Att bli medlem

Det lönar sig att vara medlem i en kassa

Genom att gå med i en arbetslöshetskassa får du som arbetslös inkomstrelaterad dagpenning baserat på din lönenivå. Om du inte tillhör en arbetslöshetskassa får du som arbetslös grunddagpenning från FPA.

Lön före arbetslösheten / mån. 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Inkomstrelaterad dagpenning (år 2024) / mån. 1 090 € 1 306 € 1 523 € 1 739 € 1 956 € 2 094 €
Grunddagpenning (v. 2024) / mån. 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €

Hur går man med i en arbetslöshetskassa?

Du kan gå med i en arbetslöshetskassa när du arbetar eller är företagare. Arbetet behöver inte vara permanent, utan även ett kort arbete räcker.

En del kassor är branschspecifika, dvs. man måste arbeta inom en viss bransch för att gå med i kassan. En del kräver i sin tur en viss utbildning. Utöver detta finns det också kassor som vem som helst kan gå med i.

Medlemsavgiften är procentuell eller en viss månads- eller årsavgift

Medlemmarna i arbetslöshetskassan betalar en medlemsavgift för att finansiera en del av förmånerna och kassans administrationskostnader.

En person som tjänar 3 000 euro har en genomsnittlig medlemsavgift på 79 euro.

Medlemsavgifterna till alla kassor finns här.

Det lönar sig att gå med i arbetslöshetskassan redan under studierna

Genom att gå med i en arbetslöshetskassa redan under studietiden kan du ackumulera rätt till inkomstrelaterad dagpenning innan du tar examen. På så sätt kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du inte skulle hitta sysselsättning direkt efter examen.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha arbetat sex månader, men arbetet måste inte vara sammanhängande. Om du studerar kan du ackumulera arbetsveckor i upp till nio år. Veckor då du arbetar minst 18 timmar ackumulerar arbetsvillkoret. Du måste även tillhöra en arbetslöshetskassa medan du arbetar.

Man kan byta arbetslöshetskassa

Om du vill byta arbetslöshetskassa ska du kontakta den nya kassan och ge den fullmakt att säga upp ditt gamla medlemskap. På så sätt fortsätter ditt medlemskap i den nya kassan utan avbrott.

Om du byter arbetslöshetskassa så att det är högst en månad mellan medlemskapen tillgodoräknas även arbets- och medlemskapsperioderna som ackumulerats i den gamla kassa i den nya kassan.

Arbetslöshetskassans uppgift

I Finland finns det 14 arbetslöshetskassor för löntagare och en arbetslöshetskassa för företagare. Arbetslöshetskassorna har cirka två miljoner medlemmar.

Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar vid arbetslöshet.

Flytt till Finland

Om du flyttar till Finland från ett annat EU-land kan du under en viss tid gå med i en arbetslöshetskassa även när du är arbetslös. Mer information: Gå med i en arbetslöshetskassa när du flyttar till Finland