Siirry sisältöön

Päätökset ja käsittelyajat

Päätösmäärät ovat olleet kasvussa

Työttömyyskassa antaa etuuspäätöksen silloin, kun henkilö hakee ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran ja silloin, kun henkilön tilanteessa tai ansiopäivärahan määrässä tapahtuu muutos.

Päätökset jaetaan neljään ryhmään: täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset, työnteon ajalta maksettavaa soviteltua päivärahaa koskevat myönteiset päätökset, kielteiset päätökset ja takaisinperintäpäätökset. Aktiivimallin johdosta annettavat päivärahan leikkauspäätökset kuuluvat tässä luokittelussa täyttä päivärahaa koskeviin päätöksiin, ellei henkilö ole samaan aikaan esimerkiksi osa-aikatyössä.

Päätösmäärät koholla 2018-2019

Ansiopäivärahasta annettujen päätösten määrä nousi vuonna 2018 ja pysyi viime vuonna samalla tasolla, vaikka työttömyys laski samaan aikaan.

Nousu liittynee aktiivimalliin

Merkittävin nousu on tapahtunut täydestä päivärahasta annetuissa päätöksissä. Nousu johtuu suurelta osin aktiivimallista, sillä työttömyys laski viime ja edellisvuonna. Aktiivimallin vuoksi työttömyyskassan on tehtävä ansiopäivärahasta erillinen päätös entistä useammin.

Myös työnteon ajalta annettiin aiempaa enemmän päätöksiä. Muiden päätösten määrä laski tai pysyi samana.

Käsittelyajat ovat pysyneet melko tasaisina

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyajat ovat pysyneet melko taisaisina viime vuosina ja hakemus käsitellään keskimäärin 11 päivässä.

Viimeisin suuri nousu käsittelyajoissa oli vuonna 2009, jolloin käsittelyaikojen keskiarvo nousi 28 päivään.

Käsittelyaika tilastoidaan ainoastaan sellaisista etuushakemuksista, joista annetaan päätös, joten maksuilmoituksia ei ole mukana käsittelyaikatilastossa. Käsittelyaika lasketaan päivinä hakemuksen saapumispäivämäärästä päätöksen antamispäivämäärään.

Ansiopäivärahahakemus käsitellään keskimäärin kahdessa viikossa

Ansiopäivärahan käsittelyajat ovat pysyneet viime vuosina melko tasaisina.

Käsittelyajoissa ovat mukana täyttä etuutta koskevat myönteiset päätöksen, työnteon ajalta maksettavat soviteltua etuutta koskevat päätökset, kielteiset päätökset sekä takaisinperintäpäätökset.

Puolet hakemuksista käsitellään alle viikossa

Vuonna 2019 käsittelyaikojen mediaani oli 5 päivää. Tämä tarkoittaa, että puolet hakemuksista käsiteltiin 6 päivässä.

Vuonna 2017 ja 2018 käsittelyaikojen mediaani oli 6 päivää.

Vuonna 2009 ansiopäivärahan käsittelyaika oli kolme kertaa nykyistä pidempi

Vuonna 2009 käsittelyaika nousi hetkellisesti 28 päivään. Käsittelyaika oli yli kolme kertaa vuoden 2018 käsittelyaikaa pidempi.

Käsittelyaika laski nykyiselle tasolleen vuonna 2013.

Täyttä etuutta koskevien päätösten käsittelyaika on laskenut hieman

Muutos voi johtua osin aktiivimallista, jonka johdosta vuosina 2017 ja 2018 annettiin enemmän myönteisiä täyttä etuutta koskevia päätöksiä.

Osa-aikatyön ajalta hakemus käsitellään keskimäärin 10 päivässä

Työn ajalta maksettavan päivärahan käsittelyaija laski hieman loppukeväästä, mutta nousi edellisvuosien tasolle syksyllä.

Käsittelyajat vaihtelevat jonkin verran kassojen välillä

Lyhin keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä Suomen Yrittäjäin työttömyyskassassa, jossa hakemukset käsitellään keskimäärin 5 päivässä.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset: IAET-kassa muutti nimensa 1.4.2019 Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKO:ksi. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautui 1.1.2020 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan.

Päivitykset: Käsittelyaikoja ja päätösmääriä koskevat tiedot päivitetään neljästi vuodessa.