Jäsenmaksut

Jäsenmaksut 2022

Työttömyyskassan jäsenet maksavat jäsenmaksua, jolla rahoitetaan osa etuuksista ja kassan hallintokuluista.

Työttömyyskassa (palkansaajat) Peruste kk-palkka 2000 € / jäsenmaksu vuodessa kk-palkka 3000 € / jäsenmaksu vuodessa kk-palkka 4000 € / jäsenmaksu vuodessa
Avoin tk (ent. Teollisuuden tk, Tk Finka ja Rakennusalan tk) vuosi-/
kk-maksu
96  € 96  € 96  €
Erityisalojen Toimihenkilöiden tk ERTO vuosi-/
kk-maksu
132  € 132  € 132  €
Erityiskoulutettujen tk ERKO vuosi-/
kk-maksu
75  € 75  € 75  €
Julkisten ja hyvinvointialojen tk 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Korkeasti koulutettujen tk KOKO vuosi-/
kk-maksu
63  € 63  € 63  €
Kuljetusalan tk vuosi-/
kk-maksu
132 € 198 € 264 €
Lakimiesten ja lääkärien tk (ent. Lääkärien tk ja Lakimiesten tk) vuosi-/
kk-maksu
30 € 30 € 30 €
Opettajien tk vuosi-/
kk-maksu
60 € 60 € 60 €
Palvelualojen tk vuosi-/
kk-maksu
120 € 120 € 120 €
Paperityöväen tk 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Suomen Elintarviketyöläisten tk 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Super tk vuosi-/
kk-maksu
84 € 84 € 84 €
Sähköalojen tk 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Terveydenhuoltoalan tk vuosi-/
kk-maksu
42 € 42 € 42 €
Tk Aaria vuosi-/
kk-maksu
84 € 84 € 84 €
Tk Pro vuosi-/
kk-maksu
84 € 84 € 84 €
Yleinen tk YTK vuosi-/
kk-maksu
115 € 115 € 115 €
Palkansaajakassojen keskiarvo 83 € 95 € 107 €
       
Yrittäjäkassat vuosiansio 20 000 € vuosiansio 35 000 € vuosiansio 50 000 €
Yrittäjäkassa 2,1 % 5 800 € ylittävästä vuosiansiosta 298 € 613 € 928 €

Työttömyyskassasi verkkosivuilta löydät tarkemmat tiedot jäsenmaksun määräytymisperusteista. Osa työttömyyskassoista myöntää vapautuksen jäsenmaksuun esimerkiksi vanhempainvapaan, sairausloman, asepalveluksen tai opintojen ajalle.