Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd för långa arbetsresor

Rörlighetsunderstödet ersätter arbetsrese- och flyttkostnader när du som arbetslös tar emot ett arbete som ligger långt ifrån din nuvarande bostadsort. Du kan få rörlighetsunderstöd redan innan det egentliga arbetet börjar om du påbörjar en minst två månader lång utbildning i anslutning till anställningen.

Understödet betalas om du får dagpenning precis innan arbetet eller utbildningen börjar och din arbetsresa fram och tillbaka vid heltidsarbete är över tre timmar per dag och vid deltidsarbete över två timmar per dag. Dessutom ska arbetet pågå i minst två månader.

Rörlighetsunderstödet söks från din egen arbetslöshetskassa.

Vid heltidsarbete uppgår rörlighetsunderstödet till cirka 800 euro per månad. Vid deltidsarbete betalas 37,21 euro/dag i rörlighetsunderstöd för utförda arbetsdagar.

Om du har barn eller om arbetsplatsen ligger mer än 200 km från din bostadsort kan du även få en barnförhöjning eller en förhöjningsdel.

Barn Rörlighetsunderstöd/mån Förhöjt rörlighetsunderstöd
(200 km)/mån
inga barn 800 € 914 €
1 barn 951 € 1 064 €
2 barn 1 021 € 1 135 €
3 barn 1 085 € 1 199 €

Rörlighetsunderstödets varaktighet:

  • Om arbetet pågår minst två månader betalas understöd ut för en månad
  • Om arbetet pågår minst tre månader betalas understöd ut för 1,5 månad
  • Om arbetet pågår minst fyra månader betalas understöd ut för två månader