Työttömyyskassan jäsenyys kannattaa - jo nuorena

Turvaa yllätysten varalle

Joskus vastavalmistuneena voi olla vaikeaa löytää töitä, pätkätöiden välissä on työttömyysjaksoja, vakituinen työ loppuu yllättäen tai tarjolla on vain osa-aikatöitä. Näitä tilanteita varten Suomessa on työttömyyskassoja, joiden tehtävä on varmistaa jäsentensä toimeentulo, kun työttömyys sattuu kohdalle.

Liittymällä kassan jäseneksi voit kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan. Saat näin työttömänä työttömyysturvaa, jonka määrä lasketaan palkkasi perusteella.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, saat työttömyysturvan Kelasta. Ansiopäiväraha on monesti yli kaksinkertainen Kelan työttömyysturvaan nähden. Työttömyyskassan jäsenyys on myös halpa vakuutus työttömyyden varalle. Vuoden jäsenmaksu vastaa yleensä alle kahden päivän ansiopäivärahaa.

Ansiopäivärahan ja Kelan maksaman työttömyysturvan ero vuonna 2024

 

Palkka ennen työttömyyttä / kk 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Ansiopäiväraha (v. 2024) / kk 1 090 € 1 306 € 1 523 € 1 739 € 1 956 € 2 094 €
Peruspäiväraha (v. 2024) / kk 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €

Milloin ansiosidonnaista voi saada?

Ansiosidonnaiseen saamiselle on ikään ja koulutukseen, tilanteeseen sekä työhistoriaan ja jäsenyyteen liittyviä edellytyksiä.

Ikä ja koulutus:

  • Olet yli 18-vuotias (tai 17-vuotias ja täyttänyt oppivelvollisuutesi) ja sinulla on ammatillinen tutkinto tai olet hakenut koulutukseen, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa, tai
  • olet täyttänyt 25 vuotta.

Tilanne:

  • Olet työtön, lomautettu tai työllistyt vain osittain esimerkiksi osa-aika- tai keikkatöissä
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut TE-toimistoon (työkkäri) työttömäksi työnhakijaksi.

Jäsenyys ja työhistoria:

  • Olet työttömyyskassan jäsen ja
  • sinulta löytyy työhistoriaa yhteensä 6 kuukautta kassan jäsenyysaikana.

Ansiopäivärahan ehtoihin liittyvä laki muuttuu syyskuussa 2024. 2.9. 2024 alkaen ansiopäivärahan maksaminen edellyttää yhteensä 12 kuukauden työskentelyä kassan jäsenyysaikana. Lue lisää: Ansiopäivärahan ehdot muuttuvat

Ansiopäivärahassa hyväksi luettavan työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Mukaan voidaan laskea työkuukausia edellisen 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos olet ollut esimerkiksi opiskelemassa, työskentelyä voidaan huomioida pidemmältä ajalta. Pisimmillään mukaan voidaan laskea työviikkoja 9 vuoden ja 4 kuukauden ajalta.

Saako opiskelija työttömyysturvaa?

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei voi saada silloin, kun opiskelee lukiossa, ammattikoulussa tai korkeakoulussa tutkintoa varten. Työttömyyskassaan kannattaa kuitenkin liittyä jo opintojen aikana. Näin ansiopäivärahaoikeuden voi kerryttää ennen valmistumista.

Mitä jäsenyys maksaa?

Työttömyyskassojen jäsenet maksavat jäsenmaksua. Osassa kassoja maksetaan tasasuuruinen vuosi- tai kuukausimaksu. Osassa kassoja jäsenmaksu on tietty prosenttiosuus palkasta, jolloin jäsenmaksu on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat.

2 000 euroa ansaitsevan keskimääräinen jäsenmaksu on tänä vuonna 73 euroa vuodessa tai 6 euroa kuukaudessa. Löydät kaikkien Suomessa toimivien työttömyyskassojen jäsenmaksut täältä: Jäsenmaksut

Huomaathan, että vuosikohtainen jäsenmaksu vastaa 2 000 euron kuukausipalkalla alle kahden päivän ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Jäsenmaksu on siis pieni verrattuna jäsenyydestä saamaasi hyötyyn, jos jäät työttömäksi.

Miten liityn?

Voit liittyä työttömyyskassaan kun olet kesätöissä, osa-aikatöissä, pysyvässä työsuhteessa tai toimit yrittäjänä.

Työttömyyskassan jäsenyyttä pitää hakea. Ohjeet hakemiseen löytyvät kassan verkkosivuilta. Löydät kaikkien Suomessa toimivien työttömyyskassojen yhteystiedot täältä: Työttömyyskassojen yhteystiedot

Suomessa on useita palkansaajien työttömyyskassoja ja yksi työttömyyskassa yrittäjille. Osa kassoista on alakohtaisia, eli kassaan liittyminen edellyttää työskentelyä tietyllä alalla. Osa puolestaan edellyttää tiettyä koulutusta. Lisäksi on myös sellaisia palkansaajan kassoja, joihin kuka vain voi liittyä.

Kaikki kassat maksavat jäsenilleen työttömyysturvan saman suuruisena ja samoilla edellytyksillä.