Liity työttömyyskassaan, kun muutat Suomeen

Liittymällä työttömyyskassaan voit saada työttömänä ansiopäivärahaa, joka perustuu palkkatasoosi. Voit arvioida ansiopäivärahasi tason laskurilla. Jos et kuulu kassaan, saat työttömänä peruspäivärahaa, jonka suuruus on noin 742 euroa kuukaudessa.

Työttömyyttä edeltänyt palkka / kk 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Ansiopäiväraha (v. 2022) / kk 1 054 € 1 269 € 1 485 € 1 700 € 1 897 € 1 993 €
Peruspäiväraha (v. 2022) / kk 742 € 742 € 742 € 742 € 742 € 742 €

Milloin kassaan voi liittyä

Muuttaessasi Suomeen sinun kannattaa liittyä työttömyyskassaan heti, kun olet aloittanut työt. Näin työskentelysi kerryttää oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Voit yleensä liittyä työttömyyskassaan vain silloin kun olet töissä tai aloittanut yritystoiminnan.

Jos muutat Suomeen toisesta EU-maasta, voit liittyä työttömyyskassaan tietyn ajan myös työttömänä. Tällöin työskentelysi toisessa EU-maassa voidaan yleensä myös lukea hyväksesi hakiessasi työttömyysturvaa Suomessa. Liittymisaikaa on usein kuukausi muutostasi tai työsuhteesi päättymisestä lukien. Kysy työttömyyskassastasi lisätietoa liittymismahdollisuuksista ja liity työttömyyskassaan heti, kun se on mahdollista.

Miten työttömyyskassaan liitytään

Kassaan liitytään jäsenhakemuksella. Jäsenhakemus löytyy kunkin työttömyyskassan verkkosivuilta. Löydät kaikki Suomessa toimivat työttömyyskassat täältä: Työttömyyskassojen yhteystiedot. Voit myös soittaa työttömyyskassaan ja pyytää ohjeita liittymiselle erityisesti, jos muutat toisesta EU-maasta. EU-maasta muuttaessa jäseneksi voi liittyä tietyn ajan myös työttömänä.

Osa kassoista on alakohtaisia, eli kassaan liittyminen edellyttää työskentelyä tietyllä alalla. Osa puolestaan edellyttää tiettyä koulutusta. Tämän lisäksi on myös sellaisia kassoja, joihin kuka vain voi liittyä.

Työttömyyskassan jäsenet maksavat jäsenmaksua, jolla rahoitetaan osa etuuksista ja kassan hallintokuluista. 3000 euroa kuukaudessa ansaitsevan keskimääräinen jäsenmaksu on 95 euroa vuodessa. Löydät kaikkien kassojen jäsenmaksut täältä: Jäsenmaksut

Milloin ansiopäivärahaa voi saada

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

  • olet kokonaan tai osittain työtön (esim. osa-aikatyössä tai lomautettu)
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet ollut työssä 26 viikkoa (noin 6 kk) kassan jäsenyysaikana.

Jos muutat Suomeen toisesta EU-maasta, sinulle voidaan joissain tilanteissa lukea hyväksi työskentelyaikaa lähtömaastasi. Tällöin voit saada ansiopäivärahaa usein jo neljän viikon Suomessa työskentelyn jälkeen.

Lisätietoa

Työttömyyskassan tehtävä

Suomessa on 20 palkansaajien työttömyyskassaa ja yksi työttömyyskassa yrittäjille. Kassoissa on noin 2 miljoonaa jäsentä.

Työttömyyskassat maksavat jäsenilleen ansiopäivärahan työttömyyden aikana.

Opas Suomeen muuttavalle