Tukea työnhakuun

TE-toimisto auttaa työnhaussa

TE-toimiston tehtävä on tukea työllistymistäsi. TE-toimisto tarjoaa muun muassa erilaisia kursseja ja palveluita, jotta työllistyisit nopeasti. Lisätietoa TE-toimiston palveluista löydät heidän verkkopalvelustaan.

Työllistymistä edistävät palvelut

Jos osallistut TE-toimiston järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin, saat palveluiden ajalta korkeampaa päivärahaa. Omaehtoisia opintoja lukuun ottamatta palvelujen ajalta maksetaan lisäksi kulukorvausta.

Työttömyysetuutta myös maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • kokeilu
 • kuntouttavaa työtoiminta
 • työvoimakoulutus
 • omaehtoinen opiskelu
 • kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu

Korotetun ansiopäivärahan suuruus riippuu päivärahasi määrästä.

Päiväraha ennen palvelua / kk Päiväraha palvelun ajalta / kk
1 045 € 1 116 €
1 260 € 1 379 €
1 476 € 1 642 €
1 691 € 1 905 €

Löydät tästä laajemman päivärahataulukon, jonka avulla saat tarkemman arvion työllistymistä edistävän palvelun vaikutuksesta ansiopäivärahaasi.

Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä.

Kulukorvauksen suuruus on 9 euroa päivältä eli noin 194 euroa kuukaudessa. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä eli noin 387 euroa kuukaudessa. Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Työllisyyden kuntakokeilu

Jos olet alle 30-vuotias, maahanmuuttaja tai äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, voit saada palvelusi TE-toimiston sijaan omalta kotikunnaltasi. Lue lisää: Työllisyyden kuntakokeilu

Hyvä tietää

 • TE-toimisto tarjoaa kursseja ja palveluita, joiden ajalta voi saada korkeampaa päivärahaa. Palvelujen ajalta voi myös saada päivärahaa karenssista tai omavastuuajasta huolimatta.
 • Liikkuvuusavustus auttaa työmatka- ja muuttokuluissa. Osa-aikatyön kohdalla jo tunnin yhdensuuntainen työmatka oikeuttaa tukeen. Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta löydät tämän sivun alaosasta.
 • TE-toimisto korvaa tietyissä tilanteissa työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä kustannuksia. Lisätietoa: TE-toimiston korvaamat matka- ja yöpymiskustannukset
 • Osa-aikatyötä (80 % täydestä työajasta) ja keikkatyötä voi tehdä päivärahalla. Lisätietoa: Työskentely päivärahalla
 • Voit lähteä työnhakumatkalle toiseen EU-maahan ja saada matkan ajalle päivärahaa. Lisätietoa: Työnhakumatkat

Liikkuvuusavustus pitkiin työmatkoihin

Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja silloin, kun vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi. Voit saada liikkuvuusavustusta jo ennen varsinaisen työn alkua, jos aloitat vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen.

Avustusta maksetaan, jos saat päivärahaa juuri ennen työn tai koulutuksen alkua ja edestakainen työmatkasi on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Lisäksi työn tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Jos työsuhteesi alkaa 12.6.2020-30.11.2021, voit kuitenkin saada liikkuvuusavustusta kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella.

Liikkuvuusavustusta haetaan omasta työttömyyskassastasi. Liikkuvuusavustushakemus löytyy kohdasta Lomakkeet.

Kokoaikatyössä liikkuvuusavustuksen suuruus on noin 726 euroa kuukaudessa. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä 33,78 €/päivä.

Jos sinulla on lapsia tai työpaikka sijaitsee yli 200 km päässä asuinpaikastasi, voit saada lisäksi lapsikorotusta tai korotusosaa.

Lapset Liikkuvuusavustus / kk Korotettu liikkuvuusavustus
(200 km) / kk
ei lapsia 726 € 829 €
1 lapsi 840 € 943 €
2 lasta 894 € 997 €
3 lasta 942 € 1 045 €

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto:

 • Jos työ kestää vähintään 2 kuukautta, avustusta maksetaan 1 kuukaudelta
 • Jos työ kestää vähintään 3 kuukautta, avustusta maksetaan 1,5 kuukaudelta
 • Jos työ kestää vähintään 4 kuukautta, avustusta maksetaan 2 kuukaudelta