Om oss

TYJ utvecklar arbetslöshetsskyddet och producerar tjänster åt kassorna

I Finland finns det 21 arbetslöshetskassor som betalar inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd till sina medlemmar under arbetslöshet. TYJ är en intressebevaknings- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.

Samorganisationen utvecklar arbetslöshetsskyddet och kassornas verksamhet samt upprätthåller expertisen hos dem.

Vår verksamhet leds av en styrelse som består av representanter för medlemskassorna. Ett kontor med sju anställda och en arbetsgrupp bestående av representanter för kassorna ansvarar för genomförandet av tjänsterna.

Ordförande och kontor

Om du har frågor beträffande dina dagpenningsärenden ska du vända dig till din egen arbetslöshetskassa.

Outi Mäki

styrelseordförande

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990

Anni Alaja

talesperson

050 364 6475

Karita Kontkanen

personal sekretär

Kirsi Muinonen

arbetslöshetsspecialist

050 410 3379

Noora Partanen

tränare

040 161 8788

Juho Salmi

ekonomisekreterare

050 410 1174

Päivi West

arbetslöshetsspecialist

050 476 5932

Adress

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
toimisto@tyj.fi

Du skickar väl inte ansökningar och löneintyg till Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Alla ansökningar och intyg ska skickas till arbetstagarens egen arbetslöshetskassa.