Muut kassojen maksamat etuudet

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä jää vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja saa työttömyyskassasta vuorottelukorvausta.  Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajalle työttömän työnhakijan.

Maksettujen vuorottelukorvausten määrä on noussut pandemiaa edeltäneelle tasolle

Elokuussa vuorottelukorvauksia maksettiin 2,5 miljoonaa euroa.

Vuorottelukorvausten määrä on laskenut 100 miljoonalla vuoden 2014 jälkeen

Vuorotteluvapaan edellytyksiä tiukennettiin vuosina 2014 ja 2016 ja esimerkiksi työhistoriaedellytys nostetiin vuoden 2016 alussa 20 vuoteen. Vuorotteluvapaan käytössä näkyy merkittävä väheneminen vuoden 2014 jälkeen.

Vuonna 2014 vuorottelukorvauksia maksettiin noin 120 miljoonaa. Vuonna 2022 vuorottelukorvauksia maksettiin enää 27 miljoonaa.

Vuorottelukorvausta työttömyyskassasta sai vuonna 2022 noin 5 000 henkilöä

Vuorottelukorvauksen saajien määrä on merkittävästi viime vuosien aikana. Vuonna 2014 vuorotteluvapaalla oli vielä yli 20 000 henkilöä.

Vuorotteluvapaa suosituin julkisilla aloilla

Vuorottelukorvauksen saajia oli vuonna 2022 eniten YTK Työttömyyskassassa, Opettajien työttömyyskassassa ja Työttömyyskassa Aariassa.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana omasta asuinpaikasta. Liikkuvuusavustusta on maksettu vuoden 2017 alusta alkaen.

Liikkuvuusavustukset vähäisellä käytöllä

Vuonna 2022 liikkuvuusavustuksia maksettiin noin 2,9 miljoonaa euroa.

Liikkuvuusavustuksen saajat

Viime vuonna noin 1 900 henkilöä sai liikkuvuusavustusta työmatka- tai muuttokuluihin.

Liikkuvuusavustuksen saajat kassoittain

Liikkuvuusavustusta maksettiin eniten YTK Työttömyyskassassa, Avoimessa työttömyyskassassa ja Palvelualojen työttömyyskassassa.

Muutosturvaraha

Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Työttömyyskassojen maksama muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa.

Maksetun muutosturvarahan määrä on kasvussa

Elokuussa muutosturvarahaa maksettiin noin 700 000 euroa.

Muutosturvarahan saajia on verrattain vähän

Elokuussa muutosturvarahaa sai 177 henkilöä.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2022: Rakennusalan työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Finka sulautuivat Teollisuuden työttömyyskassaan. Uuden kassan nimeksi tuli Avoin työttömyyskassa. Lakimiesten työttömyyskassa sulautui Lääkäreiden työttömyyskassaan muodostaen Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassan.

Päivitykset: Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain tai vuosittain.

Tietopyynnöt ja palaute: Anni Alaja, anni.alaja@tyj.fi