Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 335 000 henkilölle

Ansiopäivärahan saajien määrä laski neljänneksellä vuodesta 2020. Loppuvuonna saajien määrä oli myös merkittävästi alkuvuotta matalampi.

Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahaa 335 000 henkilölle, mikä on 26 % edellisvuotta vähemmän. Saajien määrä myös laski vuoden aikana. Tammikuussa ansiopäivärahaa maksettiin 186 000 henkilölle. Joulukuuhun mennessä saajien määrä oli laskenut 34 % ja saajia oli enää 123 000.

Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 2,5 miljardia euroa, mikä on 8 % edellisvuotta vähemmän. Päivärahakulut laskivat saajien määrän tapaan vuoden aikana. Ansiopäivärahaa maksettiin joulukuussa 31 % vähemmän, kuin tammikuussa.

Joulukuun luvut lähestyivät saajien ja kulujen osalta jo koronaa edeltävää tasoa. Kulut olivat vielä 22 % koholla suhteessa vuoden 2019 joulukuuhun. Saajien määrässä oli sen sijaan enää 14 %:n ero.

Lomautettuja oli viime vuonna 112 000, mikä on 54 % vähemmän, kuin edellisvuonna. Vuoden 2021 joulukuussa lomautettujen määrä oli enää 12 % korkeampi, kuin koronaepidemiaa ennen joulukuussa 2019.

”Ansiopäivärahan saajien ja päivärahakulujen määrä oli viime vuonna yhä korkealla tasolla. Tilanne näyttää kuitenkin paremmalta, kun katsotaan kuukausitasoisia tietoja. Kassan jäsenten työllisyys on kehittynyt positiivisesti vuoden aikana ja loppuvuoden luvut eivät enää ole kaukana koronaepidemiaa edeltävästä tasosta”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman toteaa.

Koronatilanne heikkeni loppuvuoden aikana ja joulu- ja tammikuussa tuli voimaan uusia kiristyksiä koronarajoituksiin. Tämä muutos ei vielä näy joulukuun tiedoissa. ”Tartuntalukujen alkaessa nousta syksyn aikana positiivinen kehitys ansiopäivärahan maksatuksen vähenemisessä hidastui. Luvut eivät kuitenkaan lähteneet loppuvuonna nousuun. On luultavaa, että rajoitusten vaikutus tulee esiin tammikuun tiedoissa”, Villman sanoo.

2021 Muutos 2020 Muutos 2019
Maksetut ansiopäivärahat 2,5 mrd. – 8 % 2,7 mrd. + 58 % 1,7 mrd.
Ansiopäivärahan saajat 335 t. hlö – 26 % 456 t. hlö + 86 % 246 t. hlö
Lomautetut 112 t. hlö – 54 % 244 t. hlö + 447 % 45 t. hlö

Lue lisää

Tilastosivu: Kulut ja saajat

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990