Yrittäjän päivärahan suuruus

Ansio-osan suuruus määräytyy työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon perusteella. Myös jäsenmaksun suuruus määräytyy tämän valitun työtulon mukaan.

Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista:

  • Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen. Peruspäiväraha on 32,40 € vuonna 2019.
  • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos vuositulo ylittää taitekohdan (36 936 € vuonna 2019), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %.
  • Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2019 yhdestä lapsesta 5,23 €, kahdesta lapsesta 7,68 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 €.

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Arvioi ansiopäivärahasi määrä yrittäjän päivärahataulukon avulla.


Esimerkkejä yrittäjän ansiopäivärahan laskemisesta:

Yrittäjän ansiopäivärahaesimerkit
VUOSITULO20 000,00 €
päiväpalkka 20 000 / 12 / 21,577,52 €
päiväraha 32,40 + (0,45x [77,52 – 32,40]) 52,70 €
päiväraha kuukaudessa x 21,5 = 1 133,05 €
VUOSITULO36 936,00 €
päiväpalkka 36 936,00 € / 12 / 21,5143,16 €
päiväraha 32,40 + (0,45x [143,16 – 32,40]) 82,24 €
päiväraha kuukaudessa x 21,5 = 1 768,16 €
VUOSITULO60 000,00 €
päiväpalkka 60 000 / 12 / 21,5232,56 €
82,24 + (0,20 x [232,56 – 143,16]) 100,12 €
päiväraha kuukaudessa x 21,5 = 2 152,58 €Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit