Työttömyyskassat

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka jäseninä on joko palkkatyöntekijöitä tai yrittäjiä. Työttömyyskassojen tehtävänä on maksaa jäsenilleen ansioturva työttömyyden aikana.

Työttömyyskassat hoitavat lakisääteistä tehtävää ja kaikkien etuuksien saamisedellytykset on määritelty laissa. Työttömyyskassojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Suomessa on 24 palkansaajien työttömyyskassaa ja kaksi työttömyyskassaa yrittäjille.


Sivu päivitetty viimeksi 02.01.2018

Yleiset kirjanmerkit