Työskentely ulkomailla ja työnhakumatkat

Jäsenyys

Jos työskentelet ulkomailla suomalaiselle työnantajalle lähetettynä työntekijänä, työttömyyskassan jäsenyys kannattaa pitää voimassa, sillä tällöin työ on työttömyysturvan näkökulmasta tehty Suomessa. Näissä tilanteissa Eläketurvakeskukselta on etukäteen haettava todistus A1.

Muissa tilanteissa jäsenyyden säilyttämisestä kannattaa kysyä omasta työttömyyskassasta, joka voi antaa tarkempia neuvoja tilanteesi perusteella.

Ruotsissa ja Tanskassa on Suomen tavoin työttömyyskassat ja näissä maissa sinun tulee liittyä paikalliseen työttömyyskassaan, jotta voit saada Ruotsiin tai Tanskaan jäädessäsi ansiosidonnaista päivärahaa tai jotta työskentelykaudet voidaan lukea Suomessa hyväksi. Muissa EU-maissa on yleinen työttömyysvakuutus, joka ei edellytä sinulta yleensä erityisiä toimia työskentelyn aikana.

Työskentelyn lukeminen hyväksi Suomessa

Voit lukea Suomessa hyväksesi työskentelykausia muista EU-maista. Jos siis jäät työttömäksi ennen kuin olet työskennellyt riittävän kauan Suomessa saadaksesi ansiopäivärahaa, ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä toisessa EU-maassa tehdyn työn perusteella. Ruotsista ja Tanskasta luetaan ansioturvaan hyväksi vain sellaiset työskentelyjaksot, joiden aikana olet ollut paikallisen työttömyyskassan jäsen.

Ansiopäivärahan maksaminen toisessa EU-maassa tehdyn työn perusteella edellyttää että

  • olet työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa tai toiminut Suomessa yrittäjänä vähintään neljä kuukautta ja
  • olet liittynyt työttömyyskassaan kuukauden sisällä Suomeen muutostasi tai työsuhteesi päättymisestä. Jos työsuhteesi lähtömaassasi on päättynyt ennen muuttoa, etkä ole tämän jälkeen ollut rekisteröityneenä työnhakijana, kuukauden jakso lasketaan työsuhteen päättymisestä lukien. Jos poissaolosi työmarkkinoilta on johtunut esimerkiksi alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta tai sairaudesta tai opinnoista, kuukauden jakso lasketaan muutosta lukien.

Neljän viikon työskentelyä tai neljän kuukauden yrittäjänä toimimista Suomessa ei kuitenkaan edellytetä, jos

  • olet työskentelysi aikana asunut edelleen Suomessa ja jäänyt kokonaan työttömäksi tai
  • olet niin sanottu viiden vuoden paluumuuttaja eli olet viimeksi työskennellyt pohjoismaassa ja ollut viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa työssä tai saanut Suomessa päivärahaa. Tässä tapauksessa sinulla on kuukauden sijasta kahdeksan viikkoa aikaa liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan.

Myös yrittäjänä toimimiskaudet voidaan lukea Suomessa hyväksi yrittäjän työssäoloehtoon, jos olet harjoittanut yritystoimintaa maassa, jossa yrittäjänä toimiminen oikeuttaa työttömyysturvaan.

Jos olet viimeksi työskennellyt Suomessa tai olet yllä kuvattu viiden vuoden paluumuuttaja, ansiopäivärahasi määrä lasketaan Suomessa saaduista ansioista. Jos olet asunut Suomessa työskennellessäsi muussa EU-maassa, ansiopäivärahasi määrä lasketaan kuitenkin muussa EU-maassa työskentelystä saaduista tuloista.

Asiointia suomalaisessa työttömyyskassassa helpottaa, jos olet pyytänyt lähtömaastasi U1-lomakkeen, jossa on tiedot työskentelykausistasi. Kassa voi kuitenkin pyytää tiedot myös suoraan lähtömaan viranomaiselta.

Ulkomailla suomalaiselle työnantajalle lähetettynä työntekijänä tehty työ ei eroa Suomessa tehdystä työstä työttömyysturvan osalta. Ansiopäivärahan työskentelyedellytys siis kertyy työn ajalta, eikä työn hyväksi lukeminen edellytä työjaksoa Suomessa. Näissä tilanteissa Eläketurvakeskukselta on etukäteen haettava todistus A1.

EU-maiden ulkopuolella muutoin kuin lähetettynä työntekijänä tehtyä työtä ei voida lukea hyväksi Suomessa. Suomalaista ansiopäivärahaa saadaksesi sinun tulee täyttää kaikki päivärahan saamisen edellytykset Suomessa.

EU-maat

EU-maihin kuuluvat: Belgia, Bulgaria, Pohjois-Irlanti (lukuun ottamatta Kanaalinsaaria), Espanja, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro

EU-maiden sosiaaliturvasopimusta noudattavat myös Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Työskentelykausien siirto ja työnhakumatkat onnistuvat siis myös näihin maihin.

Työskentelykausien siirto onnistuu edelleen myös Britanniasta. Työnhakumatkoja Britanniaan voi sen sijaan tehdä enää vain silloin, jos on liikkunut maiden välillä 31.12.2020 mennessä.

Työskentely muussa kuin asuinmaassa (rajatyöntekijä)

Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee muussa EU-maassa, kuin asuinvaltiossaan. Rajatyöntekijän kohdalla riippuu työttömyyden laadusta, mikä maa maksaa työttömyysturvan.

  1. Jos olet osittain työtön (esimerkiksi lomautuksen tai osa-aikatyön vuoksi), työttömyysturvan maksaa työskentelymaan laitos.
  2. Jos olet kokonaan työtön, työttömyysturvan maksaa asuinvaltiosi laitos.

Saadaksesi työttömyysturvaa sinun tulee rekisteröityä työnhakijaksi siinä maassa, joka maksaa sinulle työttömyysturvan.

Muutto Suomeen

Jos muutat Suomeen toisesta EU-maasta, voit liittyä työttömyyskassaan tietyn ajan myös työttömänä. Katso lisätiedot: Liity työttömyyskassaan, kun muutat Suomeen

Työnhakumatkat 

Voit lähteä työnhakuun toiseen EU-maahan kolmen kuukauden ajaksi. Oma työttömyyskassasi maksaa työnhaun ajalta ansiopäivärahaa samalla tavalla, kuin Suomessa oleskelun aikanakin. Työnhakumatka edellyttää, että sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta ja olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään neljä viikkoa.

Jos haluat lähteä työhakumatkalle, toimi näin.

  1. Ole yhteydessä TE-toimistoon, joka tutkii työnhakumatkan edellytykset ja lähettää niiden täyttymisestä tiedon työttömyyskassaasi.
  2. Rekisteröidy kohdemaassa paikalliselle työvoimaviranomaiselle seitsemän päivän kuluessa lähdöstä.

Lähetä hakemukset omaan työttömyyskassaasi Suomessa normaalisti kuukauden tai neljän viikon välein.

Jos rekisteröidyt kohdemaassa myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluessa, päiväraha voidaan myöntää vasta rekisteröitymispäivästä lukien.

Lisätietoa ja EU-maiden viranomaisten yhteystietoja löydät täältä.

Työnhakumaassa kannattaa mahdollisuuksien mukaan asioida EURES-neuvojien kanssa. EURES-neuvojat ovat asiantuntijoita, jotka tarjoavat tiedostus-, ohjaus- ja sijoittamispalveluja Euroopan työmarkkinoista kiinnostuneille työnhakijoille ja työnantajille.

Ansiopäivärahan maksaminen voi jatkua kolmen kuukauden työnhakuajan jälkeen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi Suomessa kolmen kuukauden kuluessa lähdöstäsi. Jos paluusi myöhästyy tästä ajankohdasta, ansiopäivärahaa voidaan maksaa vasta, kun olet ollut Suomessa työssä tai TE-toimiston järjestämässä koulutuksessa neljä viikkoa.