Ansiopäivärahan ikäraja nousee 18 vuoteen

Muutos tulee voimaan 1.8.2021. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa tämän jälkeenkin tietyn ajan 17-vuotiaalle, jos nuori on päättänyt peruskoulunsa viimeistään 1.1.2021 tai suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Ansiopäivärahaa voidaan 1.8.2021 jälkeen maksaa 17-vuotiaalle, jos tämän oppivelvollisuus on täyttynyt. Muussa tapauksessa ansiopäivärahan ikäraja on 18 vuotta. Oppivelvollisuuden on voinut täyttää 1.1.2021 asti suorittamalla peruskoulun ja tämän jälkeen suorittamalla ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Ansiopäivärahaoikeus edellyttää kuitenkin noin kuuden kuukauden työskentelyä  sellaisessa työssä, jossa maksetaan työttömyysvakuutusmaksu. Työttömyysvakuutusmaksu on tällä hetkellä pakollinen 17 vuotta täyttäneiden henkilöiden kohdalla. 1.8.2022 alkaen työttömyysvakuutusmaksua aletaan periä vasta 18-vuotiailta. Näin ollen 17-vuotias voi kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloaikaa vain 1.8.2022 asti. Tämän jälkeen ansiopäivärahan työssäoloedellytys alkaa kertyä vasta 18 vuoden iässä.

Ansiopäivärahaoikeus 1.8.2021 alkaen

Peruskoulu päättynyt ennen 1.1.2021 tai ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto suoritettu Oikeus ansiopäivärahaan 17-vuotiaana *
Kyllä Kyllä
Ei Ei

Ansiopäivärahaoikeus 1.8.2022 alkaen

Peruskoulu päättynyt ennen 1.1.2021 tai ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto suoritettu Työssä 26 kalenteriviikkoa (noin 6 kk) ennen 1.8.2022 Oikeus ansiopäivärahaan 17-vuotiaana *
Kyllä Kyllä Kyllä
Kyllä Ei Ei
Ei Kyllä Ei
Ei Ei Ei

* Taulukko käsittelee ansiopäivärahan ikärajoja koskevia muutoksia. Tarkemmat tiedot ansiopäivärahan maksamisen edellytyksistä löydät täältä: Ansiopäivärahan ehdot ja kesto