Siirry sisältöön

Päivärahan saajat ja maksetut etuudet

Päivärahakulut ovat laskussa

Ansiopäivärahakulut ovat laskeneet jo usean vuoden ajan. Vuonna 2019 päivärahakulut laskivat 11 %. Lasku on kuitenkin hidastunut suhteessa alkuvuoteen ja joulukuussa kulut ylittivät edellisvuoden tason.

Päivärahakulut laskivat 11 % vuonna 2019

Maksettujen etuuksien määrä nousi kuitenkin joulukuussa viime vuotta suuremmaksi.

Yhteensä vuonna 2019 maksettiin 1,7 miljardia euroa ansiopäivärahoina. Edellisvuonna ansiopäivärahakulut olivat 1,9 miljardia euroa.

Päivärahakulujen määrä vaihtelee suuresti kassoittain

Päivärahakulut ovat suurimmat Yleisessä työttömyyskassa YTK:ssa, Teollisuuden työttömyyskassassa ja Palvelualojen työttömyyskassassa.

Kulujen määrään vaikuttavat kassan koko ja jäsenten työttömyysaste.

Päivärahakulut ovat laskeneet neljän vuoden ajan

Päivärahakulut ovat laskeneet 41 % vuoden 2015 jälkeen.

Päivärahan saajien määrä on laskussa

Ansiopäivärahan saajien määrä laski 24 % vuosina 2015-2018 (vuoden 2019 koottuja tietoja ei vielä ole saatavilla). Saajien määrä ei ole vieläkään tavoittanut taantumaa edeltävää tasoa, mutta eroa vuoteen 2008 oli viime vuonna enää 17 %. Vuonna 2009 päivärahan saajien määrä nousi 63 % suhteessa vuoteen 2008.

Vuonna 2019 ansiopäivärahan saajien määrä oli edellisvuotta alhaisempi joka kuukausi joulukuuta lukuun ottamatta.

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
225 t. 367 t. 336 t. 274 t. 274 t. 303 t. 332 t. 346 t. 337 t. 300 t. 262 t.
Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos
-8 t. 142 t. -30 t. -62 t. 1 t. 29 t. 29 t. 13 t. -9 t. -37 t. -38 t.
-3 % 63 % -8 % -19 % 0 % 10 % 10 % 4 % -3 % -11 % -13 %

Vuonna 2019 saajien määrä on laskenut joka kuukausi joulukuuta lukuun ottamatta

 • Tammikuu -15 %
 • Helmikuu – 16 %
 • Maaliskuu – 15 %
 • Huhtikuu – 14 %
 • Toukokuu – 12 %
 • Kesäkuu – 15 %
 • Heinäkuu – 9 %
 • Elokuu – 11 %
 • Syyskuu – 6 %
 • Lokakuu – 4 %
 • Marraskuu – 3 %
 • Joulukuu + 3 %

 

Vuonna 2018 noin 262 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa

Päivärahan saajien määrä laski viime vuonna 13 % edellisvuoteen nähden.

Ansiopäivärahan saajien määrä on laskenut 24 % viimeisen kolmen vuoden aikana. Saajien määrä ei ole vieläkään tavoittanut taantumaa edeltävää tasoa, mutta eroa vuoteen 2008 oli viime vuonna enää 17 %.

 

Viime vuonna työttömyys oli yleisintä rakennusalalla

Rakennusalan työttömyyskassan jäsenistä oli työttömänä viime vuonna 30 %. Lääkärien työttömyyskassan jäsenistä työttömiä oli vuoden aikana 1 %.

Kaikkien kassojen jäsenistä 14 % oli vuoden 2018 aikana työttömänä.

Suurin osa saajista työllistyy melko nopeasti

Vuoden 2018 lopussa 64 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuusi kuukautta. Tästä ryhmästä 23 % oli ollut työttömänä enintään kuukauden ja 44 % enintään kolme kuukautta.

Työttömyyden kesto on melko selvästi yhteydessä ikään ja vanhempien ikäryhmien työttömyys kestää tyypillisesti kauemmin. Alle 30-vuotiaiden työllistyminen on erityisen nopeaa ja 83 % alle 30-vuotiaista oli vuoden 2018 lopussa ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

Vuoden 2018 lopussa ansiopäivärahan saajien työttömyys oli kestänyt tyypillisesti enintään kuusi kuukautta

64 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuusi kuukautta.

23 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuukauden ja 44 % kolmen kuukautta.

Ikä on yhteydessä työttömyyden kestoon

Alle 30-vuotiaiden työllistyminen on erityisen nopeaa ja 83 % ikäryhmästä oli vuoden 2018 lopussa ollut työttömänä enintään puoli vuotta. Kaikkien alle 60-vuotiaiden kohdalla työttömyys oli kestänyt enintään puoli vuotta 74 %:n kohdalla.

60 vuotta täyttäneiden kohdalla 34 % oli ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

 

Työskentely päivärahalla on yleistä

Ansiopäivärahalla voi tehdä osa-aika- tai keikkatyötä tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa. Pääsääntöisesti päivärahaa voi saada silloin, kun työtunteja on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän tunneista, työ kestää enintään kaksi viikkoa tai yritystoiminta on joko pienimuotoista tai lyhytkestoista.

Päivärahalla työskentely on yleistynyt vuoden 2011 jälkeen joka vuosi ja viime vuonna useampi kuin joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli saadessaan päivärahaa.

Jos päivärahan saajan tulot jäävät alle suojaosan, palkka ei vaikuta etuuteen, eikä työskentelyä tilastoida. Tämän vuoksi osa päivärahalla työskentelevistä ei näy alla olevissa tilastoissa.

Vuonna 2019 osittain työllistyneiden määrä on laskenut hieman

Tänä vuonna keskimäärin 28 000 henkilöä kuukaudessa on saanut päivärahaa osittaisen työskentelyn ajalta. Saajien määrä on laskenut viime vuodesta.

Osittaisen työskentelyn ajalta päivärahaa saavien osuus on kuitenkin edelleen nousussa.

Soviteltua saavien määrä on noussut 80 % vuodesta 2011

Vuonna 2018 96 000 päivärahan saajaa työskenteli siten, että päiväraha soviteltiin yhteen palkan kanssa. Luku on noussut 80 % vuodesta 2011.

 

Useampi kuin joka kolmas työskennellyt päivärahalla

36 % ansiopäivärahan saajista sai päivärahaa työn ajalta vuoden 2018 aikana. Osuus on noussut joka vuosi vuoden 2011 jälkeen.

Työskentely on yleisintä mm. palvelu- ja hoitoalalla

Palvelualojen työttömyyskassan, Työttömyyskassa Finkan ja Työttömyyskassa Superin etuuden saajista melkein puolet oli viime vuonna työssä.

Myös Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa, Erityisalojen työttömyyskassassa, Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa ja Opettajien työttömyyskassassa osittainen työskentely on erittäin yleistä.

 

Lomautettujen määrä on loivassa nousussa

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää. Lomautuksen ajalle maksetaan joko täyttä tai soviteltua päivärahaa, riippuen lomautuksen toteutumismuodosta.

Lomautusten määrä nousi erityisen voimakkaasti taantuman alkaessa ja vuonna 2009 lomautettujen määrä nousi 307 %.

Viimeiset vuodet lomautettujen määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena. Tänä vuonna lomautettujen määrä on noussut kesäkuun jälkeen.

Lomautettujen määrä on ollut viime kuukausina kasvussa

Lomautettuja on ollut eniten alkuvuodesta.

Lomautettujen määrä on noussut erityisesti vuoden loppua kohden.  Joulukuussa lomautettuja oli 47 % edellisvuoden joulukuuta enemmän.

Lomautusten huippu koettiin vuonna 2009

Vuonna 2009 lomautettujen määrä nousi 307 % edellisvuodesta.

Määrä ei ole vieläkään laskenut vuoden 2007 tai 2008 tasoon. Laskua on ollut vuoden 2014 jälkeen joka vuosi.

Keskimääräinen täysi päiväraha on 69 euroa

Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli vuonna 2018 noin 69 euroa päivässä eli noin 1479 euroa kuukaudessa. Jos etuuden määrässä otetaan huomioon myös työnteon ajalta maksettava etuus, viime vuonna etuutta maksettiin keskimäärin 62 euroa päivässä ja 1328 euroa kuukaudessa.

Ansiopäivärahan saajien työttömyyttä edeltävä palkkataso on huomattavasti suomalaisia keskipalkkoja alhaisempi. Naisilla työttömyyttä edeltävä palkka on useimmin 1500-2000 euroa ja miehillä 2000-2500.

Katsottaessa työttömyyttä edeltäviä ansioita, noin 20 % ansiopäivärahan saajista ylitti viime vuonna mediaanipalkan.

Täyden etuuden määrä on loivassa laskussa

Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli vuonna 2018 noin 69 euroa päivässä eli noin 1479 euroa kuukaudessa. Täyden etuuden määrä on laskenut vuoden 2014 jälkeen joka vuosi. Yhteensä laskua on noin 4 % eli noin 3 euroa.

Jos etuuden määrässä otetaan huomioon myös työnteon ajalta maksettava etuus, viime vuonna etuutta maksettiin keskimäärin 62 euroa päivässä ja 1328 euroa kuukaudessa. Keskimääräisen etuuden määrä on laskenut 9 % vuodesta 2014. Muutos johtuu osin osittaisen työn lisääntymisestä.

2014 2015 2016 2017 2018
Maksettu etuus
täyttä etuuspäivää
kohden
    71,78 €     71,10 €     70,32 €     69,28 €     68,65 €
Maksettu etuus
päivää kohden
    67,58 €     66,63 €     65,29 €     63,55 €     61,75 €

Saajat työttömyyttä edeltävän palkan mukaan

Ansiopäivärahan saajien keskipalkat ovat huomattavasti suomalaisia keskipalkkoja alhaisempia. Naisilla työttömyyttä edeltävä palkka on useimmin 1500-2000 euroa ja miehillä 2000-2500.

Katsottaessa työttömyyttä edeltäviä ansioita, noin 20 % ansiopäivärahan saajista ylitti viime vuonna mediaanipalkan.

 

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset: IAET-kassa muutti nimensa 1.4.2019 Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKO:ksi