Lomautetun työttömyysturva

Kokonaisiksi päiviksi lomautettu saa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa! Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa.

Voit laskea arvion ansiopäivärahasta päivärahalaskurilla.

Hakeminen

Ansiopäivärahan hakuohjeet löytyvät täältä. Lomautettujen kohdalla on hyvä huomata, että

  • ensimmäisen hakemuksen mukana tulee lähettää kassaan kopiot lomautusilmoituksesta ja työsopimuksesta
  • hakemus tulee aina täyttää kokonaisilta kalenteriviikoilta.

Jos työaikaa on lyhennetty alle 20 % viikossa, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa lomautuksen ajalta, jos työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lomautuksen kohdalla työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Tämä tarkoittaa, että 80 %:n raja ei saa ylittyä kalenteriviikon aikana tai päivärahan maksaminen kyseiselle viikolle estyy.

Jos lomautus koskee kokonaisia työpäiviä, työaikaa tarkastellaan silloin, kun työ on tehty. Jos taas lomautus on toteutettu työpäivää lyhentämällä, työaikaa tarkastellaan sillä kalenteriviikolla, jona saat työstä palkan.

Ensimmäisen viiden lomautuspäivän ajalta ei makseta päivärahaa

Lomautuksen alkaessa asetetaan ns. omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta päivärahaa. Omavastuuaika on viiden arkipäivän (ma-pe) mittainen. Jos olet osittain työssä, omavastuuaika kertyy vain lomautusajalta. Tällöin omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Väliaikaisen lakimuutoksen perusteella omavastuuajalta maksettiin päivärahaa, jos omavastuuaika alkoi 16.3.-31.12.2020. Tällöin päivärahan maksaminen alkoi pääsääntöisesti ensimmäisestä työttömyys- tai lomautuspäivästä.

Lomautetun laajennettu opinto-oikeus

TE-toimisto ei tutki lomautettujen opintojen pää- tai sivutoimisuutta 16.3.2020-31.12.2021. Tämä tarkoittaa, että lomautetun päätoimisetkaan opinnot eivät estä työttömyysturvan saamista. Myös työttömyysturvan hakeminen on helpompaa opintojen tutkimisen jäädessä pois.

Kysy lisää opiskelumahdollisuuksista TE-toimistosta.

Katso myös UKK

Pitkään kestävä lomautus

Jos lomautuksesi on toteutettu niin, että olet osan viikoista tai päivistä töissä, sellaiset työviikot, joina työtä on vähintään 18 tuntia, kerryttävät uutta ansiopäivärahaoikeutta. Kun 18-tuntisia työviikkoja kertyy yhteensä 26, ansiopäivärahakausi alkaa alusta. Myös päivärahan määrä lasketaan tällöin uudelleen, ellei päivärahaa ole laskettu jo kerran edellisen vuoden sisään. Päivärahakauden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika alkaa samoin alusta, ellei sitä ole otettu jo kerran edellisen vuoden sisään.

Jos irtisanot itsesi työstä lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää, irtisanoutumisesta ei seuraa karenssia. Saat tällöin työnantajalta irtisanomisaikaa vastaavan korvauksen. Tämän korvauksen ajalle ei makseta ansiopäivärahaa eikä se kerrytä 26 viikon työssäoloa.