Työllisyyden kuntakokeilu

Kuntakokeilussa noin kolmannes TE-toimistojen asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi. Mukana on 118 kokeilukuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta.

Kuntakokeilun tarkoituksena on selvittää, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä työnhakijoiden palvelut kuntien kautta. Palvelujen kehittämisellä tavoitellaan entistä nopeampaa työllistymistä. Kuntakokeilu on käynnissä 1.3.2021-30.6.2023.

Kokeilun aikana kunta vastaa suuresta osasta TE-toimistolle kuuluvista tehtävistä. Näihin kuuluvat muun muassa muun muassa työnhakijan palvelut ja työllistymisen edistäminen. Kokeilukunnat antavat myös lausuntoja työttömyysturvan maksajille oikeudesta ansiopäivärahaan tai Kelan työttömyysturvaan.

Jos kuulut kuntakokeilun piiriin, toimi näin

Kuntakokeilun piiriin kuuluville ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Jos saat tiedon palvelujen siirrosta:

  • Noudata tarkasti kunnan antamia ohjeita. Kunnan toimet ovat velvoittavia, aivan kuten TE-toimistonkin. Tämä tarkoittaa, että kunnan ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata karenssi.
  • Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassasta normaalisti. Asiointi kassan kanssa tai saamasi etuudet eivät muutu kokeilun vuoksi.

TE-toimiston Oma asiointi -palvelu on käytössäsi myös kokeilun ajan. Viestisi ja tietosi ohjautuvat kuntaan.

Saat henkilökohtaista neuvontaa työllistymiseen ja työnhakuun liittyen kunnasta.

 

Ketä koskee

Ansiopäivärahan saajana sinut voidaan siirtää kunnan asiakkaaksi jos kotikuntasi kuuluu kuntakokeiluun ja olet:

  • alle 30-vuotias
  • maahanmuuttaja tai
  • äidinkielesi on muu, kuin suomi, ruotsi tai saame.

Kelan työttömyysturvan osalta kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät lähes kaikki kuntakokeilun alueilla asuvat.

Kuntakokeilun asiakkaiksi eivät siirry yksikielisten kuntien asukkaat, jotka haluavat asioida ruotsiksi ja henkilöt, joiden työttömyys on lyhytaikaista.

Tärkeitä linkkejä

TE-palvelut: Työllisyyden kuntakokeilut

TE-palvelut: Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Kuva: Jos saat tiedon palvelujesi siirrosta TE-toimistosta kuntakokeiluun, toimi näin

Kokeilualueet

Klikkaa kokeilualuetta päästäksesi kokeilualueen omille verkkosivuille.