Om oss

TYJ utvecklar arbetslöshetsskyddet och producerar tjänster åt kassorna

I Finland finns det 16 arbetslöshetskassor som betalar inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd till sina medlemmar under arbetslöshet. TYJ är en intressebevaknings- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.

Samorganisationen utvecklar arbetslöshetsskyddet och kassornas verksamhet samt upprätthåller expertisen hos dem.

Vår verksamhet leds av en styrelse som består av representanter för medlemskassorna. Ett kontor med sju anställda och en arbetsgrupp bestående av representanter för kassorna ansvarar för genomförandet av tjänsterna.

Ordförande och kontor

Om du har frågor beträffande dina dagpenningsärenden ska du vända dig till din egen arbetslöshetskassa.

Outi Mäki

styrelseordförande

Aki Villman

direktör

050 356 7990

Karita Kontkanen

personalsekreterare

Kirsi Ahvenharju

arbetslöshetsspecialist

Noora Partanen

tränare

040 161 8788

Juho Salmi

ekonomisekreterare

050 410 1174

Heidi Eld-Haapala

arbetslöshetsspecialist

Tiina Kytömäki

talesperson

040 717 1147

Timo Auvinen

arbetslöshetsspecialist

050 321 4229

Adress

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
toimisto@tyj.fi

Du skickar väl inte ansökningar och löneintyg till Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Alla ansökningar och intyg ska skickas till arbetstagarens egen arbetslöshetskassa.