Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömänä ollessasi.

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen vuorottelukorvauksen. Vuorottelukorvaushakemus lähetetään omaan työttömyyskassaan vapaan alkaessa. Voit tätä ennen olla yhteydessä työttömyyskassaasi ja tarkistaa, että korvauksen maksamiseen vaadittu 20 vuoden työhistoria täyttyy kohdallasi.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit hakea vuorottelukorvausta Kelasta.

Lisätietoa

Lisätietoa vuorotteluvapaasta
www.te-palvelut.fi -sivustolla:

Vuorotteluvapaa
PDF-esite

Sivu päivitetty viimeksi 02.01.2017

Yleiset kirjanmerkit