Päivärahan saajat ja maksetut etuudet

Päivärahakulut

Viimeisimmän kuukauden tiedot (joulukuu)

Työttömyyskassojen ansiopäivärahakulut laskivat joulukuussa 22 % viime vuoden joulukuuhun nähden

Ansiopäivärahakulujen muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden (suluissa muutos suhteessa kahta vuotta edeltävään tilanteeseen):

2022

 • tammikuu: – 29 % (+ 3 %)
 • helmikuu: – 27 % (+ 9 %)
 • maaliskuu: – 25 % (+ 17 %)
 • huhtikuu: – 32 % (-11 %)
 • toukokuu: – 28% (- 39 %)
 • kesäkuu: – 32 % (- 53 %)
 • heinäkuu: – 28 % (- 55 %)
 • elokuu: – 22 % (- 39 %)
 • syyskuu: – 23 % (- 41 %)
 • lokakuu: – 23 % ( – 42 %)
 • marraskuu – 20 % (- 37 %)
 • joulukuu: – 22 % (- 45 %)

2021

 • joulukuu: – 30 % (+ 22 %)
 • marraskuu: – 21 % (+ 25 %)
 • lokakuu: – 25 % (+ 17 %)
 • syyskuu: – 24 % (+ 39 %)
 • elokuu: – 22 % (+ 36 %)
 • heinäkuu: – 37 % (+ 35 %)
 • kesäkuu: – 31 % (+ 65 %)
 • toukokuu: – 15 % (+ 44 %)
 • huhtikuu: + 31 % (+ 70 %)
 • maaliskuu: + 55 % (+ 72 %)
 • helmikuu: + 50 % (+ 62 %)
 • tammikuu: + 46 % (+ 53 %)

Joulukuun kulut laskivat kaikissa kassoissa

Ansiopäivärahakulut laskivat joulukuussa vuoden takaiseen tilanteeseen nähden eniten Sähköalojen työttömyyskassassa (- 44 %) ja Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa (- 39 %).

Euromääräisesti suurimmat olivat YTK Työttömyyskassan päivärahakulut. YTK:n kulut olivat joulukuussa 49 miljoonaa euroa. YTK:n kulut laskivat 16 % viime vuoden joulukuuhun nähden.

Vuositasoiset koontitiedot

Päivärahakulut laskivat 26 % vuonna 2022

Vuonna 2022 maksettiin 1,8 miljardia euroa ansiopäivärahoina. Vuonna 2021 ansiopäivärahakulut olivat 2,5 miljardia euroa ja vuonna 2020 2,7 miljardia euroa.

Vuosi 2021 oli edellistä parempi valtaosassa työttömyyskassoja

Ansiopäivärahakulut nousivat vuonna 2021 Paperityöväen työttömyyskassassa (+ 18 %) ja Yrittäjien työttömyyskassassa (+ 5 %). Muissa työttömyyskassoissa kulut laskivat vuodesta 2020. Eniten kulut laskivat Lääkärien työttömyyskassassa (- 34 %), Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa (- 28 %) ja Teollisuuden työttömyyskassassa (- 16 %).

Euromääräisesti suurimmat olivat Yleinen työttömyyskassa YTK:n päivärahakulut. YTK:n kulut olivat noin 832 miljoonaa euroa. Kulut laskivat 3 % vuodesta 2020.

Saajien määrä

Viimeisimmän kuukauden tiedot (joulukuu)

Ansiopäivärahan saajien määrä laski joulukuussa 20 % viime vuoden joulukuuhun nähden

Ansiopäivärahan saajien muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden (suluissa muutos suhteessa kahta vuotta edeltävään tilanteeseen):

2022

 • tammikuu: – 32 % (+ 3 %)
 • helmikuu: – 28 % (+ 9 %)
 • maaliskuu – 28 % (+ 8 %)
 • huhtikuu – 32 % (- 17 %)
 • toukokuu – 30 % (- 38 %)
 • kesäkuu: – 31 % (- 50 %)
 • heinäkuu: – 29 % (- 54 %)
 • elokuu: – 22 % (- 42 %)
 • syyskuu: – 23 % (- 44 %)
 • lokakuu: – 22 % (- 44 %)
 • marraskuu: -21 % (- 41 %)
 • joulukuu: – 20 % (- 45 %)

2021

 • joulukuu:  – 31 % (+ 14 %)
 • marraskuu: – 26 % (+ 18 %)
 • lokakuu: – 28 % (+ 16 %)
 • syyskuu: – 27 % (+ 29 %)
 • elokuu: – 26 % (+ 31 %)
 • heinäkuu: – 35 % (+ 36 %)
 • kesäkuu: – 28 % (+ 57 %)
 • toukokuu: – 11 % (+ 49 %)
 • huhtikuu: + 23 % (+ 57 %)
 • maaliskuu: + 50 % (+ 59 %)
 • helmikuu: + 52 % (+ 59 %)
 • tammikuu: + 52 % (+ 57 %)

Vuositasoiset koontitiedot

Vuonna 2022 noin 258 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa

Päivärahan saajien määrä laski 78 000 henkilöllä vuoteen 2021 nähden. Saajien määrä laski 23 % vuodessa.

Työttömyys yleisintä rakennusalalla

Teollisuuden työttömyyskassan jäsenistä 33 % oli työttömänä vuonna 2021. Lääkärien työttömyyskassan jäsenistä työttömiä oli vuoden aikana 1 %.

Kaikkien kassojen jäsenistä 17 % oli vuoden 2021 aikana työttömänä.

Työttömyyden kesto

Vuoden 2021 lopussa ansiopäivärahan saajien työttömyys oli kestänyt tyypillisesti enintään kuusi kuukautta

56 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuusi kuukautta.

19 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuukauden ja 36 % kolme kuukautta.

Ikä on yhteydessä työttömyyden kestoon

Alle 30-vuotiaiden työllistyminen on erityisen nopeaa ja 73 % ikäryhmästä oli vuoden 2021 lopussa ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

60 vuotta täyttäneiden kohdalla 31 % oli ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

Työskentely päivärahalla

Ansiopäivärahalla voi tehdä osa-aika- tai keikkatyötä tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa. Pääsääntöisesti päivärahaa voi saada silloin, kun työtunteja on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän tunneista, työ kestää enintään kaksi viikkoa tai yritystoiminta on joko pienimuotoista tai lyhytkestoista.

Jos päivärahan saajan tulot jäävät alle suojaosan, palkka ei vaikuta etuuteen, eikä työskentelyä tilastoida. Tämän vuoksi osa päivärahalla työskentelevistä ei näy alla olevissa tilastoissa.

Viimeisimmän kuukauden tiedot (joulukuu)

Osittain työllistyneiden määrä on palaamassa pandemiaa edeltäneelle tasolle

Vuonna 2022 keskimäärin 31 000 henkilöä kuukaudessa sai päivärahaa osittaisen työskentelyn ajalta.

Vuositason koontitiedot

Soviteltua saavien määrä on laskenut samaa tahtia saajamäärän kanssa

Vuonna 2022 101 000 päivärahan saajaa työskenteli siten, että päiväraha soviteltiin yhteen palkan kanssa.

39 % työskennellyt päivärahalla

39 % ansiopäivärahan saajista sai päivärahaa työn ajalta vuoden 2022 aikana. Osuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla parin viime vuoden aikana.

Työskentely on yleistä mm. palvelu- ja hoitoalalla

63 % Palvelualojen työttömyyskassan etuuden saajista työllistyi viime vuonna osittain ja sai työskentelyn ajalta päivärahaa.

Lomautettujen määrä

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää. Lomautuksen ajalle maksetaan joko täyttä tai soviteltua päivärahaa, riippuen lomautuksen toteutumismuodosta.

Viimeisimmän kuukauden tiedot (marraskuu)

10 000 henkilöä sai marraskuussa ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta

Lomautettujen määrän muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden (suluissa muutos suhteessa kahta vuotta edeltävään tilanteeseen):

2022

 • tammikuu: – 69 % (- 6 %)
 • helmikuu: – 58 % (+ 23 %)
 • maaliskuu: – 53 % (+ 32 %)
 • huhtikuu: – 65 % (- 55 %)
 • toukokuu: – 67 % (- 83 %)
 • kesäkuu: – 69 % (- 91 %)
 • heinäkuu: – 64 % ( – 92 %)
 • elokuu: – 48 % ( – 85 %)
 • syyskuu: – 50 % ( – 85 %)
 • lokakuu: – 43 % (- 83 %)
 • marraskuu: – 33 % (- 79 %)

2021

 • joulukuu: – 72 % (+ 12 %)
 • marraskuu: – 69 % (+ 35 %)
 • lokakuu: – 71 % (+ 59 %)
 • syyskuu: – 71 % (+ 107 %)
 • elokuu: – 71 % (+ 127 %)
 • heinäkuu: – 77 % (+ 197 %)
 • kesäkuu: – 70 % (+ 330 %)
 • toukokuu: -49 % (+ 272 %)
 • huhtikuu: + 29 % (+ 253 %)
 • maaliskuu: + 183 % (+ 245 %)
 • helmikuu: + 197 % (+ 275 %)
 • tammikuu: + 203 % (+ 326 %)

Vuositason koontiedot

Lomautettujen määrä laski viime vuonna 54 %

Vuonna 2021 noin 112 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Vuoden loppuun mennessä lomautettujen määrä laski lähelle koronaepidemiaa edeltävää tasoa.

Keskimääräinen päiväraha

Keskimääräinen päiväraha viime vuonna oli 72 euroa päivässä

Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli vuonna 2021 noin 72 euroa päivässä eli noin 1 552 euroa kuukaudessa.

Jos etuuden määrässä otetaan huomioon myös työnteon ajalta maksettava etuus, viime vuonna etuutta maksettiin keskimäärin 66 euroa päivässä ja 1 425 euroa kuukaudessa.

Keskimääräinen päiväraha on noussut 6 % vuodesta 2019.

Saajat työttömyyttä edeltävän palkan mukaan

Työttömyyttä edeltävä palkka oli viime vuonna useimmin
2 000 – 2 500 euroa kuukaudessa.

Katsottaessa työttömyyttä edeltäviä ansioita, noin 29 % ansiopäivärahan saajista ansaitsi vuonna 2021 yli 3000 euroa kuukaudessa. Vuonna 2020 osuus oli 33 %.

Työttömyyttä edeltävät palkat nousivat vuosina 2020 ja 2021 suhteessa edellisvuosiin. Esimerkiksi 3000 euroa ansaitsevien osuus on ollut 20-22 % vuosina 2013-2019.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2022: Rakennusalan työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Finka sulautuivat Teollisuuden työttömyyskassaan. Uuden kassan nimeksi tuli Avoin työttömyyskassa. Lakimiesten työttömyyskassa sulautui Lääkäreiden työttömyyskassaan muodostaen Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassan.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2023: Kuljetusalan työttömyyskassa sulautuivat Avoimeen työttömyyskassaan ja Sähköalojen työttömyyskassa Työttömyyskassa Aariaan. Lisäksi Opettajien työttömyyskassan nimi muuttui Opetus ja tiede-työttömyyskassaksi.

Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain tai vuosittain. Kaavioiden 7-8 tiedot päivitetään edellisen vuoden osalta seuraavan kevään aikana (alustavasti huhti-toukokuu).

Tietopyynnöt ja palaute: Tiina Kytömäki, tiina.kytomaki@tyj.fi