Ansiopäivärahakulujen kasvu jatkuu

Ansiopäivärahakulut kasvoivat syyskuussa 11 % viime vuoden syyskuuhun nähden. Lomautettujen määrä lähes kaksinkertaistui.

Työttömyyskassat maksoivat syyskuussa ansiopäivärahaa 148 miljoonaa euroa. Päivärahaa sai 104 000 henkilöä, mikä on 6 % viime vuoden syyskuuta enemmän. Lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa maksettiin 16 000 henkilölle. Lomautettujen määrä nousi viime vuoden syyskuuhun nähden 90 %.

”Ansiopäivärahan saajien määrä on laskenut yli kahden vuoden ajan. Suunta kääntyi elokuussa ja syyskuussa työttömyys näyttää selkeästi lisääntyneen”, TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo. Saajien määrän kasvu selittyy lomautusten lisääntymisellä. Lomautusten määrän kasvu on osin odotettua, Villman toteaa. ”Lomautukset yleistyvät usein ensimmäisenä, kun taloudessa näkyy hiipumisen merkkejä. Tälläkin kertaa lomautettujen määrässä nähtiin ensimmäinen nousu jo tammikuussa. Ennen elokuuta muu työttömyys kuitenkin laski, minkä vuoksi lomautusten kasvu ei näkynyt ansiopäivärahan saajien kokonaismäärässä.”

Ansiopäivärahakulut kasvoivat seitsemässä työttömyyskassassa. Prosentuaalisesti muutos viime vuoden syyskuuhun nähden oli suurin Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOssa, Avoimessa työttömyyskassassa ja YTK Työttömyyskassassa. Euromääräisesti kulut kasvoivat eniten YTK Työttömyyskassassa. Lomautusajalta maksettavien päivärahojen osuus oli suuri erityisesti Avoimessa työttömyyskassassa, Paperityöväen Työttömyyskassassa ja YTK Työttömyyskassassa.

Syyskuu 2023 Muutos Syyskuu 2022
Maksetut ansiopäivärahat 148 milj. + 11 % 133 milj.
Ansiopäivärahan saajat 104 t. hlö + 6 % 98 t. hlö
Lomautetut 16 t. hlö + 90 % 8 t. hlö

Lue lisää

Tilastosivu: Ansiopäivärahan saajat ja maksetut etuudet

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990