Blanketter

I webbtjänsten ansöker du lättast om arbetslöshetsskydd.

Blanketter för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Alla Samorganisationens blanketter fungerar bäst i Adobe Reader.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Blanketten används för att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Ansökan och bilagor skickas till din arbetslöshetskassa.

Löneintyg

Blanketten bifogas ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsgivaren fyller i blanketten för minst 26 veckor.

Utredning till arbetslöshetskassan om tid i arbete och lön per kalendervecka

Blanketten bifogas ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning om personens arbetstid varierar.

Arbetsgivaren fyller i blanketten.

Beräkning av försäljningvinst

Blanketten bifogas ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Blanketter för ansökan om alterneringsledighet

Ansökan om alterneringsersättning

Blanketten används för att ansöka om alterneringsersättning. Ansökan och bilagorna skickas till den egna arbetslöshetskassan.

Avtal om alterneringsledighet

Blanketten används för att avtala om alterneringsledighet. En kopia av avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren skickas som bilaga till ansökan om alterneringsersättning.

Löneintyg

Blanketten bifogas ansökan om alterneringsersättning. Arbetsgivaren fyller i blanketten för minst 52 veckor.

Blanketter för ansökan om rörlighetsunderstöd

Ansökan om rörlighetsunderstöd

Blanketten används för att ansöka om rörlighetsunderstöd. Ansökan och bilagorna skickas till den egna arbetslöshetskassan.

Blanketter för ansökan om omställningspenning

Ansökan om omställningspenning

Blanketten används för att ansöka om omställningspenning. Ansökan skickas till den egna arbetslöshetskassan.

Utredning av centrala anställningsvillkor

Utredning av centrala anställningsvillkor

Anställningsvillkoren anges på blanketten. Används om anställningen inte har avtalats skriftligen.