Työttömyyskassojen vakuuttamat alat

Oheiseen luetteloon on koottu tieto niistä keskeisistä aloista ja työtehtävistä, joiden työttömyysvakuutuksen kukin työttömyyskassa hoitaa. Tarkemmat edellytykset jäsenyydelle löydät kunkin kassan kotisivuilta.

Työttömyyskassaan voit liittyä usein jo opiskeluaikana. Tarkista jäsenyysedellytykset työttömyyskassasta.


Palkansaajakassat

Vakuutetut alat palkansaajakassat
Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa (ERTO)
• Palvelu- ja erityisalojen yritysten, taloudellisten tai aatteellisten laitosten, yhdistysten ja yhteisöjen toimihenkilöt ja työntekijät.
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
• Korkeakoulutuksen tai vastaavan muun erityiskoulutuksen saaneet tai tällaista koulutusta vaativassa tehtävässä tai tällaisella työalalla työskentelevät.
JATTK-työttömyyskassa
• Julkishallinnon teknisen tai muun alan toimihenkilöt muun muassa terveydenhoito-, sotilas- ja pelastusalalla. Myös yksityisen työnantajan palveluksessa työskentelevät.
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK
• Julkis- tai yksityisaloilla työskentelevät.
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa (JHL)
• Valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa kuten sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevät. Ilmailualan teknisissä ja palvelutehtävissä työskentelevät sekä rautatiealan toimihenkilöt, kuten liikenneohjaajat ja palveluneuvojat.
Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO
• Ylemmät toimihenkilöt, esimiehet ja asiantuntijat tai mm. diplomi-insinöörin, insinöörin, kauppatieteiden, tradenomin, matemaattis-luonnontieteellisen, teknillistieteellisen, arkkitehdin tutkinnon suorittaneet.
Kuljetusalan Työttömyyskassa
• Kuljetus- ja siihen liittyvillä ammattialoilla, kuten ahtaus-, huolinta-, huoltokorjaamo-, liikenneopetus-, matkailu-, matkustamopalvelu-, terminaali- ja öljytuotealoilla sekä merenkulkuun liittyvissä tehtävissä työskentelevät.
Lakimiesten työttömyyskassa
• Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet sekä tehtäviensä puolesta tutkinnon suorittaneeseen verrattavissa olevat työntekijät.
Lääkärien työttömyyskassa
• Lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin koulutusta vaativissa tehtävissä työskentelevät.
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa
• Myynti-, markkinointi- tai ostotehtävissä sekä näihin liittyvissä tukitehtävissä tai muissa tehtävissä kaupan tai liike-elämän parissa työskentelevät.
Opettajien Työttömyyskassa
• Opetus- ja kasvatusalalla opettajana tai siihen verrattavassa työssä sekä opetus- ja sivistystoimen asiantuntijatehtävissä toimivat. Opetus-, tutkimus- tai niitä tukevissa tehtävissä esimerkiksi yliopistossa tai korkeakoulussa toimivat. Psykologian maisterin tutkinnon tai alan vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.
Palvelualojen työttömyyskassa
• Palvelualoilla, kuten kaupan alalla, majoitus- ja ravitsemisalalla, siivous- ja kiinteistöpalvelualalla, apteekeissa, parturi- ja kampaamoalalla ja vartijoina työskentelevät.
Paperityöväen Työttömyyskassa
• Paperiteollisuuden ammatissa tai työalalla työskentelevät.
Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa
• Posti- ja viestinvälitysalalla sekä kuljetuksen, logistiikan, rahankäsittelyn ja näihin liittyvillä aloilla työskentelevät.
Rakennusalan työttömyyskassa
• Rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, talotekniikka-alan sekä maa- ja vesirakennusalan ammateissa tai työaloilla työskentelevät.
Suomen Elintarviketyölaisten Työttömyyskassa
• Elintarvikealan ammatissa tai työalalla työskentelevät.
Super työttömyyskassa
• Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevät. Kirkon tai muun uskonnollisen organisaation tai alan palveluja tuottavan yhteisön palveluksessa työskentelevät.
Sähköalojen työttömyyskassa
• Sähköaloilla tai niihin läheisesti liittyvissä ammateissa työskentelevät.
Teollisuuden työttömyyskassa
• Teollisuuden eri aloilla tai niihin liittyvien yhteisöjen palveluksessa työskentelevät.
Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa
• Terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet.
Työttömyyskassa Finka
• Toisen asteen tai ylemmän tutkinnon suorittaneet palkansaajana työskentelevät henkilöt alasta riippumatta. Toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä, esittävän taiteen alalla esimerkiksi muusikkona, laulajana tai näyttelijänä, edellä mainittujen alojen opettajana tai alojen järjestöissä työskentelevät.
Työttömyyskassa Pro
• Teollisuus-, palvelu-, finanssi- tai ict- ja viestintäsektorilla työntekijänä, toimihenkilönä, esimiehenä tai asiantuntijana työskentelevät.
Työttömyyskassa Statia
• Viranomaisessa, lailla tai asetuksella säädetyssä julkisyhteisössä, julkista tehtävää hoitavassa yhteisössä yhtiömuodosta riippumatta sekä näiden piirissä toimivien yhteisöjen tai yritysten toimihenkilönä työskentelevät.
Yleinen työttömyyskassa YTK
• Kaikki palkkatyössä olevat henkilöt alasta riippumatta.

Yrittäjäkassat

Vakuutetut alat yrittäjäkassat
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa
• Yrittäjät, joiden eläkevakuutuksen (YEL, MYEL tai TyEL) perusteena oleva vuosityötulo on vähintään 12 816 euroa (2019).
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa
• Yrittäjät, joiden eläkevakuutuksen (YEL, MYEL tai TyEL) perusteena oleva vuosityötulo on vähintään 12 816 euroa (2019).

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit