Eduskunta äänestää tänään ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksesta

Eduskunta päättää tänään ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta koskevasta lakimuutoksesta. Porrastus leikkaisi etuutta viidenneksellä kahden kuukauden päivärahajakson jälkeen, ja etuus laskisi yhteensä neljänneksellä, kun etuutta on maksettu kahdeksan kuukautta.

Keskimääräisellä ansiosidonnaisen tasolla päiväraha laskisi kahden kuukauden jälkeen 340 euroa kuukaudessa ja kahdeksan kuukauden jälkeen yhteensä 420 euroa kuukaudessa.

Ansiosidonnaisen saajat työllistyvät yleensä melko nopeasti ja arviolta kolmannes saajista välttyy porrastukselta työllistymällä ennen, kuin etuutta on maksettu kahden kuukauden ajan. Ensimmäinen porras tulee kuitenkin vastaan niin varhaisessa vaiheessa etuuskautta, että työllistyminen ennen määräaikaa on monelle hyvin vaikeaa. ”Rekrytointiprosessit kestävät usein parikin kuukautta. Vaikka työn saisi ensimmäisellä hakemuksella, porrastus voi tulla vastaan odotusaikana”,  sanoo Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman.

”On hyvä muistaa, että ansiopäiväraha on veronalaista tuloa. Keskimääräinen päiväraha on porrastuksen jälkeen bruttona 1 350 euroa. Nettotulo voi tällöin laskea tuhannen euron tietämille. Tämä tarkoittaa monen saajan kohdalla tarvetta täydentäville etuuksille”, Villman jatkaa. Nykyisin vain verrattain harva ansiopäivärahan saaja saa asumistukea tai toimeentulotukea.

Porrastus koskee lähtökohtaisesti kaikkia ansiosidonnaisen saajia. Esimerkiksi ansiosidonnaisen lisäpäivillä olevat, osittain työllistyneet ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavat kuuluvat muutoksen piiriin. Muutos tulisi kuitenkin voimaan siten, että se ei vaikuttaisi jo alkaneeseen päivärahakauteen. Porrastusta sovellettaisiin silloin, kun ansiosidonnaista maksetaan 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdyn työn perusteella. Käytännössä työttömyys on tällöin alkanut syyskuussa tai myöhemmin.

Porrastuksen lisäksi osa työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista aiotaan poistaa laista. Poikkeusten ansiosta ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien on ollut helpompi työllistyä ja säilyttää oikeutensa ansiosidonnaiseen. 

Eduskunta päättää tänään toisesta työttömyysturvan leikkauskokonaisuudesta

  • Eduskunta äänestää tänään lakimuutoksesta, jonka myötä ansiosidonnainen porrastettaisiin. Ansiosidonnaisen porrastus tarkoittaa, että etuuden määrä laskee 40 etuuspäivän jälkeen 20 % ja 170 etuuspäivän jälkeen 25 %. 40 etuuspäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksaa kuukautta.
  • Keskimääräinen ansiopäiväraha oli viime vuonna bruttona 1 690 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen päiväraha laskisi ensimmäisen porrastuksen jälkeen 1 350 euroon ja toisen porrastuksen jälkeen 1 270 euroon.
  • Porrastuksen lisäksi osa työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista on tarkoituksena poistaa laista. Poikkeusten perusteella ikääntynyt pitkäaikaistyötön on voinut päästä työllistämisvelvoitteen piiriin tai täyttää ansiopäivärahan edellytykset TE-toimiston palvelussa ja päivärahan taso on suojattu.
  • Ansiopäivärahaoikeutta ei voisi myöskään yleensä enää kerryttää palkkatuetussa työssä.
  • Lain siirtymäsäännöksen mukaan ansiopäiväraha porrastetaan, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen tai jos henkilön yritystoiminta päättyy ja työttömyys alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työllistämisvelvoite ja velvoitteeseen liittyvä päivärahan tason suojaus lakkaisi, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Palkkatukityö ei puolestaan enää kerryttäisi työssäoloehtoa kuin poikkeustapauksissa, jos työ on alkanut 2.9.2024 tai sen jälkeen.
  • Työttömyysturvaan tehtiin useita heikennyksiä myös vuoden 2024 alussa.

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990