Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja silloin, kun vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi. Voit saada liikkuvuusavustusta jo ennen varsinaisen työn alkua, jos aloitat vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen.

Avustusta maksetaan, jos

  • saat päivärahaa juuri ennen työn tai koulutuksen alkua ja
  • edestakainen työmatkasi on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä ja
  • työ kestää vähintään kaksi kuukautta.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös silloin, kun päivärahan maksaminen on ennen työn alkua estynyt karenssin, työssäolovelvoitteen tai omavastuuajan vuoksi.

Kokoaikatyössä liikkuvuusavustuksen suuruus on noin 800 euroa kuukaudessa. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä 37,21 €/päivä. Jos työpaikka sijaitsee yli 200 km päässä asuinpaikastasi, voit saada lisäksi korotusosaa. Tällöin liikkuvuusavustuksen suuruus on noin 914 euroa kuukaudessa.

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto:

  • Jos työ kestää vähintään 2 kuukautta, avustusta maksetaan 1 kuukaudelta
  • Jos työ kestää vähintään 3 kuukautta, avustusta maksetaan 1,5 kuukaudelta
  • Jos työ kestää vähintään 4 kuukautta, avustusta maksetaan 2 kuukaudelta

Hae avustusta

Liikkuvuusavustusta haetaan omasta työttömyyskassastasi. Voit lähettää liikkuvuusavustushakemuksen omaan työttömyyskassaasi heti, kun olet solminut työsopimuksen. Liikkuvuusavustusta on haettava kolmen kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Liitä hakemukseen kopio työsopimuksestasi.

Lataa lomake:
Liikkuvuusavustushakemus

Liikkuvuusavustus haetaan kerralla koko työn ajalle. Avustus maksetaan takautuvasti neljän viikon jaksoissa. Ensimmäinen maksujakso voi olla lyhyempi.