Britanniassa tehty työ voidaan lukea hyväksi työttömyysturvassa myös jatkossa

Britannia on solminut EU:n kanssa kumppanuussopimuksen, joka on voimassa 15 vuotta. Kumppanuussopimuksen myötä Britanniassa tehty työ voidaan lukea hyväksi haettaessa työttömyysturvaa Suomesta.

Ansiopäivärahaoikeuden voi saada toisessa EU-maassa tapahtuneen työskentelyn perusteella, jos liittyy Suomessa työttömyyskassaan kuukauden sisällä muutosta. Tämän lisäksi on työskenneltävä Suomessa vähintään neljä viikkoa. Muutettaessa toisesta EU-maasta Suomeen, työttömyyskassaan saa poikkeuksellisesti liittyä työttömänä kuukauden ajan muuton jälkeen.

Britannian ja EU:n solmiman kumppanuussopimuksen myötä ansiopäivärahaoikeuden voi saada myös Britanniassa tehdyn työn perusteella, jos liittyy työttömyyskassaan kuukauden sisällä muutosta ja työskentelee Suomessa neljä viikkoa. Myös Britanniasta muutettaessa voi kuukauden ajan liittyä työttömyyskassaan työttömänä.

Mahdollisuus työnhakuun työttömyysturvalla päättyy

Toiseen EU-maahan voi lähteä työnhakuun kolmen kuukauden ajaksi niin, että saa tälle ajalle ansiopäivärahaa.

Britannian kanssa solmitussa kumppanuussopimuksessa ei ole sovittu työnhakumatkoista. Tämä tarkoittaa, että mahdollisuus lähteä työnhakuun Britanniaan ansiopäivärahalla päättyy pääsääntöisesti 1.1.2021.

Britannian ja EU:n välillä 31.12.2020 mennessä liikkuneilla kuitenkin säilyy oikeus työnhakumatkoihin ansiopäivärahalla myös jatkossa. Tämä johtuu kumppanuussopimusta edeltäneestä erosopimuksesta. Jos sinä tai perheenjäsenesi olet työskennellyt tai hakenut työtä Britanniassa aiemmin ja olet kiinnostunut uudesta työnhakumatkasta Britanniaan, kysy asiasta lisää TE-toimistosta.

Lisätietoa

Sosiaali- ja terveysministeriö: Brexit
Valtioneuvoston kanslia: Brexit