Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvausta haetaan omasta työttömyyskassasta vapaan alettua. Hakemuksen liitteenä tulee olla ainakin vuorottelusopimuksen kopio sekä palkkatodistus. Voit tulostaa hakemuslomakkeen kohdasta Lomakkeet.

Työnantajan on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työntekijän kanssa tehty vuorottelusopimus sekä luotettava selvitys (esim. työsopimus) työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vapaalle jäävän työntekijän on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työnantajan erillinen selvitys palkattomista poissaoloista välittömästi vapaata edeltävältä 13 kuukaudelta (esim. 13 kk:n palkkatodistus tai muu vastaava työnantajan antaman selvitys).

Vuorottelukorvaukseen ei liity omavastuuaikaa. Ensimmäisen hakemuksen jälkeen ei toimiteta jatkohakemuksia kuten ansiopäivärahassa, mutta kassalle tulee ilmoittaa vuorottelukorvaukseen vaikuttavista muutoksista välittömästi (esimerkiksi työllistymisestä).
Varmista ennen vapaan alkamista

TE-toimistoon on toimitettava vuorotteluvapaan aloittamiseen tarvittavat asiakirjat ennen vapaan alkamista. Tämä koskee myös työnantajan toimittamia sijaisen työsopimusta ja vuorottelusopimusta.

Muista hakea vuorottelukorvausta kolmen kuukauden sisällä haettavan jakson ensimmäisestä päivästä.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit