Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet ersätter arbetsrese- och flyttkostnader när du som arbetslös tar emot ett arbete som ligger långt ifrån din nuvarande bostadsort. Du kan få rörlighetsunderstöd redan innan det egentliga arbetet börjar om du påbörjar en minst två månader lång utbildning i anslutning till anställningen.

Understödet betalas om

  • du får dagpenning precis innan arbetet eller utbildningen börjar och
  • din arbetsresa fram och tillbaka vid heltidsarbete är över tre timmar per dag och vid deltidsarbete över två timmar per dag och
  • arbetet varar minst två månader.

Rörlighetsunderstöd kan också betalas om dagpenningen inte kan betalas innan arbetet inleds på grund av karenstid, arbetsskyldighet eller självrisktid.

Vid heltidsarbete uppgår rörlighetsunderstödet till cirka 800 euro per månad. Vid deltidsarbete betalas 37,21 euro/dag i rörlighetsunderstöd för utförda arbetsdagar. Om arbetsplatsen ligger mer än 200 km från din bostadsort kan du även få en förhöjningsdel. Då är storleken på rörlighetsunderstödet cirka 914 euro per månad.

Rörlighetsunderstödets varaktighet:

  • Om arbetet pågår minst två månader betalas understöd ut för en månad
  • Om arbetet pågår minst tre månader betalas understöd ut för 1,5 månad
  • Om arbetet pågår minst fyra månader betalas understöd ut för två månader

Ansök om rörlighetsunderstöd

Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd från din arbetslöshetskassa. Du kan skicka din ansökan om rörlighetsbidrag till din arbetslöshetskassa så snart du har undertecknat ett anställningsavtal. Du måste ansöka om rörlighetsbidrag inom tre månader från det att din anställning började.

Bifoga en kopia av ditt anställningsavtal till din ansökan.

Ladda ner blanketten: Ansökan om rörlighetsunderstöd

Ansök om rörlighetsunderstöd för hela den tid som du är anställd. Bidraget betalas ut retroaktivt i fyraveckorsperioder. Den första utbetalningsperioden kan vara kortare.