Man har ju alltid mycket att göra, men det lönar sig att bli medlem i kassan

Vad är en arbetslöshetskassa?

Ibland kan det vara svårt att hitta arbete som nyutexaminerad, man är arbetslös mellan tillfälliga arbeten, det permanenta arbetet upphör plötsligt eller så får man bara deltidsjobb.

För sådana situationer finns det arbetslöshetskassor i Finland, vars uppgift är att säkerställa sina medlemmars försörjning när de blir arbetslösa.

Du kan gå med i arbetslöshetskassan redan när du är 18 år, till exempel under sommarjobben. På så sätt får du inkomstrelaterad dagpenning om du inte fått studieplats eller inte får ett jobb direkt efter examen.

Material för lärare

Vad är det för nytta med att vara medlem i kassan?

Genom att bli medlem i kassan kan du samla till dig rätt till inkomstrelaterad dagpenning. På så sätt får du utkomstskydd för arbetslösa om du är arbetslös, beloppet beräknas på grundval av din lön.

Om du inte är medlem i arbetslöshetskassan, får du utkomstskydd för arbetslösa från FPA. Utkomstskydd för arbetslösa som FPA betalar ut är detsamma för alla och vanligtvis lägre än den inkomstrelaterade dagpenning som arbetslöshetskassan betalat ut. År 2022 är FPA:s utkomstskydd för arbetslösa 742 euro per månad.

Använd kalkylatorn nedan för att beräkna hur stor ditt inkomstrelaterade utkomstskydd för arbetslösa skulle vara baserad på din senaste lön.

1. Månadslön
Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på basis av cirka sex månaders bruttolön (lön före skatt). Om din lön varierar anger du din genomsnittliga lön i kalkylatorn.

2. Barn
Vårdnadshavare som har barn under 18 år får större utkomstskydd för arbetslösa.

3. Deltagande i en tjänst som främjar sysselsättningen
En tjänst som främjar sysselsättningen är en utbildning eller en praktik som anordnas av TE-byrån (arbetsförmedlingen). För den perioden betalas ett större utkomstskydd för arbetslösa.

4.1. Arbetsinkomst
Om du till exempel arbetar deltid under din arbetslöshet beaktar kalkylatorn lönen.

4.2. Sociala förmåner som dras av
Om du till exempel får stöd för hemvård, beaktar kalkylatorn din sociala förmån.

1. Dagpenningen du får per dag
Fyll i din bruttodagpenning (före skatt).

2. Omfattar dagpenningen en barnförhöjning
Om det belopp du angett i den första punkten innehåller en barnförhöjning, vänligen ange det här.

3. Inkluderar din dagpenning en förhöjning från en period med en sysselsättningsfrämjande tjänst
Om det belopp du angett i den första punkten innehåller en förhöjning från en period med en sysselsättningsfrämjande tjänst som tillhandahålls av TE-byrån (arbetsförmedlingen), ange det här.

4.1. Arbetsinkomst
Om du till exempel arbetar deltid under din arbetslöshet beaktar kalkylatorn lönen.

4.2. Sociala förmåner som dras av
Om du till exempel får föräldrapenning, beaktar kalkylatorn din sociala förmån.

När kan jag få inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa?

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan om:

  • du är över 18 år
  • du har en yrkesexamen eller har sökt till utbildning men inte fått studieplats eller du har fyllt 25 år
  • du är arbetslös, permitterad eller endast delvis anställd på deltids- eller gigjobb
  • du söker heltidsarbete och har anmält dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån
  • du är medlem i en arbetslöshetskassa
  • du har en anställningshistorik som totalt är mer än 6 månader under tiden du varit medlem i kassan

Får en studerande utkomstskydd för arbetslösa?

Du kan inte få inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa när du studerar i ett gymnasium, en yrkesskola eller en högskola för en examen.

Det lönar sig dock att gå med i arbetslöshetskassan redan under studierna. På så sätt kan du samla till dig rätten till inkomstrelaterad dagpenning före du utexamineras.

Läs mer: Villkor och varaktighetStudier och arbetslöshetsskydd

Hur mycket kostar det?

Arbetslöshetskassans medlemmar betalar en medlemsavgift på i genomsnitt 90 euro per år.

I en del kassor betalar man en jämnstor års- eller månadsavgift och i andra en viss procentandel av lönen, varvid medlemsavgiften är större ju högre inkomst personen har. Du hittar medlemsavgiften för alla arbetslöshetskassor som är verksamma i Finland här: Medlemsavgifter

Observera att med en månadslön på 2 000 euro motsvarar den årliga medlemsavgiften ett inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa för mindre än två dagar. Det betyder att medlemsavgiften är liten jämfört med medlemsförmånen om du blir arbetslös.

Hur blir jag medlem?

Du kan gå med i arbetslöshetskassan när du sommarjobbar, har ett deltidsjobb, ett fast anställningsförhållande eller är företagare.

Du måste ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan. Du hittar anvisningarna för ansökan på kassans webbplats. Kontaktuppgifterna för alla arbetslöshetskassor som är verksamma i Finland finns här: Arbetslöshetskassornas kontaktuppgifter

Det finns flera arbetslöshetskassor för löntagare i Finland och en arbetslöshetskassa för företagare. En del kassor är branschspecifika, det vill säga man måste arbeta inom en viss bransch för att kunna gå med i kassan. En del kräver i sin tur en viss utbildning. Utöver detta finns det också kassor för löntagare som vem som helst kan gå med i.

Alla kassor betalar lika stort utkomstskydd för arbetslösa till sina medlemmar och med samma villkor.

Material för lärare

Många ungdomar hör inte till någon arbetslöshetskassa eller känner inte tillräckligt väl till det finländska systemet för utkomstskydd för arbetslösa. Det här framgick också under coronapandemin. Risken för arbetslöshet bland ungdomar är dock stor och enligt forskningen är det just ungdomarna som blir utanför arbetslöshetskassorna även när de skulle ha nytta av ett medlemskap.

Vi har sammanställt ett lektionspaket om inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa som handlar om arbetslöshetskassornas och FPA:s roll i systemet. Alla bestämmer själva om de vill höra till en arbetslöshetskassa, men det är värt att bekanta sig med grunderna i utkomstskydd för arbetslösa och medlemskap i kassan redan i ung ålder.