Muut kassojen maksamat etuudet

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä jää vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja saa työttömyyskassasta vuorottelukorvausta.  Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajalle työttömän työnhakijan.

Vuorotteluvapaan edellytyksiä tiukennettiin vuosina 2014 ja 2016 ja esimerkiksi työhistoriaedellytys nostetiin vuoden 2016 alussa 20 vuoteen. Vuorotteluvapaan käytössä näkyy merkittävä väheneminen vuoden 2014 jälkeen.

Maksettujen vuorottelukorvausten määrä on laskenut vuoden 2014 jälkeen 77 %. Vuonna 2014 vuorottelukorvauksia maksettiin noin 120 miljoonaa.

Vuonna 2019 työttömyyskassojen etuuden saajista 2 % sai vuorottelukorvausta.

Maksettujen vuorottelukorvausten määrä on pysynyt lähellä viime vuoden tasoja

Vuonna 2019 vuorottelukorvauksia maksettiin noin 28 miljoonaa euroa.

Vuorottelukorvausten määrä on laskenut 100 miljoonalla vuoden 2014 jälkeen

Vuonna 2014 vuorottelukorvauksia maksettiin noin 120 miljoonaa euroa. Viime vuonna määrä oli 28 miljoonaa euroa.

Vuorottelukorvausta työttömyyskassasta sai vuonna 2019 noin 5 900 henkilöä

Vuorottelukorvauksen saajien määrä on laskenut 74 % vuodesta 2008.

Vuonna 2014 vuorotteluvapaalla oli vielä yli 20 000 henkilöä.

Vuorotteluvapaa suosituin julkisilla aloilla

Vuorottelukorvauksen saajia oli viime vuonna eniten Julkis- ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa, Opettajien työttömyyskassassa ja Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana omasta asuinpaikasta. Liikkuvuusavustusta on maksettu vuoden 2017 alusta alkaen.

Liikkuvuusavustuksen käyttö on ollut ensimmäisten vuosien aikana verrattain vähäistä. Maksettujen liikkuvuusavustusten määrä on laskenut tänä vuonna viime vuodesta.

Liikkuvuusavustukset vähäisellä käytöllä

Vuonna 2019 liikkuvuusavustuksia maksettiin noin 2,7 miljoonaa euroa.

Liikkuvuusavustuksen saajat

Viime vuonna noin 1100 henkilöä sai liikkuvuusavustusta työmatka- tai muuttokuluihin. Liikkuvuusavustuksen saajien määrä nousi jonkin verran vuonna 2018 suhteessa edellisvuoteen.

Lokakuun lopun tietojen mukaan saajien määrä näyttäisi kuitenkin taas laskevan vuonna 2019.

Liikkuvuusavustuksen saajat kassoittain

Liikkuvuusavustusta maksettiin eniten Yleinen työttömyyskassa YTK:ssa, IAET-kassassa (nykyinen Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKO) ja Opettajien työttömyyskassassa.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset: Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautui 1.1.2020 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan.

Päivitykset: Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain tai vuosittain.