Siirry sisältöön

Kassojen jäsenyys ja talous

Jäsenmäärät ovat pysyneet melko tasaisina

Suomessa on  24 palkansaajien ja yksi työttömyyskassa.

Työttömyyskassojen määrä on laskenut tasaisesti viime vuosien aikana. 2000-luvun alussa kassoja oli vielä lähes kaksinkertainen määrä.

Kassoissa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 1,9 miljoonaa jäsentä. Työttömyyskassojen jäsenmäärä laski viime vuonna 1 %. Jäsenistö on myös siirtynyt jonkin verran kassojen välillä.

Työttömyyskassojen määrä on laskussa

Suomessa on 24 palkansaajien ja yksi yrittäjien työttömyyskassa.

Vuoden 2021 alussa Myynnnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa fuusioituu KOKO-kassaan. Myös JATTK-työttömyyskassa, Työttömyyskassa Statia ja Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa ovat aloittaneet fuusiovalmistelut.

Jäseniä siirtyy jonkin verran kassojen välillä

Suurimmat työttömyyskassat olivat viime vuoden lopussa Yleinen työttömyyskassa YTK, IAET-kassa (nyk. Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKO), Teollisuuden työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa ja Palvelualojen työttömyyskassa.

Työttömyyskassojen jäsenmäärä on pysynyt melko tasaisena

Jäsenmäärät ovat laskeneet yhteensä 3 % vuoden 2015 jälkeen.

Jäsenmaksu on prosenttiperusteinen tai euromääräinen

Työttömyyskassan jäsenmaksu on ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu tai euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja.

Jäsenmaksun tulee kattaa kassan omalla vastuulla olevat etuus- ja hallintomenot. Lisäksi edellytetään,
että kassalla on vähintään vuoden menoja vastaava tasoitusrahasto. Tämä tasoitusrahasto toimii puskurina silloin, kun kassan menot kasvavat nopeasti. Jos tasoitusrahaston taso laskee alle Finanssivalvonnan määräämän vähimmäistason, jäsenmaksua tulee nostaa.

Keskimääräinen jäsenmaksu 3000 euroa anstaitsevilla on 114 euroa

3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan keskimääräinen jäsenmaksu laski viime vuonna 9 % ja tänä vuonna 13 %. Muutos johtuu etuusmenojen laskusta.

Valtio, Työllisyysrahasto ja työttömyyskassat osallistuvat ansioturvan rahoitukseen

Valtio rahoittaa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta palkansaajan ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta peruspäivärahaa vastaavan määrän. Työttömyyskassa rahoittaa 5,5 % etuuksista. Työllisyysrahasto rahoittaa loppuosan etuuksista palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

Valtio rahoittaa myös yrittäjäkassan maksamista etuuksista peruspäivärahaa vastaavan määrän. Peruspäivärahan ylittävän osan maksaa työttömyyskassa.

Valtion etuuskulut olivat vuonna 2018 noin 760 miljoonaa euroa, Työllisysrahaston noin 1 055 miljoonaa euroa ja työttömyyskassojen noin 110 miljoonaa euroa. Työllisyysrahasto rahoitti ansioturvakuluista 54,6 %, valtio 39,7 % ja kassat 5,7 %.

 

2016 Muutos 16-17 2017 Muutos 17-18 2018
  1 090 919 163 € -14 %      934 881 349 € -18 %           766 709 120 €
  1 557 484 606 € -17 %   1 297 783 665 € -19 %        1 054 762 792 €
     156 626 614 € -15 %      133 593 964 € -18 %           109 374 552 €
  2 805 030 384 € -16 %   2 366 258 979 € -18 %        1 930 846 464 €

 

Työllisyysrahasto ja työttömyyskassat rahoittavat ansio-osan

Valtio rahoittaa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta palkansaajan ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta peruspäivärahaa vastaavan määrän.

Työttömyyskassa rahoittaa 5,5 % etuuksista.

Työllisyysrahasto rahoittaa loppuosan etuuksista palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla. Vuonna 2018 Työllisyysrahasto rahoitti ansioturvakuluista 54,6 %, valtio 39,7 % ja kassat 5,7 %.

Hallintokulut rahoitetaan pääosin työttömyyskassan jäsenmaksuilla

Viime vuonna hallintokulut kassoissa olivat yhteensä noin 86 miljoonaa euroa.

Hallintokulut muodostavat noin 4 % kassan kuluista. Etuuskulut muodostavat 96 % kuluista.

Etuuskulut ovat laskeneet vuodesta 2015

Vuonna 2018 työttömyyskassat maksoivat jäsenilleen 1,9 miljardia euroa.

Hallintokulut ovat pysyneet melko tasaisina

Työttömyysasteen muutokset eivät ole merkittävästi vaikuttaneet hallintokuluihin.

Kassojen tulos oli viime vuonna ylijäämäinen

Työttömyyskassat keräsivät viime vuonna 202 miljoonaa euroa jäsenmaksuina. Jäsenmaksutuotot laskivat 11 % edellisvuodesta. Jäsenmaksutuotto jäsentä kohden oli keskimäärin 106 euroa.

Jäsenmaksujen ohella työttömyyskassat saavat tuloja sijoitustoiminnan ja jäsenmaksutasauksen kautta. Jäsenmaksutasausta maksetaan, kun alakohtainen työttömyys on erityisen suurta.

Työttömyyskassojen yhteenlaskettu tulos oli viime vuonna 36 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että työttömyysmenot laskivat.

Kun vuoden 2018 tulos on otettu huomioon, kassojen tasoitusrahastoissa oli yhteensä 457 miljoonaa euroa. Tasoitusrahaston arvo nousi yljäämäisen tuloksen johdosta 8 %.

Tilikauden tulos on ollut ylijäämäinen vuoden 2014 jälkeen

Työttömyyskassojen yhteenlaskettu tulos oli viime vuonna 36 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että työttömyysmenot laskivat.

Tasoitusrahastoissa 2,5 vuoden menot

Kun vuoden 2018 tulos on otettu huomioon, kassojen tasoitusrahastoissa oli yhteensä 457 miljoonaa euroa. Tasoitusrahaston arvo nousi ylijäämäisen tuloksen johdosta 8 %.

Tasoitusrahastojen riittävyyttä arvioidaan suhteessa kassan omalla vastuulla oleviin etuus- ja hallintokuluihin. Tasoitusrahastojen keskiarvo oli 251 %, mikä vastaa työttömyyskassojen omalla vastuulla olevien etuus- ja hallintokulujen 2,5 vuoden määrää.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot ja taloustiedot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset: Puualojen työttömyyskassa, Teollisuusalojen työttömyyskassa ja Metallityöväen Työttömyyskassa sulautuivat vuoden 2018 alussa Teollisuuden työttömyyskassaksi. Jäsenmäärävertailu vuoden 2017 osalta on tehty yhteenlaskettuun jäsenmäärään.

IAET-kassa muutti nimensa 1.4.2019 Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKO:ksi. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautui 1.1.2020 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan.

Päivitykset: Jäsenyyttä ja taloutta koskevat tiedot päivitetään kerran vuodessa. Suurin osa tiedoista päivitetään keväällä (huhti-toukokuu).