Gå till innehållet

Om oss

TYJ utvecklar arbetslöshetsskyddet och producerar tjänster åt kassorna

I Finland finns det 25 arbetslöshetskassor som betalar inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd till sina medlemmar under arbetslöshet. TYJ är en intressebevaknings- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.

Samorganisationen utvecklar arbetslöshetsskyddet och kassornas verksamhet samt upprätthåller expertisen hos dem.

Vår verksamhet leds av en styrelse som består av representanter för medlemskassorna. Ett kontor med sju anställda och en arbetsgrupp bestående av representanter för kassorna ansvarar för genomförandet av tjänsterna.

Ordförande och kontor

Om du har frågor beträffande dina dagpenningsärenden ska du vända dig till din egen arbetslöshetskassa.

Outi Mäki

hallituksen puheenjohtaja

Niina Jussila

toiminnanjohtaja

050 911 8511

Anni Alaja

tiedottaja

050 364 6475

Karita Kontkanen

henkilöstösihteeri

Kirsi Muinonen

työttömyysturva-asiantuntija

050 410 3379

Noora Partanen

kouluttaja

040 161 8788

Juho Salmi

taloussihteeri

050 410 1174

Päivi West

työttömyysturva-asiantuntija

050 476 5932

Adress

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
toimisto@tyj.fi

Du skickar väl inte ansökningar och löneintyg till Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Alla ansökningar och intyg ska skickas till arbetstagarens egen arbetslöshetskassa.