Siirry sisältöön

Esitteet

Järjestelmän toiminta

Faktaa ansioturvasta

Tutustu järjestelmän perustietoihin ja keskeisimpiin tilastoihin.

Etuusopas

Etuusoppaita voi tilata painettuna suoraan kirjapainosta suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä. Hinta 0,30 euroa/kpl + alv sekä rahtikulut tilauksen painon mukaan. Minimitilausmäärä on 100 kappaletta.

Lähetä tilaus sähköpostitse osoitteeseen: esa.mattinen@hameenkp.fi

 

Työttömyyskassojen etuusopas 2020

Työttömyyskassojen etuusopas sisältää tietoa työttömyyskassojen maksamista etuuksista. Näitä ovat työttömille maksettava ansiopäiväraha, vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus.

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2020

Förmånsbroschyren innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa, alterneringsersättning till alterneringslediga och rörlighetsunderstöd.

Guide to unemployment fund benefits 2020

This Guide to Benefits, published by the Federation of Unemployment Funds in Finland (TYJ), provides information about the benefits paid by the unemployment funds: earnings-related allowance paid to the unemployed, job alternation compensation for those taking job alternation leave and mobility allowance that compensates expenses caused by travelling to work or moving.

 

Töötukassade hüvitiste teatmik 2020

Töötukassade Ühisorganisatsiooni (Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, TYJ) välja antud hüvitiste teatmik sisaldab teavet töötukassade makstavate hüvitiste kohta. Need on töötutele makstav palgapõhine päevaraha, töötuspuhkusel olevatele makstav töötuspuhkusetoetus ning sõidu- ja kolimiskulusid korvav liikuvustoetus.

Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2020

Справочник, подготовленный Объединением касс взаимопомощи профсоюзов Финляндии, содержит информацию о пособиях, выплачиваемых кассами взаимопомощи. Это выплачиваемое безработным пособие по безработице, соотнесенное с заработком, компенсация за частично оплачиваемый длительный отпуск, а также пособие по мобильности, компенсирующее расходы на переезд и проезд до места работы.

Kuvat ja infograafit

Opintojen aloittaminen

Kaaviokuva siitä, miten opintojen aloittaminen vaikuttaa työttömyysturvaan.

Aktiivisuusedellytyksen täyttäminen

Kaaviokuva aktiivisuusedellytyksen täyttämisen tavoista.

Liity kassaan opintojen aikana

Kaaviokuva ansiopäivärahaoikeuden kerryttämisestä opintojen aikana.

Työn tekeminen päivärahalla muuttuu 1.4.2019

Kaaviokuva työn ajalta maksettavan päivärahan muutoksista.

Yrittäjän perheenjäsentä koskeva lakimuutos 1.7.2019

Kaaviokuva yrittäjän perheenjäseniä koskevasta lakimuutoksesta.