Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2021

Löntagarkassor

Arbetslöshetskassa medlemsavgift  månadslön /
medlemsavgift
i år
månadslön /
medlemsavgift
i år
månadslön /
medlemsavgift
i år
månadslön /
medlemsavgift
i år
1 000 € 2 000 € 3 000 € 4 000 €
Allmän arbetslöshetskassa YTK 119 €/år 119 € 119 € 119 € 119 €
Arbetslöshetskassan Aaria 7 €/månad 84 € 84 € 84 € 84 €
Arbetslöshetskassa Finka 198 €/år 198 € 198 € 198 € 198 €
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena 0,33 % 40 € 79 € 119 € 158 €
Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO 66 €/år 66 € 66 € 66 € 66 €
Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbranschen 10,55 €/månad 127 € 127 € 127 € 127 €
Arbetslöshetskassan Pro 7,5 €/månad 90 € 90 € 90 € 90 €
Bryggbranschens arbetslöshetskassa 0,52 % 62 € 125 € 187 € 250 €
Elbranschernas arbetslöshetskassa 0,30 % 36 € 72 € 108 € 144 €
Finlands Livsmedelsarbetares arbetslötshetskassa 0,50 % 60 € 120 € 180 € 240 €
Hälsovårdens arbetslöshetskassa 42 €/år 42 € 42 € 42 € 42 €
Industrins arbetslöshetskassa 0,33 % 40 € 79 € 119 € 158 €
Juristernas arbetslöshetskassa 59 €/år 59 € 59 € 59 € 59 €
Läkarnas arbetslöshetskassa 21 €/år 21 € 21 € 21 € 21 €
Lärarnas arbetslöshetskassa 4,5 €/månad 54 € 54 € 54 € 54 €
Papperindustriarbetarnas arbetslöshetskassa 0,30 % 36 € 72 € 108 € 144 €
Servicebranschernas arbetslöshetskassa 132 €/år 132 € 132 € 132 € 132 €
Specialutbildades ak Erko 75 €/år 75 € 75 € 75 € 75 €
Super arbetslöshetskassa 7 €/månad 84 € 84 € 84 € 84 €
Transportbranschens arbetslöshetskassa 0,57 % 68 € 137 € 205 € 257 €
Medel 75 € 92 € 109 € 126 €

Företagarkassor

Arbetslöshetskassa medlemsavgift  arbetsinkomsten /medlemsavgift
i år
arbetsinkomsten /medlemsavgift
i år
arbetsinkomsten /medlemsavgift
i år
arbetsinkomsten /medlemsavgift
i år
14 000 € 20 000 € 35 000 € 50 000 €
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland 2,3 % av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro 189 € 327 € 672 € 1017 €