Lättnaden av villkoren för rörlighetsunderstödet kommer att gälla från och med idag

Rörlighetsunderstöd kan beviljas när man som arbetslös tar emot arbete som är beläget långt ifrån boningsorten. Rörlighetsunderstödets krav på den dagliga arbetsresan blir tillfälligt två timmar.

Ändringen gäller för heltidsanställningar som börjar under perioden 12.6.-31.10.2020. För deltidsarbete har kravet för arbetsresan redan tidigare varit 2 timmar.

Vid heltidsarbete uppgår rörlighetsunderstödet till cirka 724 euro per månad. Vid deltidsarbete betalas 33,66 euro/dag i rörlighetsunderstöd för utförda arbetsdagar. Om du har barn eller om arbetsplatsen ligger mer än 200 km från din bostadsort kan du även få en barnförhöjning eller en förhöjningsdel. Rörlighetsunderstödet betalas utöver lönen och lönen minskar inte understödet.

Barn Rörlighetsunderstöd/mån Förhöjt rörlighetsunderstöd
(200 km)/mån
inga barn 724 € 827 €
1 barn 837 € 940 €
2 barn 891 € 994 €
3 barn 939 € 1 042 €

Rörlighetsunderstödets varaktighet:

  • Om arbetet pågår minst två månader betalas understöd ut för en månad
  • Om arbetet pågår minst tre månader betalas understöd ut för 1,5 månad
  • Om arbetet pågår minst fyra månader betalas understöd ut för två månader

Läs mera

Förbättringarna av skyddsdelen och rörlighetsunderstödet fastställda

Att ta emot arbete ska bli lönsammare

Stöd för arbetssökning