ETTK-kassa sulautuu KOKO-kassaan vuoden 2024 alusta

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa ETTK sulautuu Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOon 1.1.2024.

KOKOon kuuluu 243 000 ja ETTK-kassaan noin 21 000 palkansaajaa. Sulautumisen jälkeen KOKOlla on 16 yhteistyöammattijärjestöä.

Sulautuminen ei aiheuta muutoksia KOKOn nykyisille jäsenille.

Sulautuminen ei myöskään edellytä ETTK-kassan jäseniltä mitään toimenpiteitä, eikä heidän kerryttämäänsä työttömyysturvaan tai ansiopäivärahamaksatukseensa tule muutoksia.

Kassojen fuusio on hyväksytty 11.2.2023 ETTK:n edustajiston kokouksessa ja 13.2.2023 KOKOn ylimääräisessä kassan kokouksessa.