Lomakkeet

Päivärahan hakeminen onnistuu helpoiten kassan e-asioinnissa

Ansiopäivärahan hakemiseen liittyvät lomakkeet

Kaikki Yhteisjärjestön lomakkeet toimivat parhaiten Adobe Reader -ilmaisohjelmalla.

Palkanlaskija! Katso myös UKK palkanlaskijoille

Ansiopäivärahahakemus

Lomakkeella haetaan ansiopäivärahaa. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.

Palkkatodistus

Lomake liitetään ansiopäivärahahakemukseen. Työnantaja täyttää lomakkeen vähintään 26 viikon ajalta.

Palkanlaskija! Katso myös UKK palkanlaskijoille

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain

Lomake liitetään ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemukseen, jos henkilön työaika vaihtelee.

Työnantaja täyttää lomakkeen.

Ilmoitus poissaolosta

Lomake liitetään ansiopäivärahahakemukseen. Työllistymistä edistävän palvelun tarjoaja täyttää työttömyyskassaa varten, jos henkilö on poissa työllistymistä edistävästä palvelusta.

Myyntivoittolaskelma

Lomake liitetään yrittäjän ansiopäivärahahakemukseen.

Vuorotteluvapaan hakemiseen liittyvät lomakkeet

Vuorottelukorvaushakemus

Lomakkeella haetaan vuorottelukorvausta. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.

Vuorotteluvapaasopimus

Lomakkeella sovitaan vuorotteluvapaasta. Kopio työnantajan ja työntekijän tekemästä sopimuksesta lähetetään vuorottelukorvaushakemuksen liitteenä.

Palkkatodistus

Lomake liitetään vuorottelukorvaushakemukseen. Työnantaja täyttää lomakkeen vähintään 52 viikon ajalta.

Liikkuvuusavustuksen hakemiseen liittyvät lomakkeet

Liikkuvuusavustushakemus

Lomakkeella haetaan liikkuvuusavustusta. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.

Muutosturvarahan hakemiseen liittyvät lomakkeet

Muutosturvarahahakemus

Lomakkeella haetaan muutosturvarahaa. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.

Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista

Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista

Lomakkeeseen kirjataan työsuhteen ehdot. Käytetään, jos työsuhteesta ei olla sovittu kirjallisesti.