Työttömyyskassojen jäsenmaksut

Jäsenmaksuperuste vuonna 2018

Jäsenmaksut 2018
Työttömyyskassa (tk)Jäsenmaksu
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien tk2,65 %
Erityisalojen Toimihenkilöiden tk10,25 €/kk
Erityiskoulutettujen tk81 €/v
IAET-kassa87 €/v
JATTK-tk6 €/kk
Julkis- ja yksityisalojen tk7,90 €/kk
Julkisten ja hyvinvointialojen tk0,38 %
Kuljetusalan tk0,55 %
Lakimiesten tk53 €/v
Lääkärien tk24 €/v
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten tk144 €/v
Opettajien tk6,20 €/kk
Palvelualojen tk0,65 %
Paperityöväen tk0,49 %
Posti- ja logistiikka-alan tk0,85 %
Rakennusalan tk0,55 %
Suomen Elintarviketyöläisten tk0,70 %
Suomen Yrittäjäin tk2,25 %
Super tk7,50 €/kk
Sähköalojen tk0,33 %
Teollisuuden tk*0,49 %
Terveydenhuoltoalan tk42 €/v
Työttömyyskassa Finka159 €/v
Työttömyyskassa Pro10,50 €/kk
Työttömyyskassa Statia0,18 %
Yleinen työttömyyskassa YTK100 €/v
*Metallityöväen Työttömyyskassa, Puualojen työttömyyskassa ja Teollisuusalojen työttömyyskassa yhdistyvät 1.1.2018 Teollisuuden työttömyyskassaksi.


Palkansaajakassan jäsenmaksu vuonna 2018 vuodessa tuloluokittain

km jäsenmaksu
Työttömyyskassa (tk)1 000 €/kk2 000 €/kk3 000 €/kk4 000 €/kk
Erityisalojen Toimihenkilöiden tk 123 € 123 € 123 € 123 €
Erityiskoulutettujen tk 81 € 81 € 81 € 81 €
IAET-kassa 87 € 87 € 87 € 87 €
JATTK-tk 72 € 72 € 72 € 72 €
Julkis- ja yksityisalojen tk 95 € 95 € 95 € 95 €
Julkisten ja hyvinvointialojen tk 46 € 91 € 137 € 182 €
Kuljetusalan tk 66 € 132 € 198 € 264 €
Lakimiesten tk 53 € 53 € 53 € 53 €
Lääkärien tk 24 € 24 € 24 € 24 €
Myynnin ja markk. ammattilaisten tk 144 € 144 € 144 € 144 €
Opettajien tk 74 € 74 € 74 € 74 €
Palvelualojen tk 78 € 156 € 234 € 312 €
Paperityöväen tk 59 € 118 € 176 € 235 €
Posti- ja logistiikka-alan tk 102 € 204 € 306 € 408 €
Rakennusalan tk 66 € 132 € 198 € 264 €
Suomen Elintarviketyöläisten tk 84 € 168 € 252 € 336 €
Super tk 90 € 90 € 90 € 90 €
Sähköalojen tk 40 € 79 € 119 € 158 €
Teollisuuden tk 59 € 118 € 176 € 235 €
Terveydenhuoltoalan tk 42 € 42 € 42 € 42 €
Työttömyyskassa Finka 159 € 159 € 159 € 159 €
Työttömyyskassa Pro 126 € 126 € 126 € 126 €
Työttömyyskassa Statia 22 € 43 € 65 € 86 €
Yleinen tk YTK 100 € 100 € 100 € 100 €
Keskiarvo 79 € 105 € 130 € 156 €

Sivu päivitetty viimeksi 15.06.2018

Yleiset kirjanmerkit