Jäsenmaksut 2023

Työttömyyskassan jäsenet maksavat jäsenmaksua, jolla rahoitetaan osa etuuksista ja kassan hallintokuluista.

Työttömyyskassa

(palkansaajat)

Peruste kk-palkka 2000 € / jäsenmaksu vuodessa kk-palkka 3000 € / jäsenmaksu vuodessa kk-palkka 4000 € / jäsenmaksu vuodessa
Avoin tk vuosi-/
kk-maksu
96  € 96  € 96  €
Erityisalojen Toimihenkilöiden tk ERTO vuosi-/
kk-maksu
120  € 120  € 120  €
Erityiskoulutettujen tk ERKO vuosi-/
kk-maksu
70  € 70  € 70  €
Julkisten ja hyvinvointialojen tk 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Korkeasti koulutettujen tk KOKO vuosi-/
kk-maksu
63  € 63  € 63  €
Lakimiesten ja lääkärien tk vuosi-/
kk-maksu
36 € 36 € 36 €
Opettajien tk vuosi-/
kk-maksu
60 € 60 € 60 €
Palvelualojen tk vuosi-/
kk-maksu
84 € 84 € 84 €
Paperityöväen tk 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Suomen Elintarviketyöläisten tk 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Super tk vuosi-/
kk-maksu
84 € 84 € 84 €
Terveydenhuoltoalan tk vuosi-/
kk-maksu
42 € 42 € 42 €
Tk Aaria vuosi-/
kk-maksu
84 € 84 € 84 €
Tk Pro vuosi-/
kk-maksu
86 € 86 € 86 €
Yleinen tk YTK vuosi-/
kk-maksu
99 € 99 € 99 €
Palkansaajakassojen keskiarvo 72 € 82 € 92 €
       
Työttömyyskassa

(yrittäjät)

vuosiansio
20 000 €
vuosiansio
35 000 €
vuosiansio
50 000 €
Yrittäjäkassa 2,1 % 5 800 € ylittävästä vuosiansiosta 298 € 613 € 928 €

Työttömyyskassasi verkkosivuilta löydät tarkemmat tiedot jäsenmaksun määräytymisperusteista. Osa työttömyyskassoista myöntää vapautuksen jäsenmaksuun esimerkiksi vanhempainvapaan, sairausloman, asepalveluksen tai opintojen ajalle.