Opiskelu ja työttömyysturva

Liittyminen työttömyyskassaan kannattaa jo opintojen aikana. Voit näin kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan ennen valmistumistasi ja saada ansiopäivärahaa, jos et työllisty heti valmistumisen jälkeen.

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää 6 kuukauden työskentelyä, mutta työn ei tarvitse olla yhdenkestoista. Jos opiskelet, voit kerryttää työskentelyviikkoja jopa 9 vuoden ajan esimerkiksi kesätöissä. Työskentelyedellytystä kerryttävät sellaiset viikot, joina työskentelet vähintään 18 tuntia. Lisäksi sinun on kuuluttava työskentelyaikana työttömyyskassaan.

Valmistuminen

Ilmoittaudu TE-toimistoon työhakijaksi heti, kun saat tutkintotodistuksen tai väliaikaisen todistuksen. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa valmistumisesta lukien, jos työnhaku TE-toimistossa on voimassa.

Oikeus ansiopäivärahaan voi olla myös silloin, jos et ole valmistunut, mutta sinulla ei ole enää opinto-oikeutta oppilaitoksessa tai opinnot ovat olleen keskeytyneenä vähintään vuoden. Ilmoittaudu myös tällöin TE-toimistoon ja kysy TE-toimistosta opintojen vaikutuksesta.

Aiheeseen liittyvä materiaali

Opinnot työttömyyden aikana

Voit suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten on siirryttävä opintotuelle, ellei kyse ole työllistymistä edistävistä opinnoista eli ns. omaehtoisista opinnoista.

Jos opintosi ovat jääneet aikanaan kesken ja katsot, että valmistuminen edistäisi työllistymistäsi tai uskot jonkin toisen opintokokonaisuuden auttavan työllistymisessä, kysy TE-toimistolta omaehtoisista opinnoista. TE-toimiston hyväksymien omaehtoisten opintojen ajalle voidaan maksaa työttömyysturva enintään 2 vuoden ajaksi. Omaehtoisten opintojen ajalta voi saada myös korotettua ansiopäivärahaa.

Aiheeseen liittyvä materiaali

  • Katso tästä kaavio siitä, miten opintojen aloittaminen vaikuttaa työttömyysturvaan: Opintojen aloittaminen