Ansiopäivärahakulut kasvoivat alkuvuonna

Ansiopäivärahakulujen ja etuuden saajien määrä on kasvanut alkuvuoden jokaisena kuukautena viime vuoteen nähden. Kasvu on kuitenkin hidastunut ja maaliskuussa ansiopäivärahaa maksettiin enää 10 % viime vuoden maaliskuuta enemmän.

Ansiopäivärahaa maksettiin maaliskuussa 130 000 henkilölle. Tämä on 11 % enemmän, kuin viime vuoden maaliskuussa. Vielä tammikuussa ansiopäivärahan saajien määrä oli 25 % koholla viime vuodesta ja päivärahaa maksettiin 31 % viime vuoden tammikuuta enemmän.

”Päivärahan saajien ja etuuskulujen määrä nousi loppuvuonna sekä tammi- ja helmikuussa voimakkaasti. Maaliskuussa tilanne näyttää kuitenkin jo hieman paremmalta. Monen kassan päivärahakulut ovat lähteneet laskuun. Lähtökohtaisesti tilanne näyttää helpottaneen jonkin verran koko kassakentällä”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Myös hakemusmäärissä näkyy selvä muutos parempaan. Alkavia työttömyys- tai lomautusjaksoja koskevia hakemuksia saapui maaliskuussa viime vuoden vastaavaa jaksoa vähemmän ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Hakemusten kokonaismäärä kasvoi yhä, mutta vain 3 %.

Maaliskuussa ansiopäivärahakulut kasvoivat edelleen puolessa kassoista. Eniten kasvoivat Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOn päivärahakulut. KOKOn kassanjohtaja Outi Mäen mukaan rakennusalan tilanne näkyy myös korkeakoulutettujen työllisyydessä. KOKOn jäseninä on esimerkiksi arkkitehtejä ja insinöörejä. Työttömyyden ja lomautusten kasvu ei kuitenkaan rajoitu rakennusalaan. Työttömyys on noussut lähes kaikissa KOKOn jäseninä olevissa ammattiryhmissä. KOKO maksoi maaliskuussa ansiopäivärahaa 26 % viime vuoden maaliskuuta enemmän.

Ansiopäivärahan saajista suuri osa on lomautettuja. Maaliskuussa maksettiin ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta 35 000 henkilölle. Osittaisen työn ajalta ansiopäivärahaa sai maaliskuussa 30 000 henkilöä.

Maaliskuu 2024 Muutos Maaliskuu 2023
Maksetut ansiopäivärahat 1,85 mrd. + 10 % 1,69 mrd.
Ansiopäivärahan saajat 131 t. hlö + 11 % 119 t. hlö
Lomautetut 35 t. hlö + 48 % 23 t. hlö
Soviteltua päivärahaa osittaisen työn ajalta saaneet 30 t. hlö – 5 % 32 t. hlö
Alkavat hakemukset (uudet työttömät) 13 t. – 5 % 14 t.
Kaikki ansiopäivärahahakemukset 164 t. + 3 % 159 t.

Lue lisää

Tilastosivu: Ansiopäivärahan saajat ja maksetut etuudet

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990