Päivärahalaskuri

Arvioi laskurilla päivärahasi työttömyyden tai lomautuksen ajalle. Jos sinut on lomautettu kokonaisiksi päiviksi, saat lomautuspäiviltä täyttä päivärahaa.

Jos saat jo ansiopäivärahaa ja haluat arvioida palkan tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi, valitse Työtulon vaikutus päivärahaan.

1. Kuukausipalkka
Täytä kenttään keskimääräinen bruttopalkkasi. Palkka huomioidaan vähintään 26 viikon (6 kk) ajalta. Lisätietoa: Näin ansiopäiväraha lasketaan, Ansiopäivärahassa huomioitavat palkanosat

2. Osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun
Valitse osallistun työllistymistä edistävään palveluun, jos olet työllistymissuunnitelmasi mukaisessa palvelussa. Laskuri huomioi tällöin korotetun ansio-osan palvelun ajalta. Usean palvelun ajalta voi lisäksi saada kulukorvausta 9 € päivässä. Kulukorvaus ei sisälly laskurin tulokseen.

3.1. Työtulo
Täytä kenttään bruttomääräinen työtulosi, jos teet osa-aikatyötä, olet alle kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa. Lisätietoa: Työskentely päivärahalla

3.2. Vähentävät sosiaalietuudet
Täytä kenttään saamasi bruttomääräinen etuus, jos saat esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä, kotihoidon tukea tai osittaista hoitorahaa. Mm. lapsilisä, asumistuki tai toimeentulotuki eivät vaikuta päivärahaan. Lisätietoa: Sosiaalietuuksien vaikutus

Arvioitu päivärahan määrä
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa. Laskurin arvio on bruttomääräinen.
Lisätietoa: Näin ansiopäiväraha lasketaan

1. Saamasi päiväraha päivässä
Täytä kenttään päivärahasi bruttona ennen työtulon vaikutusta.

2. Kuuluuko päivärahaasi korotusosa työllistymistä edistävän palvelun ajalta
Jos ensimmäisessä kohdassa ilmoittamaasi summaan kuuluu korotusosa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, ilmoita se tässä.

3.1. Työtulo
Täytä kenttään bruttomääräinen työtulosi, jos teet osa-aikatyötä, olet alle kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa. Lisätietoa: Työskentely päivärahalla

3.2. Vähentävät sosiaalietuudet
Täytä kenttään saamasi bruttomääräinen etuus, jos saat esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä, kotihoidon tukea tai osittaista hoitorahaa. Mm. lapsilisä, asumistuki tai toimeentulotuki eivät vaikuta päivärahaan. Lisätietoa: Sosiaalietuuksien vaikutus