Lomautetun työttömyysturva

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa! Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa.

Voit laskea arvion ansiopäivärahasta päivärahalaskurilla.

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 tai 400 päivältä. 400 päivän enimmäisaika edellyttää, että olet ollut työssä yli 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista. Jos olet täyttänyt 58 vuotta ja ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä. Lue lisää: Ansiopäivärahan ehdot ja kesto

Ansiopäivärahan hakuohjeet löytyvät täältä.

Jos työaikaa on lyhennetty alle 20 %, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa lomautuksen ajalta, jos työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.

Lyhennettyä työviikkoa tekevien lomautettujen työaikaa tarkastellaan kalenteriviikkokohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että 80 %:n raja ei saa ylittyä kalenteriviikon aikana tai päivärahan maksaminen kyseiselle viikolle estyy.

Jos lomautus on toteutettu työpäivää lyhentämällä, työaikaa tarkastellaan neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa.

Ensimmäisen seitsemän lomautuspäivän ajalta ei makseta päivärahaa

Lomautuksen alkaessa asetetaan ns. omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta päivärahaa. Omavastuuaika on seitsemän arkipäivän (ma-pe) mittainen. Jos olet osittain työssä, omavastuuaika kertyy vain lomautusajalta. Tällöin omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuuaika otetaan uudelleen yleensä aina silloin, kun ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta.  Enimmäisaikalaskuri nollautuu noin kuuden kuukauden työskentelyllä. Omavastuuaika otetaan kuitenkin pääsääntöisesti vain kerran vuodessa.

Pitkään kestävä lomautus

Jos lomautuksesi on toteutettu niin, että olet osan viikoista tai päivistä töissä, sellaiset työviikot, joina työtä on vähintään 18 tuntia, kerryttävät uutta ansiopäivärahaoikeutta. Kun 18-tuntisia työviikkoja kertyy yhteensä 26, ansiopäivärahakausi alkaa alusta. Myös päivärahan määrä lasketaan tällöin uudelleen, ellei päivärahaa ole laskettu jo kerran edellisen vuoden sisään. Päivärahakauden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika alkaa samoin alusta, ellei sitä ole otettu jo kerran edellisen vuoden sisään.

Jos irtisanot itsesi työstä lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää, irtisanoutumisesta ei seuraa karenssia. Saat tällöin työnantajalta irtisanomisaikaa vastaavan korvauksen. Tämän korvauksen ajalle ei makseta ansiopäivärahaa eikä se kerrytä 26 viikon työssäoloa.