Päivärahan saajat ja maksetut etuudet

Päivärahakulut

Viimeisimmän kuukauden tiedot (huhtikuu)

Työttömyyskassojen ansiopäivärahakulut kasvoivat huhtikuussa 24 % viime vuoden huhtikuuhun nähden

Ansiopäivärahakulujen muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden:

2024

 • tammikuu: + 31 %
 • helmikuu: + 25 %
 • maaliskuu: + 10 %
 • huhtikuu: + 24 %

2023

 • tammikuu: – 10 %
 • helmikuu: – 11 %
 • maaliskuu: – 13 %
 • huhtikuu: – 5 %
 • toukokuu: + 2 %
 • kesäkuu: 0 %
 • heinäkuu: + 3 %
 • elokuu: + 9 %
 • syyskuu: + 11 %
 • lokakuu: + 22 %
 • marraskuu: + 19 %
 • joulukuu: + 20 %

Huhtikuun kulut nousivat suurimassa osassa kassoja

Ansiopäivärahakulut nousivat huhtikuussa 10 kassassa. Ansiopäivärahakulut kasvoivat eniten Korkeasti koulutettujen kassa KOKOssa (+ 40 %), Avoimessa työttömyyskassassa (+ 32 %) ja YTK Työttömyyskassassa (+ 31 %).

Euromääräisesti suurimmat olivat YTK Työttömyyskassan päivärahakulut. YTK:n kulut olivat huhtikuussa 78 miljoonaa euroa. 

Vuositasoiset koontitiedot

Päivärahakulut nousivat 2 % vuonna 2023

Vuonna 2023 maksettiin 1,9 miljardia euroa ansiopäivärahoina. Vuonna 2022 ansiopäivärahakulut olivat 2,8 miljardia euroa ja vuonna 2021 2,5 miljardia euroa.

Ansiopäivärahakulut laskivat yhä suurimmassa osassa kassoja vuonna 2023

Työttömyyskassojen etuuskulut nousivat vuonna 2023 kolmessa suurimmassa työttömyyskassassa. Muiden kassojen etuuskulut laskivat.

Saajien määrä

Viimeisimmän kuukauden tiedot (huhtikuu)

Ansiopäivärahan saajien määrä nousi huhtikuussa 20 % viime vuoden huhtikuuhun nähden

Ansiopäivärahan saajien muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden:

2024

 • tammikuu: + 25 %
 • helmikuu: + 20 %
 • maaliskuu: + 11 %
 • huhtikuu: + 20 %

2023

 • tammikuu: – 15 %
 • helmikuu: – 16 %
 • maaliskuu: – 13 %
 • huhtikuu: – 8 %
 • toukokuu: – 4 %
 • kesäkuu: – 3 %
 • heinäkuu: – 1 %
 • elokuu: + 2 %
 • syyskuu: + 6 %
 • lokakuu: + 14 %
 • marraskuu: + 15 %
 • joulukuu: + 15 %

Vuositasoiset koontitiedot

Vuonna 2023 noin 262 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa

Päivärahan saajien määrä nousi 5 000 henkilöllä vuoteen 2022 nähden.

Vuonna 2022 työttömyys oli yleisintä Paperityöväen Työttömyyskassassa

Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenistä joka kolmas oli työttömänä vuonna 2023. Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassan jäsenistä työttömiä oli vuoden aikana 2 %.

Kaikkiaan kassojen jäsenistä oli viime vuoden aikana työttömänä 13 %.

Työttömyyden kesto

Vuoden 2022 lopussa ansiopäivärahan saajien työttömyys oli kestänyt tyypillisesti enintään kuusi kuukautta

67 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuusi kuukautta.

24 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuukauden ja 45 % kolme kuukautta.

Ikä on yhteydessä työttömyyden kestoon

Alle 30-vuotiaiden työllistyminen on erityisen nopeaa ja 83 % ikäryhmästä oli vuoden 2022 lopussa ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

60 vuotta täyttäneiden kohdalla 39 % oli ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

Työskentely päivärahalla

Ansiopäivärahalla voi tehdä osa-aika- tai keikkatyötä tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa. Pääsääntöisesti päivärahaa voi saada silloin, kun työtunteja on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän tunneista, työ kestää enintään kaksi viikkoa tai yritystoiminta on joko pienimuotoista tai lyhytkestoista.

Jos päivärahan saajan tulot jäävät alle suojaosan, palkka ei vaikuta etuuteen, eikä työskentelyä tilastoida. Tämän vuoksi osa päivärahalla työskentelevistä ei näy alla olevissa tilastoissa.

Viimeisimmän kuukauden tiedot (huhtikuu)

32 000 henkilöä työskenteli huhtikuussa saadessaan ansiopäivärahaa

24 % huhtikuussa ansiopäivärahaa saaneista työllistyi kuukauden aikana osa-aika- tai keikkatöissä tai yritystoiminnassa.

Vuositason koontitiedot

Soviteltua saavien määrä on laskenut samaa tahtia saajamäärän kanssa

99 000 päivärahan saajaa työskenteli vuonna 2023 siten, että päiväraha soviteltiin yhteen palkan kanssa.

38 % työskennellyt päivärahalla

38 % ansiopäivärahan saajista sai päivärahaa työn ajalta vuoden 2023 aikana. Osuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla parin viime vuoden aikana.

Työskentely on yleistä mm. palvelu- ja hoitoalalla

59 % Palvelualojen työttömyyskassan etuuden saajista työllistyi viime vuonna osittain ja sai työskentelyn ajalta päivärahaa.

Lomautettujen määrä

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää. Lomautuksen ajalle maksetaan joko täyttä tai soviteltua päivärahaa, riippuen lomautuksen toteutumismuodosta.

Viimeisimmän kuukauden tiedot (huhtikuu)

Noin 36 000 henkilöä sai huhtikuussa ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta

Lomautettujen määrän muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden:

2024

 • tammikuu: + 89 %
 • helmikuu: + 77 %
 • maaliskuu:  + 48 %
 • huhtikuu: + 67 %

2023

 • tammikuu: + 5 %
 • helmikuu: – 8 %
 • maaliskuu: – 5 %
 • huhtikuu: + 24 %
 • toukokuu: + 34 %
 • kesäkuu: + 46 %
 • heinäkuu: + 53 %
 • elokuu: + 45 %
 • syyskuu: + 90 %
 • lokakuu: + 128 %
 • marraskuu: + 125 %
 • joulukuu: + 106 %

Vuositason koontiedot

Lomautettujen määrä nousi viime vuonna 40 %

76 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta vuonna 2023.

Keskimääräinen päiväraha

Keskimääräinen päiväraha viime vuonna oli 78 euroa päivässä

Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli vuonna 2023 noin 78 euroa päivässä eli noin 1 690 euroa kuukaudessa.

Jos etuuden määrässä otetaan huomioon myös työnteon ajalta maksettava etuus, viime vuonna etuutta maksettiin keskimäärin 70 euroa päivässä ja 1 510 euroa kuukaudessa.

Keskimääräinen päiväraha on noussut 4 % vuodesta 2014. Täysi päiväraha on noussut 9 %.

Saajat työttömyyttä edeltävän palkan mukaan

Miehillä etuuden laskemisen perusteena oleva palkka oli vuonna 2023 useimmin 2 500-3 000 euroa kuukaudessa. Naisilla perustepalkka oli useimmin 2 000-2 500 euroa kuukaudessa.

Ansiosidonnaisen perusteena olevat palkat nousivat vuonna 2023 edellisvuoteen nähden. Muutos voi johtua palkkojen muutoksesta tai työttömyyden tai lomautusten kohdentumisesta.

 

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2024: Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa sulautui Avoimeen työttömyyskassaan. Työttömyyskassa Erto sulautui Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOon.

Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain tai vuosittain. Kaavioiden 7-8 tiedot päivitetään edellisen vuoden osalta seuraavan kevään aikana (alustavasti huhti-toukokuu).

Tietopyynnöt ja palaute: Anni Alaja, anni.alaja@tyj.fi