Aktiivimallin poisto yhdenmukaistaisi työttömien kohtelua

Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman hallituksen esitysluonnoksen mukaan aktiivimallin mukaiset leikkaukset työttömyysturvaan päättyisivät 31.12.2019. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että muutos selkeyttäisi työttömyysturvaa ja yhdenmukaistaisi työttömien kohtelua.

Yhteisjärjestö katsoo, että mahdollisuus aktiivisuusehdon täyttämiseen riippuu suuresti asuinpaikasta, iästä ja koulutuksesta. Tällöin leikkaus kohdistuu myös aktiivisesti työtä ja koulutusta hakeviin työttömiin. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus näkyy kassoihin viime vuoden aikana tulleissa valituksissa. – Satojakin työhakemuksia tehneestä työttömästä etuuden leikkaus vähäisen aktiivisuuden perusteella tuntuu ymmärrettävästi kohtuuttomalta, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Niina Jussila sanoo.

Jussilan mukaan aktiivimalli on myös byrokraattinen ja vaikeaselkoinen. Esimerkiksi kassojen päätösmäärät kasvoivat viime vuonna kymmeniä prosentteja, vaikka työttömyys samalla aikavälillä laski. – Aktiivimallin myötä sekä työnhakija että työttömyysetuuden maksaja on joutunut käyttämään huomattavan määrän aikaa sen selvittämiseen, täyttyvätkö mallin edellytykset tietyssä toiminnassa vai eivät, Jussila sanoo.

Työttömyyskassoilla on valmius luopua aktiivimallista lyhyelläkin varoitusajalla. Ministeriön esitysluonnoksen mukainen siirtymäsäännös, jonka myötä leikattua päivärahaa ei enää maksettaisi vuodenvaihteen jälkeiseltä ajalta, on selkeä sekä etuudensaajan että toimeenpanon kannalta. Siirtymäsäännöksen mukaan viimeiset aktiivimallin mukaiset leikkaukset tehtäisiin joulukuun työttömyyspäiviltä maksettaviin päivärahoihin.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi