Studier och arbetslöshetsskydd

Medlemskap i en kassa

Genom att gå med i en arbetslöshetskassa redan under studietiden kan du ackumulera rätt till inkomstrelaterad dagpenning innan du tar examen. På så sätt kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du inte skulle hitta sysselsättning direkt efter examen.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha arbetat sex månader, men arbetet måste inte vara sammanhängande. Om du studerar kan du ackumulera arbetsveckor i upp till nio år. Veckor då du arbetar minst 18 timmar ackumulerar arbetsvillkoret. Du måste även tillhöra en arbetslöshetskassa medan du arbetar.

Examen

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån så snart du fått ditt examensintyg eller tillfälliga intyg. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas från och med examen om arbetssökningen hos arbets- och näringsbyrån är i kraft.

Du kan även ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du inte tagit examen, men du inte längre har rätt att studera på läroanstalten eller om studierna varit avbrutna minst ett år. Anmäl dig även då hos arbets- och näringsbyrån och fråga dem om studiernas inverkan.

 

Studier med arbetslöshetsskydd

Du kan genomföra småskaliga eller korta studier med arbetslöshetsskydd. För mer omfattande helheter måste man byta till studiestöd, såvida det inte är tal om sysselsättningsfrämjande studier, s.k. frivilliga studier.

Om dina studier avbrutits en gång i tiden och du anser att en examen skulle främja din sysselsättning eller om du tror att en annan studiehelhet skulle hjälpa dig hitta sysselsättning kan du fråga arbets- och näringsbyrån om frivilliga studier. Arbetslöshetsskydd kan betalas i högst två år för frivilliga studier som godkänns av arbets- och näringsbyrån. För tid med frivilliga studier kan man också få förhöjd inkomstrelaterad dagpenning.