Ansiopäivärahakulut kasvoivat tammikuussa lähes kolmanneksella

Työttömyyskassat maksoivat tammikuussa ansiopäivärahaa 202 miljoonaa euroa 134 000 henkilölle. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 25 % viime vuoden tammikuuhun nähden. Ansiopäivärahakulut nousivat 31 %.

”Ansiopäivärahan saajien määrä on usein korkeimmillaan alkuvuodesta. Lisäksi työttömyys on ollut koholla koko syksyn. Odotimme siis nousua suhteessa joulukuuhun sekä vuoden takaiseen tilanteeseen. Päivärahan saajien määrän ja päivärahakulujen kasvu kuitenkin nopeutui tammikuussa entisestään ja ero vuoden takaisiin tilanteeseen kasvoi jälleen” Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Erityisesti lomautusten määrä on kasvanut syksyn ja talven aikana voimakkaasti. Tammikuussa lomautettuna oli 37 000 henkilöä. Tämä tarkoittaa, että useampi kuin joka neljäs ansiopäivärahan saaja tammikuussa oli lomautettu. Lomautettujen määrä kasvoi tammikuussa 89 % suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen. ”Lomautettuja on ollut viimeksi näin paljon korona-aikana vuoden 2021 toukokuussa. Lomautusten määrä on siis huomattava. Vaikka lomautukset eivät selitä koko työttömyyden kasvua, suurin osa uusista päivärahan saajista on nimenomaan lomautettuja”, Villman toteaa.

Myös maksettujen vuorottelukorvausten määrä nousi tammikuussa. Vuorottelukorvauksen saajia oli 18 % enemmän, kuin viime vuoden tammikuussa. Vuorotteluvapaajärjestelmä aiotaan lopettaa elokuussa. Lopettamispäätös voi kasvattaa vuorotteluvapaan suosiota kevään ja kesän aikana. Lakimuutosta koskevan esityksen mukaan vuorotteluvapaan voisi aloittaa vielä heinäkuun viimeisenä päivänä. Heinäkuussa alkanut vuorotteluvapaa voisi siis jatkua koko puolen vuoden enimmäiskeston.

Vuorotteluvapaan suosio on laskenut vuosina 2014 ja 2016 tehtyjen lakimuutosten jälkeen. Noin 5 000 henkilöä sai viime vuonna vuorottelukorvausta työttömyyskassasta. Vuonna 2014 vuorotteluvapaalla oli vielä yli 20 000 henkilöä.

Tammikuu 2024 Muutos Tammikuu 2023
Maksetut ansiopäivärahat 202 milj. € + 31 % / 47 milj. € 154 milj. €
Ansiopäivärahan saajat 134 t. hlö + 25 % / 27 t. hlö 108 t. hlö
Lomautetut 37 t. hlö + 89 % / 17 t. hlö 19 t. hlö
Vuorottelukorvausta saaneet 1 900 hlö + 18 % / 300 hlö 1 600 hlö

Lue lisää

Tilastosivu: Ansiopäivärahan saajat ja maksetut etuudet

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990