Gå med i en arbetslöshetskassa när du flyttar till Finland

Varför det är viktigt att gå med

Genom att gå med i en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad dagpenning baserat på din lönenivå om du blir arbetslös. Du kan uppskatta beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning med denna kalkylator. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa och blir arbetslös, får du en grunddagpenning på cirka 742 euro per månad.

Lön före arbetslösheten / mån. 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Inkomstrelaterad dagpenning (år 2022) / mån. 1 054 € 1 269 € 1 485 € 1 700 € 1 897 € 1 993 €
Grunddagpenning (v. 2022) / mån. 742 € 742 € 742 € 742 € 742 € 742 €

När kan man gå med i en kassa?

När du flyttar till Finland lönar det sig att gå med i en arbetslöshetskassa så snart du har börjat arbeta. På så sätt tjänar du genom ditt arbete in rätten till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa. Vanligtvis kan du gå med i en arbetslöshetskassa endast när du arbetar eller har inlett företagsverksamhet.

Om du flyttar till Finland från ett annat EU-land kan du under en viss tid gå med i en arbetslöshetskassa även när du är arbetslös. Då kan ditt arbete i det andra EU-landet vanligtvis också räknas dig till godo när du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa i Finland. Tiden för att gå med är ofta en månad räknat från din flytt eller från det att din anställning upphörde. Be din arbetslöshetskassa om mer information om möjligheterna att gå med i kassan och gå med så snart det är möjligt.

Hur går man med i en arbetslöshetskassa?

Man går med i kassan genom en medlemsansökan. En blankett för ansökan om medlemskap finns på varje arbetslöshetskassas webbplats. Här hittar du alla arbetslöshetskassor i Finland: Kontaktinformation för arbetslöshetskassorna. Du kan också ringa arbetslöshetskassan och be om instruktioner för hur du ska göra för att gå med, särskilt om du flyttar från ett annat EU-land. Om du flyttar från ett EU-land kan du under en viss tid bli medlem även när du är arbetslös.

En del kassor är branschspecifika, dvs. man måste arbeta inom en viss bransch för att kunna gå med i kassan. En del kräver i sin tur en viss utbildning. Utöver detta finns det också kassor som vem som helst kan gå med i.

Medlemmarna i arbetslöshetskassan betalar en medlemsavgift för att finansiera en del av förmånerna och kassans administrationskostnader. En person som tjänar 3000 euro i månaden har en genomsnittlig medlemsavgift på 95 euro per år. Här hittar du alla kassors medlemsavgifter: Medlemsavgifter

När kan man få inkomstrelaterad dagpenning?

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan om

  • du är helt eller delvis arbetslös (t. ex. arbetar deltid eller är permitterad)
  • du söker heltidsarbete och har anmält dig som arbetslös arbetssökande vid en arbets- och näringsbyrå (TE-byrå)
  • du är medlem i en arbetslöshetskassa
  • du har arbetat 26 veckor (cirka sex månader) under den tid du varit medlem i kassan.

Om du flyttar till Finland från ett annat EU-land kan tiden i arbete i avreselandet i vissa situationer räknas dig till godo. Då kan du ofta få inkomstrelaterad dagpenning redan efter fyra veckors arbete i Finland.

Mer information

Arbetslöshetskassans uppgift

I Finland finns det 17 arbetslöshetskassor för löntagare och en arbetslöshetskassa för företagare. Arbetslöshetskassorna har cirka två miljoner medlemmar.

Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar vid arbetslöshet.

Information för personer som flyttar till Finland