Esitysluonnos työttömyysturvan korotusosien lakkauttamisesta on julkaistu

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna silloin, kun henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Hallitus päätti kehysriihen yhteydessä, että korotuksesta luovutaan 1.1.2025.

Korotusosasta luopumista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Tänään julkaistun hallituksen esitysluonnoksen mukaan lakkauttaminen tulisi voimaan 1.1.2025.  Jos työllistymistä edistävä palvelu on alkanut viimeistään 30.6.2024, korotusosa voitaisiin maksaa lain voimaantulon jälkeiseltä ajalta palvelun loppuun saakka, kuitenkin kokonaisuudessaan enintään 200 päivältä.

Jos palvelu järjestetään jaksotettuna erillisiin kokonaisuuksiin siten, että jaksot eivät liity yhtäjaksoisesti toisiinsa, korotusosaa tai korotettua ansio-osaa ei maksettaisi palvelujakson ajalta, joka alkaa 1.1.2025 tai myöhemmin.

Myös liikkuvuusavustuksen korotusosasta luovuttaisiin 1.1.2025.

Huomaathan, että lakimuutoksen voimaantuloa koskevat tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia ennen eduskuntakäsittelyä ja eduskuntakäsittelyn aikana.

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lisätiedot