Dagpenningskalkylator

Dagpenningskalkylator

Du kan beräkna en riktgivande uppskattning av den kommande inkomstrelaterade dagpenningen med hjälp av dagpenningskalkylatorn.

1. Månadslön
Fyll i din genomsnittliga bruttolön i fältet. Vid fastställandet av inkomstrelaterad dagpenning beaktas lönen under minst 26 veckor (6 mån). Läs mer här: Så här beräknas din dagpenning

2. Jag deltar i sysselsättningsfrämjande service
Välj Jag deltar i sysselsättningsfrämjande service om du deltar i service och servicen har avtalats på arbets- och näringsbyrån och i sysselsättningsplanen.

3.1. Inkomster från arbete
Ange i fältet din arbetsinkomst du har haft under ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning om du arbetar deltid, om din arbetstid är förkortad på grund av permittering, om du arbetar heltid i högst två veckor eller om du bedriver företagsverksamhet som bisyssla. Läs mer här: Arbeta med dagpenning

3.2. Sociala förmåner
Ange i fältet det förmånsbelopp du fått under ansökningsperioden om det är en social förmån som ska avdras. Förteckning över förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen: Sociala förmåners inverkan

1. Din dagpenning per dag
Fyll i din dagpenning i brutto före arbetsinkomstens inverkan.

2. Ingår förhöjningsdel från tid med sysselsättningsfrämjande service i din dagpenning?
Om förhöjningsdel från tid med sysselsättningsfrämjande service ingår i beloppet som du angav i första punkten, ange det här.

3.1. Inkomster från arbete
Ange i fältet din arbetsinkomst du har haft under ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning om du arbetar deltid, om din arbetstid är förkortad på grund av permittering, om du arbetar heltid i högst två veckor eller om du bedriver företagsverksamhet som bisyssla. Läs mer här: Arbeta med dagpenning

3.2.Sociala förmåner
Ange i fältet det förmånsbelopp du fått under ansökningsperioden om det är en social förmån som ska avdras. Förteckning över förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen: Sociala förmåners inverkan