Retroaktiv rätt till arbetslöshetsskydd för den som inte har gjort en sysselsättningsplan

Till följd av coronaepidemin har flera nya tillfälliga ändringar gjorts i arbetslöshetsskyddet. Vissa av ändringarna påverkar rätten till arbetslöshetsskydd retroaktivt.

I början av arbetslösheten ska du anmäla dig vid arbets- och näringsbyrån. Vid anmälan görs vanligen en sysselsättningsplan och en bedömning av servicebehovet. Om planen inte görs eller personen i fråga inte lämnar tillräckliga uppgifter i samband med anmälan, kan jobbsökandet och rätten till arbetslöshetsskydd avbrytas.

Enligt den temporära lagen måste helt arbetslösa dock inte göra upp en sysselsättningsplan eller bedöma servicebehovet under tiden 16.3–30.6.2020. En liknande förändring gjordes för permitterade redan tidigare.

Om du har haft ett avbrott i jobbsökningen efter 16.3.2020 som beror på att du inte har lämnat tillräckliga uppgifter vid anmälan, kontakta arbets- och näringsbyrån och kontrollera om du har retroaktiv rätt till arbetslöshetsskydd under tiden för avbrottet.

Retroaktiv rätt till arbetslöshetsersättning kan också uppstå i följande situationer:

  • Du har avbrutit den sysselsättningsfrämjande servicen på grund av coronaepidemin.
  • Du har inte ansökt om studieplats.
  • Du har inte genomfört din sysselsättningsplan.

Försäkra dig om att du har svarat på arbets- och näringsbyråns bedömning av servicebehov och att du har gjort din sysselsättningsplan innan den tillfälliga lagen upphör att gälla. Helt arbetslösa ska göra upp en plan senast 30.6.2020 och permitterade senast 31.7.2020. Om planen inte är gjord i tid, kan det bli avbrott i rätten till arbetslöshetsskydd efter att den temporära lagen har upphört att gälla.

Länkar för mer information