Ainahan sitä on vähän kaikenlaista, mutta työttömyyskassaan liittyminen kannattaa

Mitä työttömyyskassat ovat?

Joskus vastavalmistuneena voi olla vaikeaa löytää töitä, pätkätöiden välissä on työttömyysjaksoja, vakituinen työ loppuu yllättäen tai joskus löytää vain osa-aikatöitä.

Näitä tilanteita varten Suomessa on työttömyyskassoja, joiden tehtävä on varmistaa jäsentensä toimeentulo, kun työttömyys sattuu kohdalle.

Voit liittyä työttömyyskassaan jo 18-vuotiaana, esimerkiksi kesätöiden aikana. Saat näin työttömänä ansiopäivärahaa, jos jäät opiskelupaikkaa vaille tai et löydä työtä heti valmistumisen jälkeen.

Mitä hyötyä kassan jäsenyydestä on?

Liittymällä kassan jäseneksi voit kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan. Saat näin työttömänä työttömyysturvaa, jonka määrä lasketaan palkkasi perusteella.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, saat työttömyysturvan Kelasta. Kelan maksama työttömyysturva on kaikille samansuuruinen ja yleensä työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa pienempi. Vuonna 2023 Kelan työttömyysturva on noin 800 euroa kuukaudessa.

Laske alla olevalla laskurilla, paljonko ansiosidonnainen työttömyysturvasi olisi viimeisimmän palkkasi perusteella.

1. Kuukausipalkka
Täytä kenttään keskimääräinen bruttopalkkasi (ennen veroja).

2. Lapset
Jos sinulla on lapsia, täytä tieto laskuriin.

3. Osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun
Työllistymistä edistävä palvelu on TE-toimiston (työkkäri) järjestämä koulutus tai harjoittelu. Sen ajalta maksetaan korkeampaa työttömyysturvaa.

4.1. Työtulo
Laskuri huomioi palkan, jos olet työttömyytesi aikana esimerkiksi osa-aikatyössä.

4.2. Vähentävät sosiaalietuudet
Laskuri huomioi saamasi sosiaalietuuden, jos saat esimerkiksi lasten kotihoidontukea.

1. Saamasi päiväraha päivässä
Täytä kenttään päivärahasi bruttona (ennen veroja).
 
2. Kuuluuko päivärahaan lapsikorotus
Jos ensimmäisessä kohdassa ilmoittamaasi summaan kuuluu lapsikorotus, ilmoita se tässä.

3. Kuuluuko päivärahaasi korotusosa työllistymistä edistävän palvelun ajalta
Jos ensimmäisessä kohdassa ilmoittamaasi summaan kuuluu korotusosa TE-toimiston (työkkäri) järjestämän työllistymistä edistävän palvelun ajalta, ilmoita se tässä.

4.1. Työtulo
Laskuri huomioi palkan, jos olet työttömyytesi aikana esimerkiksi osa-aikatyössä.

4.2. Vähentävät sosiaalietuudet
Laskuri huomioi saamasi sosiaalietuuden, jos saat esimerkiksi lasten kotihoidontukea.

 

Milloin ansiosidonnaista voi saada?

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos:

  • olet yli 18-vuotias (tai 17-vuotias ja täyttänyt oppivelvollisuutesi)
  • sinulla on ammatillinen tutkinto tai olet hakenut koulutukseen, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa tai olet täyttänyt 25 vuotta
  • olet työtön tai lomautettu tai työllistyt osa-aika- tai keikkatöissä vain osittain
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut TE-toimistoon (työkkäri) työttömäksi työnhakijaksi
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • sinulta löytyy työhistoriaa yhteensä 6 kuukautta kassan jäsenyysaikana

Saako opiskelija työttömyysturvaa?

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei voi saada silloin, kun opiskelee lukiossa, ammattikoulussa tai korkeakoulussa tutkintoa varten.

Työttömyyskassaan kannattaa kuitenkin liittyä jo opintojen aikana. Näin ansiopäivärahaoikeuden voi kerryttää ennen valmistumista. Ansiopäivärahaoikeus voi kertyä esimerkiksi kahden kesän aikaisilla kesätöillä.

Lue lisää: Ansiopäivärahan ehdot ja kestoOpiskelu ja työttömyysturva

Työssäololaskuri ansiopäivärahaa varten

Arvioi alla olevan laskurin avulla, oletko työskennellyt riittävästi saadaksesi ansiopäivärahaa. Huomaathan, että työskentely kerryttää ansiopäivärahaoikeutta vain, jos kuulut samanaikaisesti työttömyyskassaan.

1. Työjaksot
Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 26 kalenteriviikon työskentelyä.

2. Alle 18-tuntiset viikot
Ansiopäivärahan työssäoloedellytystä kerryttävät yleensä sellaiset viikot, joina työtä on ollut vähintään 18 tuntia.

3. Poissaolo työmarkkinoilta
Työssäolojaksojen tulee yleensä löytyä työttömyyttä edeltävien 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos olet kuitenkin ollut esimerkiksi opiskelemassa, työssäoloaikaa voidaan laskea mukaan pidemmältä ajalta.

Muut ohjeet

  • Vastaus on arvio antamillasi tiedoilla.
  • Jos olet ollut palkkatukityössä, ota yhteyttä työttömyyskassaan työssäoloajan laskemista varten.
  • Jos olet opettaja, vaadittu työaika voi kohdallasi olla alempi, kuin 18 tuntia.
  • Työssäoloaikaan ei voida lukea työtä, jonka palkka ei ole työehtosopimuksen (TES) mukainen. Jos alalla ei ole TES:iä, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1283 € / kk.

Mitä jäsenyys maksaa?

Työttömyyskassojen jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruus on keskimäärin 90 euroa vuodessa.

Osassa kassoja maksetaan tasasuuruinen vuosi- tai kuukausimaksu ja osassa tietty prosenttiosuus palkasta, jolloin jäsenmaksu on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat. Löydät kaikkien Suomessa toimivien työttömyyskassojen jäsenmaksut täältä: Jäsenmaksut

Huomaathan, että vuosikohtainen jäsenmaksu vastaa 2 000 euron kuukausipalkalla alle kahden päivän ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Jäsenmaksu on siis pieni verrattuna jäsenyydestä saamaasi hyötyyn, jos jäät työttömäksi.

Miten liityn?

Voit liittyä työttömyyskassaan kun olet kesätöissä, osa-aikatöissä, pysyvässä työsuhteessa tai toimit yrittäjänä.

Työttömyyskassan jäsenyyttä pitää hakea. Ohjeet hakemiseen löytyvät kassan verkkosivuilta. Löydät kaikkien Suomessa toimivien työttömyyskassojen yhteystiedot täältä: Työttömyyskassojen yhteystiedot

Suomessa on useita palkansaajien työttömyyskassoja ja yksi työttömyyskassa yrittäjille. Osa kassoista on alakohtaisia, eli kassaan liittyminen edellyttää työskentelyä tietyllä alalla. Osa puolestaan edellyttää tiettyä koulutusta. Lisäksi on myös sellaisia palkansaajan kassoja, joihin kuka vain voi liittyä.

Kaikki kassat maksavat jäsenilleen työttömyysturvan saman suuruisena ja samoilla edellytyksillä.

Materiaali opettajille

Moni nuori ei kuulu työttömyyskassaan tai tunne suomalaista työttömyysturvajärjestelmää riittävästi. Tämä kävi ilmi myös koronapandemian aikana. Nuorten työttömyysriski on kuitenkin korkea ja tutkimusten mukaan juuri nuoret jäävät työttömyyskassojen ulkopuolelle myös silloin, kun jäsenyydestä olisi heille hyötyä.

Olemme koonneet oppituntipaketin ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Toivomme, että materiaalin avulla yhä useampi nuori saa perustiedot työttömyysturvasta ja liittyy työttömyyskassaan jo ensimmäisten työjaksojen aikana. Näin heillä on turva työttömyyden varalle, jos he jäävät ilman opiskelupaikkaa tai eivät löydä työtä heti valmistumisen jälkeen.

Tule mukaan, lataa materiaali ja näytä se oppitunnilla nuorille!

Oppituntimateriaali