Ansiopäivärahakulut ovat kasvussa erityisesti teollisuusalalla

Lomautettujen määrä on kasvanut tammikuussa 41 %.

Ansiopäivärahakulut kasvoivat tammikuussa 5 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Teollisuuden työttömyyskassan etuuskulut kasvoivat 25 %.

Ansiopäivärahakulut ovat olleet laskussa usean vuoden ajan, mutta joulu- ja tammikuussa kulut ja etuudensaajien määrä ovat kääntyneet loivaan nousuun.

Kasvu näkyy eri tavoin eri aloilla. Tällä hetkellä kasvua näkyy erityisesti Teollisuuden työttömyyskassan kuluissa. Samanaikaisesti monessa kassassa kulut laskevat edelleen. Esimerkiksi Palvelualojen sekä usean julkisen alan työttömyyskassan etuuskulut laskivat tammikuussa.

Lomautettujen määrä on kasvanut jo kesästä alkaen. Tammikuussa lomautettuja oli 41 % enemmän vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.

Katso tarkemmat tiedot TYJ:n tilastosivuilta

Tarkat tiedot etuuskulujen ja saajien määrän kehityksestä sekä alakohtaisista muutoksista löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastosivuilta.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi