Työllisyyden kuntakokeilu ja TE24

Vuonna 2021 käynnistyneessä kuntakokeilussa osa TE-toimistojen asiakkaista siirtyi kuntien asiakkaiksi. Kokeilun aikana kunta vastaa suuresta osasta TE-toimistolle kuuluvista tehtävistä. Näihin kuuluvat muun muassa muun muassa työnhakijan palvelut ja työllistymisen edistäminen. Kokeilukunnat antavat myös lausuntoja työttömyysturvan maksajille oikeudesta ansiopäivärahaan tai Kelan työttömyysturvaan.

Kokeilu jatkuu vuoden 2024 loppuun asti, jonka jälkeen julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen siirtyy TE2024-uudistuksessa kokonaan kuntien vastuulle.

Ketä koskee

Kuntakokeilun aikana 31.12.2024 asti kuntakokeilu koskee vain osaa ansiopäivärahan saajista. Ansiopäivärahan saajana sinut voidaan siirtää kunnan asiakkaaksi jos kotikuntasi kuuluu kuntakokeiluun ja olet:

  • alle 30-vuotias
  • maahanmuuttaja tai
  • äidinkielesi on muu, kuin suomi, ruotsi tai saame.

Kelan työttömyysturvan osalta kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät lähes kaikki kuntakokeilun alueilla asuvat.

Kuntakokeilun asiakkaiksi eivät siirry yksikielisten kuntien asukkaat, jotka haluavat asioida ruotsiksi ja henkilöt, joiden työttömyys on lyhytaikaista.

1.1.2025 alkaen kaikki työttömyysturvan saajat siirtyvät kuntien asiakkaiksi.

Jos kuulut kuntakokeilun piiriin, toimi näin

Kuntakokeilun piiriin kuuluville ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Jos saat tiedon palvelujen siirrosta:

  • Noudata tarkasti kunnan antamia ohjeita. Kunnan toimet ovat velvoittavia, aivan kuten TE-toimistonkin. Tämä tarkoittaa, että kunnan ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata karenssi.
  • Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassasta normaalisti. Asiointi kassan kanssa tai saamasi etuudet eivät muutu kokeilun vuoksi.

TE-toimiston Oma asiointi -palvelu on käytössäsi myös kokeilun ajan. Viestisi ja tietosi ohjautuvat kuntaan.

Saat henkilökohtaista neuvontaa työllistymiseen ja työnhakuun liittyen kunnasta.

 

Kokeilualueet

Klikkaa kokeilualuetta päästäksesi kokeilualueen omille verkkosivuille.