Vuorottelukorvauksen rajoitukset

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta ajalta, jolta

  • saat omalta työnantajaltasi palkkaa (ei koske luontoisetuuksia, joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan ajan, tai työnantajan kustantamaa koulutusta)
  • suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta (kertausharjoitusten ajalta henkilöllä on oikeus vuorottelukorvaukseen)
  • olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun työnantajan palveluksessa
  • harjoitat päätoimista yritystoimintaa
  • suoritat vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa.

Lisäksi muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha estävät vuorottelukorvauksen maksamisen.


Tilanteet, joissa vuorotteluvapaa päättyy

Vuorotteluvapaasi päättyy, jos

  • sinulle syntyy oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan yli 18 päivän ajaksi,
  • sinulle myönnetään yli 18 päivää vapaata raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi vuorotteluvapaan aikana tai
  • saat erityishoitorahaa yli 18 päivän ajalta.
Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit