Gå till innehållet

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2020

Löntagarkassor

Arbetslöshetskassa medlemsavgift  månadslön /
medlemsavgift
i år
månadslön /
medlemsavgift
i år
månadslön /
medlemsavgift
i år
månadslön /
medlemsavgift
i år
1 000 € 2 000 € 3 000 € 4 000 €
Allmän arbetslöshetskassa YTK 92 €/år 92 € 92 € 92 € 92 €
Arbetslöshetskassa Finka 159 €/år 159 € 159 € 159 € 159 €
Arbetslöshetskassa för försäljar- och marknadsförarproffsen 108 €/år 108 € 108 € 108 € 108 €
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena 0,33 % 40 € 79 € 119 € 158 €
Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO 66 €/år 66 € 66 € 66 € 66 €
Arbetslöshetskassan för Tjänstemän i Specialbranschen 9,25 €/månad 111 € 111 € 111 € 111 €
Arbetslöshetskassan Pro 7,5 €/månad 90 € 90 € 90 € 90 €
Arbetslöshetskassan Statia 0,02 % 2 € 5 € 7 € 10 €
Bryggbranschens arbetslöshetskassa 0,52 % 62 € 125 € 187 € 250 €
Elbranschernas arbetslöshetskassa 0,30 % 36 € 72 € 108 € 144 €
Finlands Livsmedelsarbetares arbetslötshetskassa 0,50 % 60 € 120 € 180 € 240 €
Hälsovårdens arbetslöshetskassa 42 €/år 42 € 42 € 42 € 42 €
Industrins arbetslöshetskassa 0,35 % 42 € 84 € 126 € 168 €
JATTK-arbetslöshetskassa 6 €/månad 72 € 72 € 72 € 72 €
Juristernas arbetslöshetskassa 53 €/år 53 € 53 € 53 € 53 €
Läkarnas arbetslöshetskassa 21 €/år 21 € 21 € 21 € 21 €
Lärarnas arbetslöshetskassa 4 €/månad 48 € 48 € 48 € 48 €
Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa 7 €/månad 84 € 84 € 84 € 84 €
Papperindustriarbetarnas arbetslöshetskassa 0,30 % 36 € 72 € 108 € 144 €
Post- och logistikbranchens arbetslöshetskassa 0,75 % 90 € 180 € 270 € 360 €
Servicebranschernas arbetslöshetskassa 0,5 % 60 € 120 € 180 € 240 €
Specialutbildades ak Erko 65 €/år 65 € 65 € 65 € 65 €
Super arbetslöshetskassa 7 €/månad 84 € 84 € 84 € 84 €
Transportbranschens arbetslöshetskassa 0,38 % 46 € 91 € 137 € 182 €
Medel 65 € 85 € 105 € 125 €

Företagarkassor

Arbetslöshetskassa medlemsavgift  arbetsinkomsten /medlemsavgift
i år
arbetsinkomsten /medlemsavgift
i år
arbetsinkomsten /medlemsavgift
i år
arbetsinkomsten /medlemsavgift
i år
14 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 €
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland 2,1 % av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro 172 € 298 € 508 € 718 €