Päivärahan saajat ja maksetut etuudet

Päivärahakulut

Viimeisimmän kuukauden tiedot (elokuu)

Työttömyyskassojen ansiopäivärahakulut kasvoivat elokuussa 9 % viime vuoden elokuuhun nähden

Ansiopäivärahakulujen muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden:

2023

 • tammikuu: – 10 %
 • helmikuu: – 11 %
 • maaliskuu: – 13 %
 • huhtikuu: – 5 %
 • toukokuu: + 2 %
 • kesäkuu: 0 %
 • heinäkuu: + 3 %
 • elokuu: + 9 %

2022

 • tammikuu: – 29 %
 • helmikuu: – 27 %
 • maaliskuu: – 25 %
 • huhtikuu: – 32 %
 • toukokuu: – 28%
 • kesäkuu: – 32 %
 • heinäkuu: – 28 %
 • elokuu: – 22 %
 • syyskuu: – 23 %
 • lokakuu: – 23 %
 • marraskuu – 20 %
 • joulukuu: – 22 %

Elokuun kulut nousivat puolessa kassoista

Ansiopäivärahakulut nousivat elokuussa kahdeksassa kassassa. Ansiopäivärahakulut kasvoivat eniten Avoimessa työttömyyskassassa (+ 24 %), KOKOssa (+ 22 %) ja Paperityöväen työttömyyskassassa (+ 16 %).

Euromääräisesti suurimmat olivat YTK Työttömyyskassan päivärahakulut. YTK:n kulut olivat elokuussa 60 miljoonaa euroa. 

Vuositasoiset koontitiedot

Päivärahakulut laskivat 26 % vuonna 2022

Vuonna 2022 maksettiin 1,8 miljardia euroa ansiopäivärahoina. Vuonna 2021 ansiopäivärahakulut olivat 2,5 miljardia euroa ja vuonna 2020 2,7 miljardia euroa.

Ansiopäivärahakulut laskivat työttömyyskassoissa vuonna 2022

Eniten kulut laskivat Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa Erkossa (- 40 %) ja Palvelualojen työttömyyskassassa (- 40 %).

Euromääräisesti suurimmat olivat Yleinen työttömyyskassa YTK:n päivärahakulut. YTK:n kulut olivat noin 642 miljoonaa euroa. Kulut laskivat 23 % vuodesta 2021.

Saajien määrä

Viimeisimmän kuukauden tiedot (elokuu)

Ansiopäivärahan saajien määrä nousi elokuussa 2 % viime vuoden elokuuhun nähden

Ansiopäivärahan saajien muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden:

2023

 • tammikuu: – 15 %
 • helmikuu: – 16 %
 • maaliskuu: – 13 %
 • huhtikuu: – 8 %
 • toukokuu: – 4 %
 • kesäkuu: – 3 %
 • heinäkuu: – 1 %
 • elokuu: + 2 %

2022

 • tammikuu: – 32 %
 • helmikuu: – 28 %
 • maaliskuu – 28 %
 • huhtikuu – 32 %
 • toukokuu – 30 %
 • kesäkuu: – 31 %
 • heinäkuu: – 29 %
 • elokuu: – 22 %
 • syyskuu: – 23 %
 • lokakuu: – 22 %
 • marraskuu: -21 %
 • joulukuu: – 20 %

Vuositasoiset koontitiedot

Vuonna 2022 noin 258 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa

Päivärahan saajien määrä laski 78 000 henkilöllä vuoteen 2021 nähden. Saajien määrä laski 23 % vuodessa.

Vuonna 2022 työttömyys oli yleisintä Palvelualojen työttömyyskassassa

Palvelualojen työttömyyskassan jäsenistä 21 % oli työttömänä vuonna 2022. Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassan jäsenistä työttömiä oli vuoden aikana 1 %.

Kaikkien kassojen jäsenistä 13 % oli vuoden 2022 aikana työttömänä.

Työttömyyden kesto

Vuoden 2022 lopussa ansiopäivärahan saajien työttömyys oli kestänyt tyypillisesti enintään kuusi kuukautta

67 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuusi kuukautta.

24 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuukauden ja 45 % kolme kuukautta.

Ikä on yhteydessä työttömyyden kestoon

Alle 30-vuotiaiden työllistyminen on erityisen nopeaa ja 83 % ikäryhmästä oli vuoden 2022 lopussa ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

60 vuotta täyttäneiden kohdalla 39 % oli ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

Työskentely päivärahalla

Ansiopäivärahalla voi tehdä osa-aika- tai keikkatyötä tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa. Pääsääntöisesti päivärahaa voi saada silloin, kun työtunteja on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän tunneista, työ kestää enintään kaksi viikkoa tai yritystoiminta on joko pienimuotoista tai lyhytkestoista.

Jos päivärahan saajan tulot jäävät alle suojaosan, palkka ei vaikuta etuuteen, eikä työskentelyä tilastoida. Tämän vuoksi osa päivärahalla työskentelevistä ei näy alla olevissa tilastoissa.

Viimeisimmän kuukauden tiedot (elokuu)

26 000 henkilöä työskenteli elokuussa saadessaan ansiopäivärahaa

Noin joka neljäs elokuussa ansiopäivärahaa saanut työllistyi kuukauden aikana osa-aika- tai keikkatöissä tai yritystoiminnassa.

Vuositason koontitiedot

Soviteltua saavien määrä on laskenut samaa tahtia saajamäärän kanssa

Vuonna 2022 101 000 päivärahan saajaa työskenteli siten, että päiväraha soviteltiin yhteen palkan kanssa.

39 % työskennellyt päivärahalla

39 % ansiopäivärahan saajista sai päivärahaa työn ajalta vuoden 2022 aikana. Osuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla parin viime vuoden aikana.

Työskentely on yleistä mm. palvelu- ja hoitoalalla

60 % Palvelualojen työttömyyskassan etuuden saajista työllistyi viime vuonna osittain ja sai työskentelyn ajalta päivärahaa.

Lomautettujen määrä

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää. Lomautuksen ajalle maksetaan joko täyttä tai soviteltua päivärahaa, riippuen lomautuksen toteutumismuodosta.

Viimeisimmän kuukauden tiedot (elokuu)

Noin 16 000 henkilöä sai elokuussa ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta

Lomautettujen määrän muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden:

2023

 • tammikuu: + 5 %
 • helmikuu: – 8 %
 • maaliskuu: – 5 %
 • huhtikuu: + 24 %
 • toukokuu: + 34 %
 • kesäkuu: + 46 %
 • heinäkuu: + 53 %
 • elokuu: + 45 %

2022

 • tammikuu: – 69 %
 • helmikuu: – 58 %
 • maaliskuu: – 53 %
 • huhtikuu: – 65 %
 • toukokuu: – 67 %
 • kesäkuu: – 69 %
 • heinäkuu: – 64 %
 • elokuu: – 48 %
 • syyskuu: – 50 %
 • lokakuu: – 43 %
 • marraskuu: – 33 %
 • joulukuu: – 18 %

Vuositason koontiedot

Lomautettujen määrä laski viime vuonna 51 %

Vuonna 2022 noin 54 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Lomautettujen määrä laski vuonna 2022 lähelle koronaepidemiaa edeltävää tasoa.

Keskimääräinen päiväraha

Keskimääräinen päiväraha viime vuonna oli 74 euroa päivässä

Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli vuonna 2022 noin 74 euroa päivässä eli noin 1 600 euroa kuukaudessa.

Jos etuuden määrässä otetaan huomioon myös työnteon ajalta maksettava etuus, viime vuonna etuutta maksettiin keskimäärin 66 euroa päivässä ja 1 417 euroa kuukaudessa.

Keskimääräinen päiväraha on noussut 6 % vuodesta 2019.

Saajat työttömyyttä edeltävän palkan mukaan

Työttömyyttä edeltävä palkka oli vuonna 2022 useimmin
1 500 – 2 500 euroa kuukaudessa.

 

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2022: Rakennusalan työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Finka sulautuivat Teollisuuden työttömyyskassaan. Uuden kassan nimeksi tuli Avoin työttömyyskassa. Lakimiesten työttömyyskassa sulautui Lääkäreiden työttömyyskassaan muodostaen Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassan.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2023: Kuljetusalan työttömyyskassa sulautuivat Avoimeen työttömyyskassaan ja Sähköalojen työttömyyskassa Työttömyyskassa Aariaan. Lisäksi Opettajien työttömyyskassan nimi muuttui Opetus ja tiede-työttömyyskassaksi.

Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain tai vuosittain. Kaavioiden 7-8 tiedot päivitetään edellisen vuoden osalta seuraavan kevään aikana (alustavasti huhti-toukokuu).

Tietopyynnöt ja palaute: Anni Alaja, anni.alaja@tyj.fi