Brexit vaikuttaa ansiopäivärahan kohdalla työnhakumatkoihin ja ulkomaan työskentelyn hyväksi lukemiseen

EU:n myötä voit saada Suomessa ansiopäivärahaoikeuden toisessa EU-maassa tapahtuneen työskentelyn perusteella. EU-maihin voi myös tehdä ansiopäivärahan turvin työnhakumatkoja. Jos Brexit toteutuu maaliskuun lopussa ilman sopimusta, nämä oikeudet päättyvät Britannian osalta.

Työhakumatkat

Toiseen EU-maahan voi lähteä työnhakuun kolmen kuukauden ajaksi niin, että saa tälle ajalle ansiopäivärahaa.

Jos olet Britanniassa työnhakumatkalla, kun Britannian EU-jäsenyys lakkaa ilman sopimusta, etuuden maksaminen Suomesta loppuu eropäivään. Etuuden maksaminen voi jatkua, kun ilmoittaudut Suomessa työnhakijaksi.

Jos löydät työtä Britanniasta työnhakumatkasi aikana, sinun kannattaa kysyä tarkempia ohjeita jatkoa varten omasta työttömyyskassastasi.

Työskentelykausien hyväksi lukeminen

Ansiopäivärahaoikeuden voi saada toisessa EU-maassa tapahtuneen työskentelyn perusteella, jos liittyy Suomessa työttömyyskassaan kuukauden sisällä muutosta. Tämän lisäksi on työskenneltävä Suomessa vähintään neljä viikkoa. Muutettaessa toisesta EU-maasta Suomeen, työttömyyskassaan saa poikkeuksellisesti liittyä työttömänä kuukauden ajan muuton jälkeen.

Jos sopimukseton Brexit toteutuu ja tulet Suomeen vasta Brexitin toteuduttua, on mahdollista, että Britanniassa tai Suomessa kertyneitä työskentelykausia ei voida lukea hyväksi ansiopäivärahan edellytyksissä etkä voi liittyä työttömänä kassan jäseneksi. Tällöin sinun on kerrytettävä puolen vuoden työskentelyedellytys Suomessa kokonaan uudelleen saadaksesi ansiopäivärahaa. Asiasta kannattaa kysyä tarkemmin työttömyyskassasta.

Lähetetyt työntekijät

Lähetettynä työntekijänä työskentely tarkoittaa, että henkilö kuuluu ulkomailla työskentelyn ajan suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Lähetettynä työntekijänä voi olla toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolella.

Brexit kuitenkin vaikuttaa lähetetyn työntekijän A1-todistuksen voimassaoloon. Jos olet lähetty työntekijä, varmista, että sinut on jatkossakin vakuutettu lähettynä työntekijänä Suomen sosiaaliturvassa.

Lisätietoa

Kela: Brexitillä joitain vaikutuksia Kelan etuuksiin
Eläketurvakeskus: Brexit voi vaikuttaa palveluihimme
Sosiaali- ja terveysministeriö: Brexitiin on varauduttu sosiaaliturvassa ja lääkehuollossa
Vantioneuvoston kanslia: Tietoa brexitistä