Päätökset, käsittelyajat ja hakemukset

Työttömyyskassojen tekemät päätökset

Työttömyyskassa antaa etuuspäätöksen silloin, kun henkilö hakee ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran ja silloin, kun henkilön tilanteessa tai ansiopäivärahan määrässä tapahtuu muutos.

Päätökset jaetaan neljään ryhmään: täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset, työnteon ajalta maksettavaa soviteltua päivärahaa koskevat myönteiset päätökset, kielteiset päätökset ja takaisinperintäpäätökset. Aktiivimallin johdosta annettavat päivärahan leikkauspäätökset kuuluvat tässä luokittelussa täyttä päivärahaa koskeviin päätöksiin, ellei henkilö ole samaan aikaan esimerkiksi osa-aikatyössä.

1,5 miljoonaa päätöstä vuodessa

Työttömyyskassat antoivat 1,5 miljoonaa ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2020. Määrä nousi 30 % vuodesta 2019.

Suurin osa päätöksistä annetaan osittaisen työn ajalle

38 % päätöksistä annettiin osittaisen työn ajalle. 35 % koski täyttä etuutta. 26 % päätöksistä oli kielteisiä ja 1 % koski ansiopäivärahan takaisinperintää.

Käsittelyajat

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika tilastoidaan sellaisista etuushakemuksista, joista annetaan päätös. Maksuilmoituksia ei ole mukana käsittelyaikatilastossa. Käsittelyaika lasketaan päivinä hakemuksen saapumispäivämäärästä päätöksen antamispäivämäärään.

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin loka-joulukuussa keskimäärin 11 päivässä

Käsittelyajoissa ovat mukana täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset, työnteon ajalta maksettavat soviteltua etuutta koskevat päätökset, kielteiset päätökset sekä takaisinperintäpäätökset.

Puolet hakemuksista käsiteltiin 6 päivässä

Käsittelyaikojen mediaani oli loka-joulukuussa kuusi päivää.

Käsittelyaika ei noussut viime vuonna vuoden 2009 lukemiin

Vuonna 2009 käsittelyaika nousi äkillisen työttömyyden seurauksena hetkellisesti 28 päivään. Vuonna 2020 käsittelyaika oli noin puolet tästä.

Uudet hakemukset käsiteltiin loppuvuodesta keskimäärin 8 päivässä

Täyttä etuutta koskevien myönteisten päätösten keskimääräinen käsittelyaika oli loppuvuodesta noin kaksi päivää edellisvuoden loppua pidempi.

Osa-aikatyön ajalta hakemus käsiteltiin keskimäärin 8 päivässä

Työn ajalta tehty päivärahahakemus käsiteltiin loka-joulukuussa vähän yli viikossa.

Käsittelyajat vaihtelevat jonkin verran kassojen välillä

Lyhin keskimääräinen käsittelyaika oli loka-joulukuussa Rakennusalan työttömyyskassassa, jossa hakemukset käsiteltiin keskimäärin 7 päivässä.

Ansiopäivärahahakemukset

Uusien hakemusten määrä nousi tammikuussa 47 %

Uusien hakemusten muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden:

(1/20) +10 %; (2/20) +8 %; (3/20) +35 %; (4/20) +669 %; (5/20) + 563 %; (6/20) +237 %; (7/20) +100 %; (8/20) +66 %; (9/20) +47 %; (9/20) +31 %; (10/20) +26 %; (11/20) +21 %

(1/21 ) +47 %

Uudet hakemukset tarkoittavat alkavia työttömyysjaksoja.

Kaikkien hakemusten määrä nousi tammikuussa 53 %

Hakemusten muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden:

(1/20) + 3 %; (2/20) + 2 %; (3/20) + 16 %; (4/20) + 57 %; (5/20) + 106 %; (6/20) + 115 %; (7/20) + 69 %; (8/20) + 78 %; (9/20) + 46 %; (10/20) + 47 %; (11/20) + 73 %; (12/20) + 38 %

(1/21) + 53 %

Lukuun sisältyvät hakemukset uusien työttömyysjaksojen ajalta, ns. ”jatkohakemukset” aiemmin alkaneiden työttömyysjaksojen ajalta sekä hakemukset osittaisen työskentelyn ajalta.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2021: Myynnin ja markkinoinnin työttömyyskassa sulautui Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOon. Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa sulautui Kuljetusalojen työttömyyskassaan. Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja Työttömyyskassa Statia sulautuivat JATTK-työttömyyskassaan. Kassan nimi vaihtui samalla Työttömyyskassa Aariaksi.

Päivitykset: Käsittelyaikoja ja päätösmääriä koskevat tiedot päivitetään neljästi vuodessa.

Tietopyynnöt ja palaute: Anni Alaja, anni.alaja@tyj.fi