Muut kassojen maksamat etuudet

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä jää vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja saa työttömyyskassasta vuorottelukorvausta.  Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajalle työttömän työnhakijan.

Maksettujen vuorottelukorvausten määrä on ollut matalalla tasolla pandemian aikana

Vuonna 2020 vuorottelukorvauksia maksettiin noin 24 miljoonaa euroa. Tämä on neljä miljoonaa vähemmän, kuin vuonna 2019.

Vuorottelukorvausten määrä on laskenut 100 miljoonalla vuoden 2014 jälkeen

Vuorotteluvapaan edellytyksiä tiukennettiin vuosina 2014 ja 2016 ja esimerkiksi työhistoriaedellytys nostetiin vuoden 2016 alussa 20 vuoteen. Vuorotteluvapaan käytössä näkyy merkittävä väheneminen vuoden 2014 jälkeen.

Vuonna 2014 vuorottelukorvauksia maksettiin noin 120 miljoonaa. Vuonna 2020 maksettujen vuorottelukorvausten määrä tippui 24 miljoonaan.

Vuorottelukorvausta työttömyyskassasta sai vuonna 2020 noin 5 000 henkilöä

Vuorottelukorvauksen saajien määrä on merkittävästi viime vuosien aikana. Vuonna 2014 vuorotteluvapaalla oli vielä yli 20 000 henkilöä.

Vuorotteluvapaa suosituin julkisilla aloilla

Vuorottelukorvauksen saajia oli viime vuonna eniten Opettajien työttömyyskassassa, Julkis- ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa ja Yleisessä työttömyyskassassa.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana omasta asuinpaikasta. Liikkuvuusavustusta on maksettu vuoden 2017 alusta alkaen.

Liikkuvuusavustukset vähäisellä käytöllä

Vuonna 2020 liikkuvuusavustuksia maksettiin noin 2,8 miljoonaa euroa.

Liikkuvuusavustuksen saajat

Viime vuonna noin 2 000 henkilöä sai liikkuvuusavustusta työmatka- tai muuttokuluihin.

Liikkuvuusavustuksen saajat kassoittain

Liikkuvuusavustusta maksettiin eniten Yleinen työttömyyskassassa, Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOssa ja Palvelualojen työttömyyskassassa.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2021: Myynnin ja markkinoinnin työttömyyskassa sulautui Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOon. Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa sulautui Kuljetusalojen työttömyyskassaan. Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja Työttömyyskassa Statia sulautuivat JATTK-työttömyyskassaan. Kassan nimi vaihtui samalla Työttömyyskassa Aariaksi.

Päivitykset: Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain tai vuosittain.

Tietopyynnöt ja palaute: Anni Alaja, anni.alaja@tyj.fi