Näin haet ansiopäivärahaa

Toimi näin

  1. Heti työttömyyden alkaessa ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa. Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa.
  2. Kahden viikon kuluttua täytä päivärahahakemus oman työttömyyskassasi verkkopalvelussa.

Hae jatkossa ansiopäivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Jos tilanteessasi ei tapahdu muutoksia, ansiopäiväraha maksetaan yleensä muutama päivää hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Jos et ole varma, täyttyvätkö ansiopäivärahan edellytykset kohdallasi, tarkista päivärahan ehdot tästä.


Verkkopalvelussa käynnistät työnhaun ja haet työttömyysturvaa helpoiten.

Verkossa selviät ilman jonoja ja osa tiedoista voi olla valmiiksi täytettynä. Lisäksi hakemuksesi on kassan käsittelyjonossa heti lähettämisen jälkeen.

Siirry e-asiointiin keyboard-arrow-right Created with Sketch.

Liitteet

Ansiopäivärahahakemuksen mukana tulee useimmiten toimittaa seuraavat liitteet:

  • Kopio työsopimuksesta.
  • Kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta.

Jos saat etuutta, olet työttömyyden aikana työssä tai harjoitat yritystoimintaa, ilmoita asiasta kassaan ja toimita tarpeen mukaan liitteet etuudesta tai työskentelystä. Lisätietoa: Sosiaalietuuksien vaikutus ja Työskentely päivärahalla

Jos tulorekisteriin ei ole täytetty riittäviä tietoja päivärahasi määrän laskemista varten, työttömyyskassa tarvitsee myös palkkatodistuksen saamistasi palkoista.


Ota liitteistä kuva

Paperisten liitteiden lisääminen sähköiseen hakemukseen onnistuu yleensä helpoiten ottamalla niistä kuvat.

Laske arvio päivärahasta

Kuukausiansiosi


Ensimmäisen työttömyysviikon ajalta ei makseta ansiopäivärahaa

Työttömyyden alkaessa asetetaan ns. omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika on viiden arkipäivän (ma-pe) mittainen. Jos olet osittain työssä, omavastuuaika kertyy vain työttömyysajalta. Tällöin omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.


Kultainen kädenpuristus estää ansiopäivärahan maksamisen

Jos olet saanut työnantajaltasi taloudellista etuutta, joka vastaa esimerkiksi 3 kuukauden palkkaa, päivärahan maksaminen estyy 3 kuukauden ajalle. Tätä kutsutaan taloudellisen etuuden jaksotukseksi. Jotta säilytät oikeutesi ansiopäivärahaan jaksotuksen päätyttyä, huolehdi siitä, että et ole jaksotuksen aikanakaan poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta. Työmarkkinoilla olona pidetään työssä oloa ja sitä, että on ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.


Irtisanoutuminen aiheuttaa karenssin

Jos olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen voi seurauksena olla TE-toimiston määräämä korvaukseton määräaika eli ns. karenssi. Lisätietoa karenssien syistä ja kestoista löytyy TE-toimiston sivuilta.


Päätöksestä voi valittaa 

Kun ensimmäinen hakemus on käsitelty, työttömyyskassa lähettää sinulle päätöksen. Päätöksessä kerrotaan kassan ratkaisu, eli se, voidaanko ansiopäivärahaa maksaa, ansiopäivärahan määrä ja syyt ratkaisuun.

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä 30 päivän kuluessa. Kirjaa valitukseen mihin päätökseen haet muutosta ja miltä osin ja miksi päätös on mielestäsi väärä. Liitä mukaan myös yhteystietosi ja allekirjoita valitus. Lähetä valitus omaan työttömyyskassaasi, jotta kassa voi tutkia voiko se korjata päätöksen itse. Jos kassa ei korjaa päätöstä vaatimallasi tavalla, se lähettää valituksen edelleen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Jos olet tyytymätön myös lautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä vielä vakuutusoikeuteen. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiselle löytyvät päätöksen liitteestä.


Ilmoita muutoksista

Muistathan ilmoittaa välittömästi työttömyyskassaasi, jos tilanteessasi tapahtuu muutos. Esimerkiksi palkka, yritystulo tai sosiaalietuus vaikuttavat ansiopäivärahaan ja sinulla on velvollisuus ilmoittaa niistä kassaan.

Hanki verokortti etuutta varten

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sinun kannattaa tilata verottajalta verokortti etuutta varten saadaksesi oikean veroprosentin. Kassalla on vuoden alussa palkkaa varten määrätty veroprosentti, mutta palkkaa varten laskettua veroprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaessa. Uuden verokortin saat nopeimmin osoitteesta www.vero.fi/verokortti. Huomaathan, että voit lähettää verokortin palvelusta myös suoraan omaan työttömyyskassaasi.

Palvelujen ajalta päivärahaa karenssista tai omavastuuajasta huolimatta

Jos osallistut TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään palveluun, saat palvelupäiviltä ansiopäivärahaa, vaikka sinulla olisi samanaikaisesti karenssiaika tai omavastuuaika. Työllistymistä edistävistä palveluista löydät lisätietoa täältä.

Hae myös arkipyhiltä

Kokonaan työttömille maksetaan ansiopäivärahaa myös arkipyhiltä. Jos ensimmäinen työttömyyspäiväsi on esimerkiksi 1.1. (uudenvuodenpäivä), ilmoittaudu TE-toimiston verkkopalvelussa työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 1.1. Tällöin saat etuutta heti työttömyyden alusta lukien.