Muut kassojen maksamat etuudet

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä jää vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja saa työttömyyskassasta vuorottelukorvausta.  Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajalle työttömän työnhakijan.

Maksettujen vuorottelukorvausten määrä nousi huhtikuussa 114 %

Vuorottelukorvauksia maksettiin huhtikuussa 3,4 miljoonaa euroa.

Vuorottelukorvausten määrä on laskenut 100 miljoonalla vuoden 2014 jälkeen

Vuorotteluvapaan edellytyksiä tiukennettiin vuosina 2014 ja 2016 ja esimerkiksi työhistoriaedellytys nostetiin vuoden 2016 alussa 20 vuoteen. Vuorotteluvapaan käytössä näkyy merkittävä väheneminen vuoden 2014 jälkeen.

Vuonna 2014 vuorottelukorvauksia maksettiin noin 120 miljoonaa. Vuonna 2022 vuorottelukorvauksia maksettiin enää 27 miljoonaa.

Vuorottelukorvausta työttömyyskassasta sai vuonna 2023 noin 5 000 henkilöä

Vuorottelukorvauksen saajien määrä on merkittävästi viime vuosien aikana. Vuonna 2014 vuorotteluvapaalla oli vielä yli 20 000 henkilöä.

Vuorotteluvapaa suosituin julkisilla aloilla

Vuorottelukorvauksen saajia oli vuonna 2022 eniten Opettajien työttömyyskassassa, YTK Työttömyyskassassa ja Työttömyyskassa Aariassa.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana omasta asuinpaikasta. Liikkuvuusavustusta on maksettu vuoden 2017 alusta alkaen.

Liikkuvuusavustukset vähäisellä käytöllä

Vuonna 2022 liikkuvuusavustuksia maksettiin noin 2,9 miljoonaa euroa.

Liikkuvuusavustuksen saajat

Viime vuonna noin 1 900 henkilöä sai liikkuvuusavustusta työmatka- tai muuttokuluihin.

Liikkuvuusavustuksen saajat kassoittain

Liikkuvuusavustusta maksettiin eniten YTK Työttömyyskassassa, Avoimessa työttömyyskassassa ja Korkeasti koulutettujen työttömyyskassassa.

Muutosturvaraha

Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Työttömyyskassojen maksama muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa.

Muutosturvarahaa on maksettu alkuvuonna huomattavasti viime vuotta enemmän

Muutosturvaa maksettiin viime vuonna keskimäärin puoli miljoonaa euroa kuukaudessa. Alkuvuonna muutosturvarahaa on maksettu joka kuukausi yli miljoona euroa.

Myös muutosturvan saajien määrä on noussut

Huhtikuussa muutosturvarahaa maksettiin noin 250 henkilölle.

Muutosturvarahan saajat kassoittain

Muutosturvarahaa maksettiin eniten YTK Työttömyyskassassa, Avoimessa työttömyyskassassa ja Korkeasti koulutettujen työttömyyskassassa.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2024: Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa sulautui Avoimeen työttömyyskassaan. Työttömyyskassa Erto sulautui Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOon.

Päivitykset: Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain tai vuosittain.

Tietopyynnöt ja palaute: Anni Alaja, anni.alaja@tyj.fi