Kassojen jäsenyys ja talous

Työttömyyskassojen jäsenyys

Työttömyyskassojen määrä on laskussa

Suomessa on 15 palkansaajien ja yksi yrittäjien työttömyyskassa.

Työttömyyskassojen jäsenmäärä vuonna 2021

Työttömyyskassoissa oli vuoden 2021 lopussa 1 953 837 jäsentä.

Suurimmat työttömyyskassat olivat vuoden 2021 lopussa Yleinen työttömyyskassa YTK, Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKO, Teollisuuden työttömyyskassa (nyk. Avoin työttömyyskassa), Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa ja Palvelualojen työttömyyskassa.

Työttömyyskassojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on pysynyt melko tasaisena

Jäsenmäärät laskivat yhteensä 4 % vuoden 2015 ja 2019 välillä. Vuonna 2020 jäsenmäärä nousi jälleen lähes vuoden 2015 tasolle ja pysyi suunnilleen samalla tasolla myös vuonna 2021.

Jäsenmaksu on prosenttiperusteinen tai euromääräinen

Työttömyyskassan jäsenmaksu on ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu tai euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja.

Jäsenmaksun tulee kattaa kassan omalla vastuulla olevat etuus- ja hallintomenot. Lisäksi edellytetään,
että kassalla on vähintään vuoden menoja vastaava tasoitusrahasto. Tämä tasoitusrahasto toimii puskurina silloin, kun kassan menot kasvavat nopeasti.

Monessa kassassa jäsenmaksun suuruus riippuu palkasta. Jäsenmaksun suuruus eri tuloluokissa löytyy sivulta jäsenmaksut.

Keskimääräinen jäsenmaksu 3000 euroa ansaitsevilla on 82 euroa

3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan keskimääräinen jäsenmaksu laski vuosina 2018-2020. Jäsenmaksut ovat pysyneet ennallaan tai laskeneet hieman useimmissa kassoissa vuonna 2023.

Etuuksien ja hallintokulujen rahoitus

Valtio, Työllisyysrahasto ja työttömyyskassat osallistuvat ansioturvan rahoitukseen

Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkaan perustuvasta ansio-osasta.

Valtio rahoittaa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta ansiopäivärahan perusosan. Työttömyyskassa rahoittaa 5,5 % etuuksista. Työllisyysrahasto rahoittaa loppuosan etuuksista työnantajien ja kassojen jäsenten maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla.

Yrittäjien ansiopäivärahaa ei rahoiteta työttömyysvakuutusmaksuilla. Yrittäjien työttömyyskassa maksaa ansio-osan kokonaan itse.

Vuonna 2020 tehtiin useita väliaikaisia muutoksia etuuksien rahoitukseen ja valtio osallistui ansiopäivärahan rahoitukseen tavallista suuremmalla osuudella. Valtion osuus etuuskuluista oli 45 % (vrt. 39 % vuonna 2019). Työttömyyskassojen rahoitusosuus laski väliaikaisten lakimuutosten seurauksena ja oli 4 % (vrt. 5,7 % vuonna 2019). Työllisyysrahaston osuus oli 51 % (55 % vuonna 2019).

Hallintokulut rahoitetaan yleensä pääosin työttömyyskassan jäsenmaksuilla

Vuonna 2020 hallintokulut kassoissa olivat yhteensä noin 102 miljoonaa euroa. Valtio osallistui hallintokulujen rahoitukseen tavallista suuremmalla osuudella.

Työttömyyskassan rahoittama osuus hallintokuluista oli 57 % (83 % vuonna 2019). Valtio rahoitti 30 % hallintokuluista (vrt. 7 % vuonna 2019). Työllisyysrahaston osuus hallintokuluista oli 13 % (10 % vuonna 2019).

Etuuskulujen muutokset ovat olleet suuria

Etuuskulut nousivat vuonna 2020 poikkeuksellisen paljon, lähes miljardi euroa. Vuoteen 2019 verrattuna etuuskulut nousivat 56 %.

Hallintokulut ovat pääsääntöisesti pysyneet melko tasaisina. Vuonna 2020 hallintokulut kuitenkin nousivat 13 %. Kasvu johtuu suurelta osin kasvaneista henkilöstökuluista. Työttömyyskassoihin palkattiin vuonna 2020 runsaasti uutta henkilöstöä selvittämään massalomautuksista johtunutta hakemusruuhkaa.

Vuonna 2020 hallintokulut muodostivat 3,6 % kassan kuluista. Etuuskulut muodostivat 96,4 % kuluista.

Kassojen tulos ja tase

Tilikauden tulos on ollut ylijäämäinen vuoden 2014 jälkeen

Työttömyyskassojen yhteenlaskettu tulos vuonna 2020 oli ylijäämäinen. Ylijäämäiseen tulokseen vaikuttavat ennen kaikkea etuus- ja hallintokuluihin saatu lisärahoitus.

Lisärahoitus ja sen turvaama hyvä taloustilanne vaikutti työttömyyskassojen talouteen siten, että tarve korottaa työttömyyskassojen jäsenmaksuja vuodelle 2021 pieneni.

Rahoitusta koskevien muutosten voimassaolo päättyi vuoden 2020 lopussa.

Tasoitusrahastoissa 2,9 vuoden menot

Kun vuoden 2020 tulos on otettu huomioon, kassojen tasoitusrahastoissa oli yhteensä 498 miljoonaa euroa.

Tasoitusrahastojen riittävyyttä arvioidaan suhteessa kassan omalla vastuulla oleviin etuus- ja hallintokuluihin. Tasoitusrahastojen keskiarvo oli 293 %, mikä vastaa työttömyyskassojen omalla vastuulla olevien etuus- ja hallintokulujen 2,9 vuoden määrää.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot ja taloustiedot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2022: Rakennusalan työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Finka sulautuivat Teollisuuden työttömyyskassaan. Uuden kassan nimeksi tuli Avoin työttömyyskassa. Lakimiesten työttömyyskassa sulautui Lääkäreiden työttömyyskassaan muodostaen Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassan.

Päivitykset: Jäsenyyttä ja taloutta koskevat tiedot päivitetään kerran vuodessa. Suurin osa tiedoista päivitetään keväällä (huhti-toukokuu).

Tietopyynnöt ja palaute: Anni Alaja, anni.alaja@tyj.fi