Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2022

Medlemmarna i arbetslöshetskassan betalar en medlemsavgift för att finansiera en del av förmånerna och kassans administrationskostnader.

Löntagarkassor

Arbetslöshetskassa medlemsavgift månadslön 2 000 € / medlemsavgift i år månadslön 3 000 € / medlemsavgift i år månadslön 4 000 € / medlemsavgift i år
Allmän arbetslöshetskassa YTK månads- eller årsavgift 115 € 115 € 115 €
Arbetslöshetskassan Aaria månads- eller årsavgift 84 € 84 € 84 €
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO månads- eller årsavgift 63 € 63 € 63 €
Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbranschen månads- eller årsavgift 132 € 132 € 132 €
Arbetslöshetskassan Pro månads- eller årsavgift 84 € 84 € 84 €
Elbranschernas arbetslöshetskassa 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Finlands Livsmedelsarbetares arbetslötshetskassa 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Hälsovårdens arbetslöshetskassa månads- eller årsavgift 42 € 42 € 42 €
Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa (LL-kassa) månads- eller årsavgift 30 € 30 € 30 €
Lärarnas arbetslöshetskassa månads- eller årsavgift 60 € 60 € 60 €
Papperindustriarbetarnas arbetslöshetskassa 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Servicebranschernas arbetslöshetskassa månads- eller årsavgift 120 € 120 € 120 €
Specialutbildades ak Erko månads- eller årsavgift 75 € 75 € 75 €
Super arbetslöshetskassa månads- eller årsavgift 84 € 84 € 84 €
Transportbranschens arbetslöshetskassa 0,55 % 132 € 198 € 264 €
Öppna arbetslöshetskassan (A-kassan) månads- eller årsavgift 96 € 96 € 96 €
Medel 83 € 95 € 107 €

Företagarkassor

Arbetslöshetskassa medlemsavgift  arbetsinkomsten 20 000 € /medlemsavgift
i år
arbetsinkomsten 35 000 € /medlemsavgift
i år
arbetsinkomsten 50 000 € /medlemsavgift
i år
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland 2,3 % av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro 298 € 613 € 928 €