Näin haet

  1. Heti työttömyyden tai lomautuksen alkaessa ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa. Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa.
  2. Kahden viikon kuluttua täytä ansiopäivärahahakemus oman työttömyyskassasi verkkopalvelussa.

Hae jatkossa ansiopäivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.

Hae ansiopäivärahaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä lukien. Ensimmäisen seitsemän arkipäivän ajalta ei makseta ansiopäivärahaa omavastuuajan vuoksi, mutta tämä aika huomioidaan kassassa. Muista hakea ansiopäivärahaa viimeistään kolmen kuukauden sisällä haettavan jakson ensimmäisestä päivästä!

Arvio ansiopäivärahahakemuksen käsittelyajalle löytyy oman työttömyyskassasi verkkosivuilta.

Jos et ole varma, täyttyvätkö ansiopäivärahan edellytykset kohdallasi, tarkista päivärahan ehdot tästä.


Verkkopalvelussa käynnistät työnhaun ja haet työttömyysturvaa helpoiten.

Verkossa selviät ilman jonoja ja osa tiedoista voi olla valmiiksi täytettynä. Lisäksi hakemuksesi on kassan käsittelyjonossa heti lähettämisen jälkeen.

Siirry e-asiointiin keyboard-arrow-right Created with Sketch.

Liitteet

Ansiopäivärahahakemuksen mukana tulee useimmiten toimittaa seuraavat liitteet:

  • Kopio työsopimuksesta.
  • Kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta.

Tarve muille liitteille riippuu tilanteestasi:

  • Jos sinut on lomautettu, liitä hakemukseen lomautusilmoituksesi.
  • Jos olet osa-aikatyössä, liitä hakemukseesi työsopimuksesi. Palkkatiedot kassa saa yleensä tulorekisteristä.
  • Jos saat etuutta, liitä hakemukseesi viimeisin etuuspäätöksesi. Tiedon siitä, mitkä etuudet vaikuttavat ansiopäivärahaan, löydät täältä: Sosiaalietuuksien vaikutus
  • Jos harjoitat yritystoimintaa, liitä hakemukseesi viimeinen verotuspäätöksesi.
  • Jos tulorekisteriin ei ole täytetty riittäviä tietoja päivärahasi määrän laskemista varten, työttömyyskassa voi pyytää sinua lähettämään palkkatodistuksen saamistasi palkoista.
  • Kassaan kannattaa lähettää myös verokortti etuutta varten saadaksesi oikean veroprosentin. Huomaathan, että voit lähettää verokortin verottajan palvelusta myös suoraan omaan työttömyyskassaasi.

Ota liitteistä kuva

Paperisten liitteiden lisääminen sähköiseen hakemukseen onnistuu yleensä helpoiten ottamalla niistä kuvat.


Ensimmäisen seitsemän työttömyys- tai lomautuspäivän ajalta ei makseta ansiopäivärahaa

Työttömyyden ja lomautuksen alkaessa asetetaan ns. omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika on seitsemän arkipäivän (ma-pe) mittainen.

Jos olet osittain työssä, omavastuuaika kertyy vain työttömyysajalta. Tällöin omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuuaika otetaan uudelleen yleensä aina silloin, kun ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta.  Enimmäisaikalaskuri nollautuu noin kuuden kuukauden työskentelyllä. Omavastuuaika otetaan kuitenkin pääsääntöisesti vain kerran vuodessa.

Lomakorvaus ja kultainen kädenpuristus siirtävät ansiopäivärahaoikeuden alkua

Jos sinulla on kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämättömiä vuosilomia, saat työnantajaltasi lomakorvausta. Lomakorvaus estää ansiopäivärahan maksamisen määräajalle. Kuukauden palkkaa vastaava lomakorvaus estää päivärahan maksamisen noin kuukauden ajalle. Tätä kutsutaan lomakorvauksen jaksotukseksi.

Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus eli niin kutsuttu kultainen kädenpuristus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen samalla tavalla kuin lomakorvaus.

Esimerkki: Päiväpalkkasi on 100 €. Sinulle maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvausta 1 500 €. Lomakorvaus jaksotetaan päiväpalkan perusteella: 1 500 € / 100 € = 15. Lomakorvaus estää päivärahan maksamisen 15 arkipäivän ajalle työsuhteen päättymisestä lukien.


Irtisanoutuminen aiheuttaa karenssin

Jos olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen voi seurauksena olla TE-toimiston määräämä korvaukseton määräaika eli ns. karenssi. Lisätietoa karenssien syistä ja kestoista löytyy TE-toimiston sivuilta.

Jaksotus- ja karenssiaika kuluvat yhtä aikaa

Lomakorvauksesta tai taloudellisesta etuudesta johtuva jaksotus voi kulua yhtä aikaa karenssiajan kanssa. Omavastuuaika alkaa sen sijaan kertyä vasta mahdollisen karenssi- ja/tai jaksotusajan jälkeen.


Päätöksestä voi valittaa 

Kun ensimmäinen hakemus on käsitelty, työttömyyskassa lähettää sinulle päätöksen. Päätöksessä kerrotaan kassan ratkaisu, eli se, voidaanko ansiopäivärahaa maksaa, ansiopäivärahan määrä ja syyt ratkaisuun.

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä 30 päivän kuluessa. Kirjaa valitukseen mihin päätökseen haet muutosta ja miltä osin ja miksi päätös on mielestäsi väärä. Liitä mukaan myös yhteystietosi ja allekirjoita valitus. Lähetä valitus omaan työttömyyskassaasi, jotta kassa voi tutkia voiko se korjata päätöksen itse. Jos kassa ei korjaa päätöstä vaatimallasi tavalla, se lähettää valituksen edelleen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Jos olet tyytymätön myös lautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä vielä vakuutusoikeuteen. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiselle löytyvät päätöksen liitteestä.

Hanki verokortti etuutta varten

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sinun kannattaa tilata verottajalta verokortti etuutta varten saadaksesi oikean veroprosentin. Kassalla on vuoden alussa palkkaa varten määrätty veroprosentti, mutta palkkaa varten laskettua veroprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaessa. Uuden verokortin saat nopeimmin osoitteesta www.vero.fi/verokortti. Huomaathan, että voit lähettää verokortin palvelusta myös suoraan omaan työttömyyskassaasi.

Ilmoita muutoksista

Muistathan ilmoittaa välittömästi työttömyyskassaasi, jos tilanteessasi tapahtuu muutos. Esimerkiksi palkka, yritystulo tai sosiaalietuus vaikuttavat ansiopäivärahaan ja sinulla on velvollisuus ilmoittaa niistä kassaan.

Palvelujen ajalta päivärahaa karenssista tai omavastuuajasta huolimatta

Jos osallistut TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään palveluun, saat palvelupäiviltä ansiopäivärahaa, vaikka sinulla olisi samanaikaisesti karenssiaika tai omavastuuaika. Työllistymistä edistävistä palveluista löydät lisätietoa täältä.

Hae myös arkipyhiltä

Kokonaan työttömille maksetaan ansiopäivärahaa myös arkipyhiltä. Jos ensimmäinen työttömyyspäiväsi on esimerkiksi 1.1. (uudenvuodenpäivä), ilmoittaudu TE-toimiston verkkopalvelussa työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 1.1. Tällöin saat etuutta heti työttömyyden alusta lukien.