Siirry sisältöön

Ehdot ja kesto

Milloin voin saada ansiopäivärahaa

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

  • olet kokonaan tai osittain työtön (esim. osa-aikatyössä tai lomautettu)
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet ollut työssä 26 viikkoa (noin 6 kk) kassan jäsenyysaikana.

Jos jäät työttömäksi tai työtuntisi vähenevät, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa! Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen tai ollut työssä riittävän kauan, hae työttömyysturvaa Kelasta.

Kuuden kuukauden työskentely riittää

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 26 viikon työskentelyä. Lyhimmillään ansiopäivärahaa voi siis saada kuuden kuukauden työskentelyn jälkeen.

Mukaan lasketaan sellaiset kalenteriviikot, joina työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Myös palkan pitää olla työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1211 euroa kuukaudessa.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Mukaan voidaan laskea työviikkoja edellisen 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos olet ollut esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa, siviilipalveluksessa, vuorotteluvapaalla tai hoitanut enintään 3-vuotiasta lasta, tämä aika pidentää tarkastelujaksoa. Pisimmillään mukaan voidaan laskea työviikkoja 9 vuoden ja 4 kuukauden ajalta.

Velvoitteet

Voit menettää oikeutesi ansiopäivärahaan (määräaikaisesti tai toistaiseksi), jos et pidä työnhakua TE-toimistossa voimassa tai asioi TE-toimistossa heidän ohjeidensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimeriksi työllistymissuunnitelman ylläpitoa, tapaamisia sekä erilaisiin palveluihin osallistumista. Lisätietoa TE-toimiston velvoitteista löydät TE-toimiston verkkopalvelusta.

Jos olet poissa työmarkkinoilta (eli et ole työssä tai työnhakijana TE-toimistossa) yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, yllä mainittu 26 viikon työskentelyedellytys vanhenee. Tämä tarkoittaa, että voit saada päivärahaa vasta silloin, kun olet ollut uudet 26 viikkoa työssä. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi opinnot, armeija, siviilipalvelus, sairaus tai alle 3-vuotiaan lapsen hoito.

 

80 %:nen työ on osa-aikatyötä

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan myös osa-aikatyön, keikkatyön tai lomautuksen ajalle. Osa-aikatyönä pidetään sellaista työtä, jota tehdään esimerkiksi neljänä päivänä viikossa. Lisätietoa osa-aikatyöstä löytyy täältä.

Opiskelija saa päivärahaa valmistuttuaan

Jos opiskelet esimerkiksi ammattikoulussa tai yliopistossa, voit saada ansiopäivärahaa vasta valmistumisesi jälkeen. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa heti valmistuttuasi! Lisätietoa opinnoista löytyy täältä.

Yritystoiminta voi vaikuttaa päivärahaoikeuteen

Jos sinulla on yritystoimintaa, TE-toimisto tutkii, miten laajaa yritystoiminta on ja päättää, estääkö yritystoiminta ansiopäivärahan maksamisen. Pienimuotoinen eli ns. sivutoiminen yritystoiminta ei estä päivärahan maksamista. Sivutoimisuuden voi osoittaa esimerkiksi siten, että yritystoimintaa on harjoitettu vähintään puoli vuotta kokoaikatyön ohella. Lisätietoa yritystoiminnasta löytyy täältä.

 

Laske päivärahasi määrä

Kuukausiansiosi

Miten kauan ansiopäivärahaa maksetaan

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 tai 400 päivältä. 400 päivän enimmäisaika edellyttää, että olet ollut työssä vähintään 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista. Jos olet täyttänyt 58 vuotta ja ollut työssä 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada päivärahaa enintään 500 päivältä.

Työhistoria (ja ikä) Enimmäiskesto
Olet ollut työssä yhteensä alle 3 vuotta 300 päivää (noin 14 kk)
Olet ollut työssä yhteensä yli 3 vuotta 400 päivää (noin 18 kk)
Olet 58 vuotias ja sinulla on 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana 500 päivää (noin 23 kk)

Jos teet keikka- tai osa-aikatyötä, enimmäisaika kuluu hitaammin. Voit myös nollata päivärahan enimmäisajan olemalla työssä. 26 viikon työskentely vähintään 18 tuntia viikossa aloittaa enimmäisajan alusta.

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta löytyy Kelan verkkosivustolta.

Lisäpäivät ikääntyneille

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  • olet syntynyt vuosina 1950–1954 ja täytät 59 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy tai
  • olet syntynyt vuosina 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja oikeus päivärahaan on saatu palkansaajana.

Varhennettu vanhuuseläke

Voit halutessasi siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana, jos:

  • olet syntynyt vuosina 1950-1957 ja
  • olet täyttänyt 62 vuotta ja
  • olet saanut vähintään 1 päivältä ansio- tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.