Onko lomautettujen työajan tarkastelussa mitään tolkkua?

Jos olet ollut lomautettuna viimeisen kahden vuoden aikana, olet saattanut ihmetellä, kuinka osittain lomautetun työaika oikeasti huomioidaan työttömyyskorvauksen maksamisessa. Näin työttömyysturva-alan ammattilaisellekin lomautetun työaikatarkastelusta kertominen on niitä asioita, joiden avaaminen on joka kerta haaste, jotta viesti tulee oikein ymmärretyksi. Usein kun ymmärtää kokonaiskuvan, herää kysymys, onko tässä mitään tolkkua?

Edellytys työttömyysetuuden maksamiselle lomautustilanteessa on, että kalenteriviikoittainen työaika saa olla enintään 80 % kokoaikaisen työajasta. Lomautustapa taas vaikuttaa siihen, mitkä työtunnit huomioidaan 80 % työaikatarkastelua tehtäessä. Tämä kalenteriviikolle tehtävä työajan tarkastelu koskee kokoaikatyöstä lomautettuja. Osa-aikatyöstä lomautetuilla käsittely menee hieman eri tavoin.

Jos lomautus on toteutettu kokonaisilla päivillä, tarkastellaan jokaisen lomautusviikon aikana tehtyjä todellisia työtunteja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työttömyysetuutta voidaan maksaa lomautusajalta, jos on vähintään yhden kokonaisen päivän viikossa lomautettu ja muina päivinä töissä normaalin työpäivän verran.

Jos taas lomautus on toteutettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, tehdään työajan tarkastelu kerran sille kalenteriviikolle, jona palkka maksetaan. Silloin tarkastellaan maksetun palkan perusteena olevia työtunteja. Tunteja verrataan kalenteriviikon enimmäistyöaikaan riippumatta siitä, maksetaanko palkka viikolta vai kuukaudelta. Tällainen työajan tarkastelutapa aiheuttaa esteen maksamiselle usein jo silloin, kun henkilö on työssä 10 tuntia viikossa. Toisaalta sellaisilta viikoilta, joihin ei osu palkanmaksupäivää, voidaan maksaa soviteltua työttömyysetuutta. Koko kuukaudelta kerrytettyjen työtuntien vertaaminen viikon täyteen enimmäistyöaikaan hämmentää ihmisiä varmasti.

Syy, miksi lomautettujen työaikaa tarkastellaan eri tavoin, johtuu muutama vuosi sitten tulleesta lakimuutoksesta, jolloin osa-aikatyön ja lyhennetyn työpäivän tuloja ja työaikaa alettiin huomioida maksuperusteisesti aiemman ansaintaperusteen sijaan. Maksuperusteisuuteen siirtyminen muutti työajan tarkastelun ajankohtaa, mutta jätti lakiin osalle lomautetuista sen epäkohdan, että työtunteja verrataan palkanmaksuviikon täyteen enimmäistyöaikaan.

Pulmaan löytyy sinänsä helppo ratkaisu. Työttömyysturvalakia tulisi muuttaa siten, että lomautustavasta riippumatta työaikaa tarkastellaan samalla tavalla. Käsittelytavan pitäisi olla helposti ymmärrettävä ja yhdenmukainen. Se olisi kaikkien etu.

Timo Auvinen

Olen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestössä asiantuntijana. Toivon, että voin kirjoituksillani tuoda esiin näkökulmia, jotka auttavat saamaan paremman ymmärryksen työttömyysturvan monimutkaisuuksista ja samalla tarjota hyödyllistä tietoa.

Timo Auvinen

Keskustelu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *