Päivärahan saajat ja maksetut etuudet

Päivärahakulut

Viimeisimmän kuukauden tiedot (kesäkuu)

Työttömyyskassojen ansiopäivärahakulut laskivat kesäkuussa 31 % viime vuoden kesäkuuhun nähden

Ansiopäivärahakulujen muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden (suluissa muutos suhteessa kahta vuotta edeltävään tilanteeseen):

 • tammikuu: + 46 % (+ 53 %)
 • helmikuu: + 50 % (+ 62 %)
 • maaliskuu: + 55 % (+ 72 %)
 • huhtikuu: + 31 % (+ 70 %)
 • toukokuu: – 15 % (+ 44 %)
 • kesäkuu: – 31 % (+ 65 %)

Kesäkuun kulut laskivat useimmissa kassoissa

Ansiopäivärahakulut nousivat kesäkuussa vuoden takaiseen tilanteeseen nähden Yrittäjän työttömyyskassassa (+ 8 %).

Muissa työttömyyskassoissa kulut pysyivät ennallaan tai laskivat.

Kulut laskivat eniten Lääkärien työttömyyskassassa (- 59 %), Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa (-57 %) ja Palvelualan työttömyyskassassa (-41 %).

Euromääräisesti suurimmat olivat Yleinen työttömyyskassa YTK:n päivärahakulut. YTK:n kulut olivat kesäkuussa 68 miljoonaa euroa. YTK:n kulut laskivat 29 % viime vuoden kesäkuuhun nähden.

Vuositasoiset koontitiedot

Päivärahakulut nousivat 58 % vuonna 2020

Vuonna 2020 maksettiin 2,7 miljardia euroa ansiopäivärahoina. Edellisvuonna ansiopäivärahakulut olivat 1,7 miljardia euroa.

Vuoden 2020 ansiopäivärahakulut olivat 975 miljoonaa edellisvuoden kuluja suuremmat.

Vuonna 2020 ansiopäivärahakulut nousivat voimakkaasti lähes kaikilla aloilla

Ansiopäivärahakulut nousivat viime vuonna eniten Kuljetusalan työttömyyskassassa (121 %), JATTK-työttömyyskassassa (111 %) sekä Lääkärien työttömyyskassassa (104 %).

Euromääräisesti eniten kasvoivat Yleinen työttömyyskassa YTK:n päivärahakulut. YTK:n kulut olivat noin 860 miljoonaa euroa. Kulut kasvoivat 71 % edellisvuodesta.

Saajien määrä

Viimeisimmän kuukauden tiedot (kesäkuu)

Ansiopäivärahan saajien määrä laski kesäkuussa 28 % viime vuoden kesäkuuhun nähden

Ansiopäivärahan saajien muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden (suluissa muutos suhteessa kahta vuotta edeltävään tilanteeseen):

 • tammikuu: + 52 % (+ 57 %)
 • helmikuu: + 52 % (+ 59 %)
 • maaliskuu: + 50 % (+ 59 %)
 • huhtikuu: + 23 % (+ 57 %)
 • toukokuu: – 11 % (+ 49 %)
 • kesäkuu: – 28 % (+ 57 %)

Vuositasoiset koontitiedot

Vuonna 2020 noin 456 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa

Päivärahan saajien määrä nousi 210 000 henkilöllä vuoteen 2019 nähden. Saajien määrä nousi 86 % vuodessa.

Työttömyys yleisintä teollisuusalalla

Teollisuuden työttömyyskassan jäsenistä 38 % oli työttömänä vuonna 2020. Lääkärien työttömyyskassan jäsenistä työttömiä oli vuoden aikana 2 %.

Kaikkien kassojen jäsenistä 24 % oli vuoden 2020 aikana työttömänä.

Työttömyyden kesto

Vuoden 2019 lopussa ansiopäivärahan saajien työttömyys oli kestänyt tyypillisesti enintään kuusi kuukautta

67 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuusi kuukautta.

24 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuukauden ja 45 % kolmen kuukautta.

Ikä on yhteydessä työttömyyden kestoon

Alle 30-vuotiaiden työllistyminen on erityisen nopeaa ja 86 % ikäryhmästä oli vuoden 2019 lopussa ollut työttömänä enintään puoli vuotta. Kaikkien alle 60-vuotiaiden kohdalla työttömyys oli kestänyt enintään puoli vuotta 76 %:n kohdalla.

60 vuotta täyttäneiden kohdalla 37 % oli ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

Työskentely päivärahalla

Ansiopäivärahalla voi tehdä osa-aika- tai keikkatyötä tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa. Pääsääntöisesti päivärahaa voi saada silloin, kun työtunteja on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän tunneista, työ kestää enintään kaksi viikkoa tai yritystoiminta on joko pienimuotoista tai lyhytkestoista.

Jos päivärahan saajan tulot jäävät alle suojaosan, palkka ei vaikuta etuuteen, eikä työskentelyä tilastoida. Tämän vuoksi osa päivärahalla työskentelevistä ei näy alla olevissa tilastoissa.

Viimeisimmän kuukauden tiedot (kesäkuu)

Osittain työllistyneiden määrä on noussut jonkin verran viime kuukausina

Vuonna 2020 keskimäärin 35 000 henkilöä kuukaudessa sai päivärahaa osittaisen työskentelyn ajalta.

Vuositason koontitiedot

Soviteltua saavien määrä on noussut vuodesta 2011

Viime vuonna 180 000 päivärahan saajaa työskenteli siten, että päiväraha soviteltiin yhteen palkan kanssa.

40 % työskennellyt päivärahalla

40 % ansiopäivärahan saajista sai päivärahaa työn ajalta vuoden 2020 aikana. Osuus on noussut joka vuosi vuoden 2011 jälkeen.

Työskentely on yleistä mm. palvelu- ja hoitoalalla

Yli puolet Palvelualojen työttömyyskassan etuuden saajista työllistyi viime vuonna osittain ja sai työskentelyn ajalta päivärahaa.

Lomautettujen määrä

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää. Lomautuksen ajalle maksetaan joko täyttä tai soviteltua päivärahaa, riippuen lomautuksen toteutumismuodosta.

Viimeisimmän kuukauden tiedot (kesäkuu)

32 000 henkilöä sai kesäkuussa ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta

Lomautettujen määrän muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden (suluissa muutos suhteessa kahta vuotta edeltävään tilanteeseen):

 • tammikuu: + 203 % (+ 326 %)
 • helmikuu: + 197 % (+ 275 %)
 • maaliskuu: + 183 % (+ 245 %)
 • huhtikuu: + 29 % (+ 253 %)
 • toukokuu: -49 % (+ 272 %)
 • kesäkuu: – 70 % (+ 330 %)

Vuositason koontiedot

Lomautettujen määrä nousi viime vuonna 447 %

Vuonna 2020 noin 240 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Lomautettujen määrä nousi viime vuonna viisinkertaiseksi edellisvuodesta.

Keskimääräinen päiväraha

Keskimääräinen päiväraha viime vuonna oli 71 euroa päivässä

Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli vuonna 2020 noin 71 euroa päivässä eli noin 1528 euroa kuukaudessa.

Jos etuuden määrässä otetaan huomioon myös työnteon ajalta maksettava etuus, viime vuonna etuutta maksettiin keskimäärin 67 euroa päivässä ja 1434 euroa kuukaudessa.

Keskimääräinen päiväraha nousi 5 % vuodesta 2019.

Saajat työttömyyttä edeltävän palkan mukaan

Työttömyyttä edeltävä palkka oli viime vuonna useimmin 2000-2500 euroa kuukaudessa.

Katsottaessa työttömyyttä edeltäviä ansioita, noin 33 % ansiopäivärahan saajista ansaitsi vuonna 2020 yli 3000 euroa kuukaudessa.

Työttömyyttä edeltävät palkat nousivat vuonna 2020 suhteessa edellisvuosiin. Esimerkiksi 3000 euroa ansaitsevien osuus on ollut 20-22 % vuosina 2013-2019.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2021: Myynnin ja markkinoinnin työttömyyskassa sulautui Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOon. Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa sulautui Kuljetusalojen työttömyyskassaan. Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja Työttömyyskassa Statia sulautuivat JATTK-työttömyyskassaan. Kassan nimi vaihtui samalla Työttömyyskassa Aariaksi.

Päivitykset: Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain tai vuosittain. Kaavioiden 6-8 ja 16 tiedot päivitetään edellisen vuoden osalta seuraavan kevään aikana (huhti-toukokuu).

Tietopyynnöt ja palaute: Anni Alaja, anni.alaja@tyj.fi